(c) Zoltan Tiroler
(c) Zoltan Tiroler

1 januari 2019 var det 60 år sedan diktatorn Batista tog statskassan och flydde. Revolutionen hade segrat. En avgörande händelse i Latinamerikas historia med ett enormt avtryck i regionen. Nyss hemkommen från Kuba rapporterar Svensk-Kubanska Föreningens ordförande Zoltan Tiroler i en artikelserie om hur det ser ut 60 år senare. Här följer den femte och sista del i hans artikelserie.

Kuba behöver oss och vi behöver Kuba

Kuba är ett litet land, men en politisk stormakt. Det illustreras av att media ett normalår skriver mer om Kuba än övriga Latinamerika ihop. Landet håller fast vid sina principer och nyligen fick president Diaz-Canel kritik i västmedia för att han i sitt tal i FN inte mildrade Kubas utrikespolitiska ställningstaganden. Hjälpen till palestinier, västsaharier, stödet till Venezuela och kritiken av USA:s aggressiva interventioner – allt har ett politiskt pris. Hade Kuba sålt ut sina principer hade man vid flera tillfällen kunnat bli av med blockaden. Men Kuba har inte backat.

Kubas internationella engagemang är kanske det som framförallt kännetecknar den revolutionära regeringen. Idag står det fattiga och blockerade Kuba för en tredjedel av ALLT hälsobistånd i världen! I absoluta tal. Det är häpnadsväckande, men får ingen uppmärksamhet. Den kubanska hjälpen är också betydligt mer kostnadseffektivt än andras. Dessutom: Kuba lägger 6,7 procent av sin BNP på internationellt bistånd! Inget land är i närheten av detta. Sverige ligger strax under en procent och USA ligger på 0,17.

Vi inom vänstern behöver Kuba för att visa på ett alternativ till den kapitalism som allt snabbare driver oss mot undergång; antingen via krig eller genom förstörelse av våra livsbetingelser. Det skulle vara ett oerhört hårt slag mot all vänster i världen om kapitalismen återtar makten i Kuba. Lyckas vi däremot sprida kunskap om det solidariska och ekologiskt hållbara Kuba, är det ett viktigt stöd i vår kamp här.

Solidaritetsrörelsen med Kuba är unik. Den finns i nästan alla länder och kubanerna vet att de inte är ensamma. Kuba utsätts för blockad, undergrävande verksamhet och mediekampanjer. Vi finns för att i möjligaste mån bemöta detta. Vi finns också för att ge en rättvis bild av Kuba, eftersom absolut inget positivt får sägas om landet i bolagsmedierna. Exempelvis att Kuba är så ambitiöst och framgångsrikt (för att inte säga världsbäst!) inom området miljö och organisk odling.

Svensk-Kubanska Föreningen är inte en vänskapsförening i största allmänhet. Det är en politisk organisation med stödet till det socialistiska Kuba, det progressiva Latinamerika och kampen mot imperialismen som mål. För många blir medlemskapet en inkörsport till ökad kunskap om imperialismen. För att bli effektivare behöver vi bli fler. Just nu driver vi en medlemsvärvningskampanj. Läs mer på hemsidan, www.svensk-kubanska.se om detta (och mycket annat). Och räknar du dig som ”vänster”, är stödet till Kuba och medlemskap i Svensk-Kubanska en självklarhet.

Att enkelt, tvärsäkert och med stor precision svara på rubrikens fråga ”Vart går Kuba?” är förstås inte möjligt. Men för vår egen och mänsklighetens skull behöver vi dra vårt strå till stacken för att det revolutionära och socialistiska Kuba ska kunna fira många årsdagar ytterligare. Och för socialismens nödvändiga frammarsch är försvaret av bastionen Kuba en internationell solidarisk grundbult.

Den internationella socialismen behöver Kuba!

Kuba behöver den internationella socialismen!

-------

Detta är sista delen i Zoltan Tirolers artikelserie om Kuba.

Tidigare publicerat i artikelserien:

Del 1: Förutsättningar och en kort bakgrund

Del 2: Utvecklingen i Latinamerika under de senaste två årtiondena

Del 3: Negativa och positiva faktorer för utvecklingen

Del 4: Det som händer nu avgör landets framtid

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.