Att fascister sprider sin propaganda t ex inom och utanför Bokmässans lokaler eller på Göteborgs gator är som alltid mycket obehagligt. På själva mässan har Vàvra Suks statsunderstödda Nya Tider till och med lyckats med konststycket att framställa sig som förkämpe, bl a för den yttrandefrihet vars avskaffande deras slutmål är att avskaffa. Därvid har han också lyckats få med sig inte så få av våra hjärnarbetare. Dessa har av olika skäl - eller förevändningar - valt att hellre svälja en fascistprovokation än att utöva sin högst demokratiska, men kanske aningen mera kostsamma, rätt att vägra dela golv med Nya Tider.

I jämförelse med Nya Tider - i vars spalter vissa definitivt läskunniga intellektuella ännu inte har kunnat skönja något spår av fascism - gör dess gatuupplaga NMR inte mycket för att dölja sin ideologi, trots att den lokala polismyndigheten i ett flygblad gett aktivisterna värdefulla tips om detta. Vad man därvid missar är att fascister aldrig i första hand marscherar för att bli älskade, utan för att bli fruktade. Det fungerar redan. I helgen mascherade 88 NMR-typer i god ordning, i uniform klädsel, bärande på sköldar och standar med Waffen-SS symbolen Tyrrunan genom Göteborgs centrum. Det var ruskigt.

Men aningslösheten hos politiker eller journalister är också lite skrämmande. D v s sådana som inte framför allt ondgör sig över innebörden i denna uppenbara nazimanifestation utan riktar sig mot polisens uraktlåtenhet att stoppa den "eftersom den saknade tillstånd". Men att kräva sådant tillstånd vore faktiskt att förgripa sig mot grundlagen - endast om en manifestation vållar mer än ringa störningar, t ex i trafiken, kan myndigheterna stoppa den. Lagen om "Hets mot folkgrupp" räcker uppenbarligen inte till - trots att ingen vettig människa kan missa vad NMR syftar till - och att kasta ut utlänningar är bara ett första publikknipande steg i dess agenda.

Om att Sverige borde följa många staters exempel och förbjuda stryktäcka nynazirörelser kan man ha skilda uppfattningar. Det vanligaste argumentet hos vänsterfolk mot ett förbud är att en sådan inskränkning av yttarande- och organisationsfrihet skulle slå tillbaka oss själva. För de flesta av oss är dock frågan om förbud inte en fråga om demokrati eller yttrandefrihet, utan främst en fråga, inte om, men hur man bäst skall bekämpa fascismen.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Hans Isaksson
6 years ago
Tack för kommentaren! Håller med, både om det meningslösa att "ta debatten" med hängivna nazister och inte minst om behovet av att bryta tabut mot att påtala även småtagarnas exploatering av bl a papperslösa.
Like Like Citera
0
Kerstin Stigsson
6 years ago
Svenska Yle i artikeln 'Bokmässan i Göteborg - Vad bråkar de om?' den 20171929 ställer några intressanta frågor: "Ska man tala med nazister? En naiv fråga kanske. För vad betyder det att 'ta debatten' med nazister? Och i så fall om vad? När den ena parten använder sig av lögner, och den andra tror på orden, hur kan man då debattera?"

Sedan en annan fråga:
Var nassarna verkligen 88 stycken? Och inte 89? Hur kom du fram till det precisa antalet? :-)
Tack för bra artiklar!

Jag tror att det bästa sättet att bekämpa fascismen är att avslöja vad de säger och skriver om verkligheten, och det som de undviker att prata om. De står ju på kapitalets sida. Inte på arbetarens sida.
Det var en SD politiker i trakterna av Hässleholm som hade svart rumänsk arbetskraft boende i SD politikerns fabrikslokaler. Kanske vi ska göra mer reportage om hur arbetskraften (både inhemsk och importerad) exploateras av småföretagarnas girighet. För det finns många arbetare inom dessa företag som utnyttjas hänsynslöst av arbetsgivaren - men ingen bryr sig. De liberala tidningarna fokuserar sig på företagen - inte hur arbetarna i dessa företag mår.
När arbetaren känner att inte någon ville lyssna på honom/henne, och ser att en polack eller någon annan, anställs för i stället för honom/henne och för en liten lön så är det klart att han blir harmsen. Särskilt om han har hus, lån, familj, barn som han måste ha pengar till. SD säger att det är polackens fel att han/hon är arbetslös - när det i verkligheten är småföretagets fel, och att kapitalet (staten, inklusive EU) har skapat lagar och regler som gör det möjligt för småförtagarna att anställa polacker, eller från något annat låglöneland.
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.