När Jan Myrdal, efter 2016 års bokmässa, publicerade sig i Nya Tider var det många som tog sig för pannan. Vänstermannen Myrdal i armkrok med Vávra Suk och allsköns islamofoba och invandringskritiska högerextremister. Det kunde väl ändå inte vara möjligt?

Men det var det. Och det var heller ingen engångsföreteelse. Nyligen (närmare bestämt den 15 och 16 december) deltog Myrdal i sällskap med Nya Tiders redaktörer Vávra Suk och Sanna Hill i en "antiglobalistisk" konferens i Moldavien, tillsammans med Moldaviens president och representanter bland annat från italienska Lega Nord, franska Front National och bulgariska Ataka. Bland deltagarna märktes även den ryske reaktionären Alexander Dugin och den franske Putinvännen Yvan Blot, i Nya Tiders rapportering betecknade som några av samtidens stora "antiglobalistiska filosofer och tänkare". Och en av de inbjudna talarna var alltså Jan Myrdal.

Titeln på konferensen var "Finansiell kapitalism och alternativ till denna i det 21:a århundradet". Deltagarna sägs ha bestått både av höger- och vänstermänniskor. Och alla var, trots skiftande bakgrund i övrigt, överens om "att höger och vänster spelat ut sin roll". Även Myrdal som i sitt anförande påstod att uttryck som "vänstern" bara "fördunklar problemen".

Men när man påstår att begreppen höger och vänster inte längre är relevanta, då frånhänder man sig i själva verket det verktyg för förståelse av verkligheten som heter klassperspektiv. Och vem tjänar på det? Jo, just det "globalistiska" finanskapital man säger sig vilja bekämpa. Det var ju inte för inte som Karl Marx och Friedrich Engels i Kommunistiska manifestet hävdade att "Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp". Det tycks Jan Myrdal, sina stora historiska kunskaper till trots, alldeles ha glömt bort.

 

--- 2018-01-06 kl 11:30 ---

Efter en intensiv debatt om innehållet i denna artikel har vi satt streck i debatten. Vi lär få anledning att återkomma till frågor inom samma ämne. Tack för all medverkan!

Webbredaktionen

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Ola Inghe
6 years ago
Bo: 1. FN-stadgan täcker inte in allt som försiggår på utrikespolitikens områden. Långt därifrån. 2. Stater skriver under på mycket som de sedan inte följer. Gäller inte minst stor- och supermakter. 3. Att hålla ideologi och politik (annan än folkrätten, alltså) utanför utrikespolitiken är därför ingenting annat är ren och skär illusion.
Like Like Citera
0
Bo Persson
6 years ago
Ola Inghe
Det är inte som jag önskar.Utan det är folkrättens/FN-stadgans regler som i princip världens alla stater stater har skrivit under på
Like Like Citera
0
Ola Inghe
6 years ago
Ja Bo, om man definierar utrikespolitik som det man vill att det ska vara - enbart folkrätt - så kan man naturligtvis skapa ett cirkelbevis baserat på sina önskningar. Hoppas du har nytta av det, för den frågeställning denna bloggdiskussion handlar om har du sedan länge lätta ifrån.
Like Like Citera
1
Bo Persson
6 years ago
Till Ola Inghe
Jag talar om folkrätten- Marknadsföringen av den ena eller andra politiken är en helt annan sak.
Like Like Citera
2
Ola Inghe
6 years ago
Bo, det är klart att ideologi är i högsta grad relevant inom utrikespolitiken. Varför skulle annars stater som vill gå i krig satsa så mycket propagandaresurser på att demonisera sina motståndare först? Tänk på propagandahistorien om de krossade kuvöserna i Kuwait inför första Irakkriget. Och allt övrigt som hittats på för att fixa casus belli.
Men även för att upprätthålla en vunnen hegemoni är ideologi viktigt. USA-imperialismen har betraktat detta som mycket viktigt, vilket bl.a. satsningen på Congress for Cultural Freedom under det kalla kriget visar.
Like Like Citera
1
Magnus Nilsson
6 years ago
Bo, det måste vara härligt att vara så övertygad om riktigheten i sina argument att man inte behöver slipa dem i diskussion med andra, utan bara envist kan upprepa dem. Men, om du vill övertyga andra bör du nog komma med argument. Själv är jag inte alls övertygad om att din distinktion mellan in- och utrikespolitik är rimlig eller användbar. Men även om man skulle acceptera den så är den inte alls tillämplig på Clarté. Vi är nämligen ingen stat. Vår antiimperialism är en politisk kamp som bland annat går ut på att bygga opinion mot svenskt medlemskap i NATO, kritisera stormakternas inblandning i mindre staters angelägenheter och stödja befrielserörelser. Detta gör vi huvudsakligen i Sverige, i polemik med meningsmotståndare (exempelvis liberala USA-vänner, bruna Rysslandskramare) och i dialog med mer vänligt inställda krafter (miljövänner, feminister, antirasister, socialister, fackföreningsaktivister etc.). Denna kamp styrs inte av samma regler som staters umgänge.
Citerar Bo Persson:
Ola Inghe
Det du missar är att i utrkespolitiska frågor är den ideologiska världen iirrelevant.
Like Like Citera
4
Bo Persson
6 years ago
Ola Inghe
Det du missar är att i utrkespolitiska frågor är den ideologiska världen iirrelevant.
Like Like Citera
3
Ola Inghe
6 years ago
Bo, förvisso finns det skillnader mellan den inrikespolitiska ut utrikespolitiska arenan. Men det är ju inte så att ämnet för det blogginlägg vi diskuterar, Jan Myrdals samröre med högerradikaler, bara påverkat den utrikespolitiska arenan. Notera ämnet för Moldavienmötet: "“Financial capitalism and its alternatives for the 21st century. Contributions to the 4th Economic Theory”. Inte specifikt utrikespolitisk eller folkrättsligt, och om du studerar de tal från mötet som offentliggjorts så handlar mycket om inrikespolitik i talarnas hemländer, eller i EU, det mesta från ett tydligt högerradikalt perspektiv. (Se också https://www.splcenter.org/hatewatch/2018/01/02/fighting-eurasia-identitarian-intellectuals-far-right-strategists-and-christian.) Jan Myrdals tal är det enda som tydligt avviker från ämnet genom att domineras av folkrättsliga frågor. Inte desto mindre vet vi ju att hans och hans meningsfränders politiska närmande till, och i vissa fall (fr.a. Nya Tider) kollaboration med, högerradikala grupper även sker på den inrikespolitiska arenan, kring flyktingpolitik, bokmässor, ointresset att demonstrera mot även öppna nazister som NMR, m.m.
Like Like Citera
4
Bo Persson
6 years ago
Till Ola Inghe.
Det var inte en bok jag skrev Utan bara några principiella rader om de två världar vi talat om och av vilka du bara erkänner den ena.
Like Like Citera
2
Ola Inghe
6 years ago
Bo, du lever uppenbart i en reduktionistisk drömvärld. Inrikespolitik reducerar du till ideologisk kamp mellan höger och vänster, fast den naturligtvis också gäller ekonomisk kamp och kamp om produktionsförhållandena. Utrikespolitik reducerar du till ett spel mellan suveräna stater, reglerat av folkrätten sedan 1600-talet, som om inte kolonialismen funnits, och som om inte sådant som multinationella företags kapitalströmmar, varukedjor och mervärdesextraktion intimt väver ihop de båda "världarna".
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.