Ulf Grönkvist skrev till webbredaktionen och efterlyste exaktare källor till de uppfattningar jag tillskriver ekonomen Anwar Shaikh i början av mitt blogginlägg om imperialismens teori och verklighet. De följer här. Eftersom Shaikh är en av vår tids viktigaste Marxinfluerade ekonomer och dessutom är en pionjär i utvecklandet av alternativ till den sk monopolkapitalismskolan, tar jag tillfället i akt att göra en kort presentation av hans tankar.

Shaikh utvecklade tidigt en kritik av teorier som tillmäter monopol och andra slag av imperfekt konkurrens en avgörande betydelse i förklaringar av den moderna kapitalismens utveckling och dynamik. Huvudfelet med dessa teorier sägs vara att de utgår från neoklassikernas idé om perfekt konkurrens, som de därefter försöker modifiera på olika vis. Shaikh anser att det är en utgångspunkt som är behäftad med så stora fel, att den är oanvändbar för vetenskapliga syften. Och det oavsett om teorierna förutsätter att  perfekt eller imperfekt konkurrens råder. Mot detta ställer han Marx teori om konkurrens som han liknar vid ett brutalt krig, där alla medel är tillåtna och där olika sektorer av ekonomin som regel befinner sig i tillstånd där de har olika stora profitkvoter. Vilket innebär att jämvikt i neoklassikernas mening inte råder. Konkurrensens utjämning av profitkvoterna till en samhällelig genomsnittsprofit gör sig gällande bara på sikt, som en tendens. Men eftersom den inte kan elimineras är denna tendens tvingande och det som förklarar kapitalismens dynamik och rörelselagar.

Denna uppfattning uttrycker Shaikh redan i relativt tidiga verk som tex uppsatsen ”Marxian competition versus perfect competition: further comments on the so-called choice of technique”, i Cambridge Journal of Economics 1980, nr 4, 75-83 (finns på nätet).

”Indeed, even within the sphere of circulation to which it generally confines itself, orthodox economics can say very little since its central notion of 'perfect competition' reduces all activity to the passive behaviour of impotent monads (consumers, firms, industries, nations and even regions) mechanically acting out their marginal roles. The dynamic and brutal war which Marx analyses appears here as a decorous ballet.” (76)

“I believe that the conception of competition contained in Marx is vastly richer than perfect competition and its counterpart, imperfect competition. Marx's conception contains elements of both of these orthodox polarities - not as exclusive poles, but rather as aspects of the same organic process. “(82)

Denna uppfattning får följder för Shaikhs teori om imperialismen. De efterföljare till Marx som sökt förklaringen till imperialismen i utvecklingen av monopol och kapitalexport sägs bygga på den implicita förutsättningen att David Ricardos lag om komparativa fördelar, där ”fri” handel på sikt sägs vara till gagn för alla deltagare, stämmer. Men enligt Shaikh, visar Marx värdeteori på motsatsen, när den tillämpas på handeln mellan nationer. Som regel är det utbyte som äger rum mellan nationer i det verkliga livet orättvist, eller ”ojämnt” och leder på sikt till ökande skillnader – ”ojämn utveckling” - mellan länder.

I Charles A. Barones översiktsverk ”Marxist Thought on Imperialism” från 1985 sammanfattas Shaikhs syn på imperialismens orsaker så här:

”Shaiks analys och slutsatser om imperialismen ifrågasätter alla tidigare teorier om imperialismen som identifierar imperialism med utvecklingen av monopol och kapitalexport. / .../ Shaikh anser, att imperialismen är en del av kapitalismen från dess första början när handel äger rum mellan kapitalistiska länder och när expansion till främmande länder är begränsad till export av varor.” (179)

Det innebär inte att Shaikh anser att analysen av sambandet mellan utvecklingen av monopol och kapitalexport är felaktig. Eller att han förnekar att monopolens snabba utveckling i slutet av 1800 - talet ledde till en skärpning av konkurrensen och den interimperialistiska rivaliteten. Det innebär ”bara” att rötterna till kapitalistisk expansion och imperialism finns redan i konkurensen, utbytet av varor och handel mellan olika stater.

Lucia Pradella, som studerade Marx anteckningsböcker i samband med utgivandet av MEGA två, har senare visat att detta också var Marx egen uppfattning om imperialismens orsaker. Se tex boken “Globalisation and the Critique of Political Economy: New Insights from Marx´s Writings”. Eller kortare i artikeln ”Imperialism and Capitalist Development in Marx´s Capital”, i Historical Materialism 21.2 (2013), 117 – 147.

I ett kommande inlägg ska jag visa att nyare historieforskning tycks bekräfta Shaikhs syn på imperialismen. Och att Lenin misstar sig, när han skriver att utvecklandet av monopol och behovet av kapitalexport från 1870 - talet och framåt var kolonialismens viktigaste orsak.

För två år sedan publicerades Shaikhs bok  ”Capitalism: Competition, Conflicts, Crises”, som har tagit honom 15 år att skriva. Där sammanfattar han sin hittillsvarande forskning om kapitalismens sätt att fungera. Enligt Vivek Chibber, kommer det antagligen inte att skrivas något jämförbart inom det här århundradet (privat samtal under Marx 2016 konferensen i Stockholm). Vänsterekonomen James K Galbraith skriver att det inte har publicerats en bättre bok om kapitalismen under de senaste 150 åren (dvs sedan den första delen av Kapitalet kom ut). I åttonde kapitlets (”Debates on Perfect and Imperfect Competition”) sjunde sektion (“Marxian Monopoly Capitalism Theory”), finns hans kritik av monopolkapitalismteorin.

Eftersom det är en lång och bitvis svår bok, följer här en länk till en hyfsat informativ anmälan, där man kan skaffa sig en allmän idé om innehållet: http://www.paecon.net/PAEReview/issue77/Guerrien77.pdf

{jcomments lock}

Kommentarer

0
benny andersson
6 years ago
Jag känner inte till Samir Amins syn i den frågan. Men det finns fler än Shaikh och Pradella som har hävdat en sådan tes. Det intressanta med Shaikh är emellertid hans argument för tesen och den analys som han baserar de argumenten på. Detsamma gäller för Pradella. Jag betvivlar att Amin kan visa upp något jämförbart. När det gäller artikeln på Jinge som du hänvisar till, blev jag glad när jag läste den. Särskilt som jag länge uppfattat författaren till den som en ihärdig försvarare av monopolkapitalismteorin. Åtminstone tills jag träffade på honom strax efter Shaikhs anförande i Stockholm 2016. Då förklarade han att han ansåg Shaiks anförande mycket tänkvärt. Jag har alltid uppskattat personer som förmår ändra sig, när de ställs inför starka motargument. Det tyder både ett visst självförtroende och en bibehållen intellektuell spänst.
Like Like Citera
0
Anders Romelsjö
6 years ago
Mycket intressant artikel. Har inte Samir Amin ungefär samma syn på imperialismen som en del av kapitalismen från början? Här en artikel från november 2016 där Shaiks teorier diskuteras "Hur är det med konkurrensen under kapitalismen?" http://jinge.se/allmant/hur-ar-det-med-konkurrensen-under-dagens-kapitalism.htm
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.