Sedan en mycket lång tid har debatt om identitet pågått med epicentrum på AB:s kultursidor     .
Två diametrala och oförenliga åsikter slåss om utrymmet i korridoren på redaktionen. Det gäller närmare bestämt frågan om skurborstars identitet. Vissa debattörer hävdar med emfas att det är skurborstens ensak att bestämma om den/hen vill bli refererad till som  "den" eller "hen".

En mera biologistiskt sinnad motdebattör hävdar envist att skurborsten inte kan tillerkännas denna totala frihet - lika litet som den/hen, till skillnad från den ytligt sett snarlika igelkotten, skulle kunna avla/föda/amma ledande ungar även om den/hen valt att betrakta sig som däggdjur.
AB:s kulturredaktör anser att frågan "är ohyggligt svår, men viktig" men att hen " skulle själv aldrig kunna bidra i ....debatten, den är alldeles för svår för mig".
Men om denna debatt är alltför svår till och med för AB:s högt skolade och belästa kulturredaktör - hur kan hen då veta att den verkligen för hens läsare är så ohyggligt viktig så att den i nummer efter nummer är värd att tränga andra debatter åt sidan - till men för andras "yttrandefrihet"?

{jcomments lock}

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.