Jag läser ett reportage om Gula västarna i franska Libération. Det är hittills nära 300 000 personer som, iklädda självlysande varselvästar, blockerat vägar och bensinstationer i protest mot regeringens skattehöjningar på bensin och diesel. Och som vanligt i Frankrike leder protesterna till bråk och till tårgas från polisens sida. Hittills har en person dött och 528 sårats (varav 17 allvarligt), däribland flera poliser och brandmän.

Av reportaget framgår att en ny protest, denna gång nationell, planeras i Paris till helgen. Man avser att blockera huvudstaden och att hålla ett möte på Place de la Concorde.

De protesterande som intervjuas är framför allt lågavlönade arbetare och personer med osäkra anställningsförhållanden, arbetslösa, fattigpensionärer, människor på landsbygden som till följd av usla kollektiva kommunikationer är beroende av sina bilar. Men av intervjusvaren framgår att protesterna inte bara handlar om priset på bensin. Det är ett missnöje med regeringens politik i stort, med den växande ojämlikheten i det franska samhället. "Allt åt de rika, och ingenting åt oss", säger en av de protesterande. De rika har blivit fler och rikare under Macron, säger en annan, men att de fattiga också blivit fler, det talas det mindre om. En 43-årig åkare berättar att hans två döttrar, som är sjukvårdsbiträden, tjänar 800 euro i månaden, och på den lönen ska de också ha råd med bensin, helt omöjligt. På en motorhuv sitter en påskrift med texten "Macron du är en tjuv". En yrkeschaufför säger: "Vi styrs av folk som inte lever våra liv och inte förstår våra problem."

Att skatterna på bensin och diesel är ett sätt att försöka få bukt med luftföroreningarna och miljöhoten, det är inte ett argument som biter på Gula västarna. Och heller inte på de svenska väljare som i valet nyligen röstade på Sverigedemokraterna just för att det partiet sade sig vilja sänka bensinpriset.

Vilket visar att en radikal ekonomisk jämlikhetspolitik är en förutsättning för att planeten ska kunna räddas. Det är bara rättvisa och icke-segregerade samhällen, utan alltför stora klassklyftor, som med stöd av medborgarna kan vidta de åtgärder som idag behövs.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Kerstin Stigsson
5 years ago
Britta Ring, det verkar som ingen vill prata om en stabil tillväxt idag. Om vi gör det så erkänner vi att Sovjetunionen var på god väg att skapa socialism. Men socialister har antaget den borgerliga myten om att Sovjetunionen på grund av att det inte fanns någon ekonomisk tillväxt. Tabeller visar att det fanns en låg eller/och stabil/stagnerande tillväxt (från 1970 och fram till 1985).
Det kapitalistiska systemet kollapsar gång på gång men vi ser inte någon förändring av DET ekonomiska systemet.
Och Rysslands BNP var nere under hela 1990-talet i nivån med 30-talets Sovjetunionen. Men kapitalismen kollapsade inte.
Så jag kräver av socialister att återigen analysera Sovjetunionens 'kollaps'!
Like Like Citera
0
Britta Ring
5 years ago
Kapitalismen är det ultimata hotet mot klimatet och människornas och andra arters överlevnad. Det upptäckte Naomi Klein och skrev om i boken "Det här förändrar allt. Kapitalismen kontra klimatet" 2014. Svensk översättning 2015. Därmed började delar av den gröna miljörörelsen förstå att klimathotet är ett betydligt svårare problem än de trott. Men hur avskaffas kapitalismen och hur bringas systemet att under fredliga och balanserade former övergå till ett alternativt system, som vi kan kalla socialism.
Vi har två stora problem. Kapitalismen hålls vid liv genom ständig materiell tillväxt av marknaden. Stoppas tillväxten går kapitalismen under med en skräll. Risk för katastrofer, krig, svält... Det är problem nummer ett.
Men problem nummer två är det stora aktuella problemet: hur få tillräckligt många människor att inse vad som krävs? Att vi måste stoppa tillväxten och hela den kapitalistiska marknaden för att rädda Jordens klimat och mänsklighetens överle vnad? En gigantisk uppgift.
Måste vi inte börja tala om det? Eller är det för svårt?
Like Like Citera
0
Bertil Carlman
5 years ago
"Sett från en högre ekonomisk samhällsforms ståndpunkt kommer enskilda individers privata äganderätt till jorden att framstå som något lika osmakligt som att den ena människan äger den andra. Inte ens ett helt samhälle, en nation, ja inte ens alla samtida samhällen tillsammans är ägare till jorden. De är bara dess besittare, dess nyttjanderättsinnehavare och har att som boni patres familias efterlämna den förbättrad till följande generationer."
Tack för citatet! Det har jag nog inte sett förut (som så mycket annat). Om jag bara haft lite av förmågan att uttrycka mig på detta vis!
Like Like Citera
2
Fred Torssander
5 years ago
När det gäller vad som skulle krävas för att undvika en klimatkatastrof, har PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) faktiskt rapporterat att det i så fall rör sig om betydligt mer än ett regeringsskifte: "För att undvika att överskrida en tröskelnivå för planeten … krävs en djupgående omvandling byggd på en fundamental omorientering av mänskliga värden, sedvänjor, institutioner, ekonomier och teknologier" (min övers/ F) https://climateandcapitalism.com/2018/08/12/hothouse-earth-1/
Vi som är marxister kan hänvisa till Marx uttalande i frågan om mänsklighetens förhållande till jorden. Finns i Kapitalet band 3 "Sett från en högre ekonomisk samhällsforms ståndpunkt kommer enskilda individers privata äganderätt till jorden att framstå som något lika osmakligt som att den ena människan äger den andra. Inte ens ett helt samhälle, en nation, ja inte ens alla samtida samhällen tillsammans är ägare till jorden. De är bara dess besittare, dess nyttjanderättsinnehavare och har att som boni patres familias efterlämna den förbättrad till följande generationer." (FYRTIOSJÄTTE KAPITLET
Jordränta på byggnadsmark. Gruvränta. Markpris)
Like Like Citera
0
Kerstin Stigsson
5 years ago
Men du är en av dessa 99%, Margareta (för jag antar det) Du måste ha en åsikt om vilket ekonomiskt system du vill ha? Vad anser du är det ekonomiskt systemet som bäst tillvaratar naturen och miljön, och som är rättvis och jämlik?
Det finns en del ekonomiska system att välja på - kapitalism, blandekonomi, socialistiskt, kommunistiskt eller något annat system.
Det var någon på en annan blogg som föreslog att vi skulle slopa pengarna i samhället. Jag frågade honom hur detta skulle gå till, och undrade om han var för byteshandel. Som svar medgav han att det skulle till en början vara komplicerat.
Jag tror det är i Dalarna som ett samhälle har infört en egen valuta. Och dom säger att det funkar bra (iaf i dom intervjuer jag har sett på TV).
Like Like Citera
0
MargaretaZetterström
5 years ago
Ola! Jag har nu läst om den bokanmälan (Ransonera mera!) som du hänvisar till. Det är mycket intressanta synpunkter som där framförs.
Like Like Citera
0
MargaretaZetterström
5 years ago
Här handlar det inte om vad jag, personligen, vill ha för ekonomiskt system. Skapandet av ett rättvist och någorlunda jämlikt samhälle måste vara en fråga för hela det arbetande folket, eller för "de 99 procenten" om man så vill.
Like Like Citera
0
Ola Inghe
5 years ago
Det finns dock ett alternativ till skatter/avgifter som kan fungera även i väntan på radikal ekonomisk jämlikhet. Och det är ransonering. Se min anmälan av en bok i ämnet i Clarté 3/13: https://www.clarte.nu/clarte-pa-naetet/86-3-13-osteuropa/8608-Ransonera-mera--86
Like Like Citera
0
Kerstin Stigsson
5 years ago
En bra artikel, Margareta!
Men du skriver i slutet att en radikal ekonomisk jämlikhet behövs - utan att gå in på hur den ska se ut. Ska den vara kapitalistisk eller socialistisk? Eller du kanske föredrar ett annat ekonomiskt system?
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.