Margot Wallströms uttalande om att man nu erkänner den självutnämnde presidenten Juan Guaido som Venezuelas ledare är en politisk skandal som återigen visar att Sveriges självständighet i utrikespolitiken är ett minne blott. Venezuela är ett land satt under stor press från USA-imperialismen och för antiimperialister bör det nu vara högsta prioritet att försvara detta lands självständighet. Juan Guaido representerar en reaktionär och revanschistisk höger som nu vädrar morgonluft i Latinamerika efter ett decennium av folkliga framgångar. Den svenska regeringens uttalande stärker de reaktionära krafterna och ökar risken för en våldsam utveckling. Venezuela är ett land som har haft stora problem på senare år, det skall inte förnekas, men de problemen löses inte av imperialistisk aggression. Utrikesministerns ställningstagande är tyvärr ytterligare en påminnelse om att Sverige alltmer lyder Washingtons diktat.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Webbredaktionen
4 years ago
Webbredaktionen sätter streck i diskussionen i detta ämne. Vi tackar för intresset!
Like Like Citera
1
Sven Andersson
4 years ago
Jag har nu läst lite mer om De Zayas rapport efter hans besök i Venezuela för 2 år sedan. Jag måste säg att jag förstår att hans rapport blev ignorerad av FN. Jag har själv skrivit en hel del rapporter till olika internationella organ och kan bara konstatera att hade jag kommit med så många lösa påstående så hade jag också fått bakläxa eller blivit ignorerad.
T.ex
1. Påståendet att Colombia vägrade sälja malaria medicin november 2017. Bevis? Colombias förre president förnekar det bestämt. C:a 30 000 venezolaner passerar dagligen gränsen för att bl.a handla mediciner. Varför köpte inte Venezuela från ett mer "vänligt sinnat grannland" istället? Skulle Colombia ha intresse av att malaria sprids i Venezuela med en gemensam gräns på 220 mil? Malariamyggan struntar nämligen fullständigt i länders gränser.
Venezuela har enkelt ingen valuta att handla medicin för och har vägrat internationell hjälp eftersoman förnekar att man har en kris.
2. De Zaya påstår att det inte finns någon humanitär kris. De Zaya använder olika internationella organs statistik som stöd. Ledsen funkar inte. De Zays skrev sin rapport 2017, den statistik som då Venezuelas regering rapporterat in kan inte ha varit färskare än från 2015. Dessutom, Venezuelas regering skyr sanningen som pesten
Bl.a avskedade man sin egen hälsominister 2017 när hon avslöjade mindre smickrande siffror gällande hälsovården:
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/amp/world-latin-america-39896048
3. De Zaya påstå vidare att USA manipulerat världsmarknadspriset på olja för att sänka Venezuela. Ytterligare ett trick som USA använt för att sänka Venezuelas ekonomi är att publicera en felaktig växelkurs på websiten Dolar Today.

Ivan Briscoe, program direktör för Latin America and Caribbean program Crisis Group sa följande om De Zayas rapport:
"Mr de Zayas’s report is the result of a lawyer trying to understand the nature of supply and demand, and it didn’t quite work”.
Kan bara instämma!
Like Like Citera
0
Sven Andersson
4 years ago
Med anledning av den privata sektorns skuld till den ekonomiska krisen. Finns det en privat sektor att tala om över huvud taget?
Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, redovisade 2008 c:a 800 tusen aktiva privata företag i Venezuela. År 2016 var man nere på 270 tusen aktiva företag enligt Consejo Nacional de Comercio.
År 2018 var siffran nere på 2.500 privata företag enligt Confederación Venezolana de Industrias. Den statliga sektorn har inte lyckats att ersätt den förlorade produktionen. Orsakerna till företagsdöden är 1. brist på efterfrågan 2. liten tillgång till valuta som kontrolleras av regeringen 3. inflation 4. Lönerna höjdes nyligen 35 gånger 5. staten tar ut en schablonskatt oavsett om företaget gått med vinst eller inte 6. 16 år av priskontroll, den senaste lagen om priskontroll (http://historico.prodavinci.com/blogs/la-ley-de-precios-acordados-en-el-contexto-de-la-crisis-economica-por-anabella-abadi-m-y-carlos-garcia-soto/).

Man behöver inte vara företagsekonom för att inse att prisstopp i kombination med löneökning på 35 gånger och sen vinstskatt på den vinsten man aldrig hade inte skapar några större överlevnadsmöjligheter för de privata företagen. Bra, tycker kanske någon! Ja, kanske det, då är det val bara att hoppas på att militären och försvarsministern är bättre företagare.
Av de utländska företagen finns inte heller många kvar. År 2018 lämnade
Kellogg’s, Kimberly Clark, Clorox, Colgate-Palmolive och Coca-Cola. General Motors blev expropierat av Maduro 2017 och 2.700 arbetare blev avskedade. Andra som lämnat är United Airlines, General Mills, Lufthansa, Mattel, Brahma och Bridgestone.
Like Like Citera
0
Sven Andersson
4 years ago
Om nu blockaden är så total som du påstår Anders så är det för mig obegripligt att exporten och importen t.ex år 2017 från och till Venezuela ser ut som den gör och att USA är Venezuelas största handelspartner. Är det USAs smuggling som siffrorna visar?


"The top export destinations of Venezuela are the United States ($11.6B), China ($6.42B), India ($5.25B), Singapore ($1.25B) and Spain ($390M)."
(https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ven/)

The top export destinations of Venezuela are the United States ($11.6B), China ($6.42B), India ($5.25B), Singapore ($1.25B) and Spain ($390M). The top import origins are the United States ($3.45B), China ($1.65B), Mexico ($1.08B), Brazil ($469M) and Colombia ($318M).
(https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ven/)

Du säger:
"Priset på oljan som USA kan påverka"
USAs import från Venezuela har länge legat kring 7%. Skulle USA manipulera oljepriset för dessa 7% och slå ut sin egen fracking och allierade som Saudi?

Du säger:
"sabotage av inhemska kapitalister är belagt och spelar roll."
Det finns i stort sett inga inhemska kapitalister längre i Venezuela, sedan 2016 är det militären som sköter olje och mineralindustri och mat och medicin distributionen efter
ett beslut av Maduro. Programmet kallas "Gran Misión Abastecimiento Soberano" och leds av militärledningen under ledning av försvarsministern Vladimir Padrino.

Du säger:
"Men dessutom innebär sanktionerna att Venezuela praktiskt taget inte kan refinansiera sin utlandsskuld, vilket ett land som står inför en svår ekonomisk situation bör kunna göra"

De flesta länder i världen (inkl Rysslan och Kina) har varit väldigt tveksamma till att ge Venezuela fler lån. Man litar helt enkelt inte på att regimen kommer att betala.

Du säger att:
"Sanktionerna som förbjuder Citgo från att överföra vinst till Venezuela är en mycket viktig straffåtgärd. Det betyder att den venezuelanska regeringen berövas cirka 1 miljard dollar per år."

Samktionerna mot Citgo är ungefär en månad gammal och har inte påverkat historiskt.

I din källa Global Research fanns det mängder av fel. Bl.a påstår länken att inte ens privatpersoner kan skicka pengar vilket är totalt fel. Stor del av Venezuelas befolkning lever idag på vad deras släktingar som flytt landet skickar hem. Maduro själv har däremot försvårat de s.k. remesas genom att tvinga dem att gå via statens växlingskontor som ger en växelkurs som ligger ca 10 ggr under den paralella växlingskursen:
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/es/gobierno-plantea-controlar-remesas-de-venezolanos-en-el-exterior/a-45262845

Jag ser venezolaner köa varje dag för att skicka hem pengar. Om du vill kan du själv försöka. Jag skaffar fram ett namn och kontonummer om du vill.
Like Like Citera
0
Anders Romelsjo
4 years ago
Sven, dina jämförelser med andra länder etc är inte direkt hållbara. Flera olika faktorer måste beaktas. Säkerligen spelade bristande skötsel av venezuelas regering av ekonomin roll, som i Grekland, Ukraina och kanske särskilt USA inför finanskrisen 2008. Hörde du ropen på sanktioner mot USA då?

Priset på oljan som USA kan påverka samt sabotage av inhemska kapitalister är belagt och spelar roll.

Låt oss ta del av några bedömningar gällande sanktionerna nu:
1. Ur intervjun med professor Steve Ellner, Venezuela i Democracy Now.
(https://www.democracynow.org/2019/1/25/how_washingtons_devastating_economic_blockade_of; https://www.globalpolitics.se/usas-olagliga-sanktioner-viktig-orsak-till-krisen-i-venezuela/)

Sanktionerna som förbjuder Citgo från att överföra vinst till Venezuela är en mycket viktig straffåtgärd. Det betyder att den venezuelanska regeringen berövas cirka 1 miljard dollar per år. Men dessutom innebär sanktionerna att Venezuela praktiskt taget inte kan refinansiera sin utlandsskuld, vilket ett land som står inför en svår ekonomisk situation bör kunna göra. Sanktionerna förbjuder amerikanska finansinstitut att ha någon någon interaktion med den venezuelanska regeringen och det statliga oljebolaget PDVSA.

Sanktionerna motverkar möjligheterna för kommersiella och finansiella intressen över hela världen från någon form av transaktion med Venezuela. USA:s regering, och särskilt handelsminister Steven Mnuchin har genomfört olika möten om detta med företrädare för Japan, Europa, Latinamerika. USA har så skapat en situation där kommersiella intressen över hela världen är rädda för att ha något att göra med Venezuela. Det motsvarar nästan en ekonomisk blockad.

2. År 2015 utfärdade Barack Obama ett dekret som förklarar att Venezuela var “ett ovanligt och extraordinärt hot mot USA: s nationella säkerhet och utrikespolitik”. Detta dekret var nödvändigt för att kunna införa ekonomiska sanktioner. Sanktioner innebär inte bara att amerikanska företag och privatpersoner inte kan göra affärer med Venezuela.

Alla länder som bedriver ekonomiska transaktioner med Venezuela kommer också att bli föremål för sanktioner. (https://www.globalresearch.ca/the-united-states-destroys-venezuelas-economy/5651054)

3. De Zayas, tidigare sekreterare i FN:s råd för mänskliga rättigheter och en internationell jurist säger att “sanktioner dödar” genom livsmedels- och medicinbrist, de leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Zayas fann att bristfällig styrning och korruption hade drabbat den venezuelanska ekonomin svårt, men att “ekonomisk krigföring” som utövas av USA, EU och Kanada är viktiga faktorer i den ekonomiska krisen.

Zayas rekommenderade att Internationella brottmålsdomstolen undersöker ekonomiska sanktioner mot Venezuela som möjligt brott mot mänskligheten enligt artikel 7. “Dagens sanktioner/blockader” är jämförbara med medeltida belägringar av städer menar Zayas. (https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-us-sanctions-united-nations-oil-pdvsa-a8748201.html)

5. Jag har sett beräkningar på att kostnaden för sanktionerna uppgår till flera miljarder dollar, fast hittar inte direkt länken nu. Så mycket är klart att det rör sig om belopp som är hundratals gånger större än den politiserade matleveransen som USA & Venezuelas egen Qusling (accepterar utländsk intervention och kontroll) försökte sig på 23/2.

Oberoende av brister av regering i Venezuela och på andra håll är det mycket viktigt att i solidaritet ge sitt tydliga stöd för fred, diaglog, respekt för FN-stadga och internationell rätt mot försök till utländsk aggression. "Stöd dialgog och fred" säger Venezuelas vice utrikesminister i Stockholm 23/2 (https://www.globalpolitics.se/farsk-intervju-med-venezuelas-vice-utrikesminister-yvan-gil-i-stockholm-stod-dialog-och-fred/)
Like Like Citera
0
Sven Andersson
4 years ago
För den som vill jämföra Venezuelas ekonomiska länder har jag valt ut några som är oljeberoende som Saudi eller utsatta för sanktioner som Iran sedan 1979, eller som kallar sig socialistiska som Bolivia och Nicaragua
I inget fall har oljeprisfall eller sanktioner drabbat något land så som Venezuela. Krisen är helt enkelt i huvudsak hemmatillverkad.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Modern_Venezuela_Economic_Indicators.png

https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/gdp

https://tradingeconomics.com/iran/gdp

https://tradingeconomics.com/bolivia/gdp

https://tradingeconomics.com/nicaragua/gdp
Like Like Citera
0
Sven Andersson
5 years ago
Anders, jag anser att du i realiteten bortser från att Venezuelas ekonomiska problem startade långt innan USAs sanktioner och beror huvudsakligen på Maduros egen ekonomiska politik (eller brist på den). Under hela Chavez/Maduro perioden har USA varit en av Venezuelas största handelspartner. Obama 2015 införde ytterst milda sanktioner riktade mot 7 personer, och Trump skärpte sanktionerna 2017 genom att förbjuda amerikaner att köpa venezolanska obligationer. Försök att hålla 2015 och 2017 i minnet när du tittar på Venezuelas BNP-utveckling!
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Modern_Venezuela_Economic_Indicators.png

Det är då uppenbart att Venezuelas ekonomi börjar rasa brant redan 2013. Det finns ingenting på BNP-kurvan som indikerar att det blev värre 2015 eller 2017. Tvärtom under de åren skedde en viss återhämtning. Att i lättjans namn använda analogier med t.ex blockaden av Kuba är totalt vilseledandw och har ingen täckning i verkligheten.
Like Like Citera
0
Anders Romelsjo
5 years ago
Sven Andersson bortser i realiteten att USA:s sanktionspolitik är en viktig orsak till de ekonomiska problemen och vidare från USA:s planer på att med våld störta den folkvalde presidenten. Nedan utdrag från Resumen Latinoamericano igår.

Rubriker och ingresser. Översatt av Eva Björklund. Resumen Latinamericano

Bolton:

USA arbetar för att skapa en koalition för att störta Venezuelas regering.
Detta förklarade Vita Husets säkerhetsrådgivare John Bolton.

Elliot Abrams: Det blir ingen militär intervention.
USAs särskilda utsände för Venezuela försäkrade ”Vi har sagt att vi inte kommer att använda våld, något militärt ingripande är inte påtänkt.

USA tillkännager nya påtryckningar på Venezuela
”Vi kommer att hålla fast vid och öka på den ekonomiska, finansiella, diplomatiska och politiska pressen på regimen” hotar Elliot Abrams

Venezuela varnar för möjligt intrång av legoknektar
I en intervju på TeleSur påtalade delstatens Tachiras guvernör Freddy Bernal att irreguljära legoknektsgrupper och paramilitärer organiserar sig i colombianska Norte del Santander med syfte att tränga in i Venezuela.

Venezuelas vicepresident Delcy Rodriguez i Ryssland: De flesta länder i världen står på Venezuelas sida.
Rodriguez meddelade att i april kommer det 14e regeringstoppmötet mellan Ryssland och Venezuela att äga rum, vilket innebär ”ett kvalitativt viktigt steg på vägen till ekonomiskt oberoende”.

En marionett hälsar på en förrädare: Guaidó och Moreno omfamnar varandra i Ecuador
Guaidó besökte i lördags Ecuador för samtal med presidenten Lenin Moreno, ett av de sista stegen på hans rundresa i Latinamerika.

Nu säger marionetten Guaidó att han kommer att återvända till Venezuela. USA och EU skyddar honom och hotar Maduros legitima regering.
Ett nytt varv på USAs tumskruv av påtryckningar och fientligheter från USA och EU tillsammans med sina högerallierade i området, mot Nicolás Maduros legitima regering.

Elliot Abrams avslöjade vad det tänkt göra för Guaidó om han anhålls när han återvänder till Venezuela.
USAs särskilde utsände för Venezuela, Elliot Abrams försäkrade att hans land och allierade skulle svara ”diplomatiskt” om oppositionsledaren tillika Venezuelas självutnämnde ”övergångspresident”, Juan Guaidó anhålls när att återvänder till landet…

Venezuelas regering kommer att ha med sig 5 punkter för ett eventuellt samtal med oppositionen.

Bernal påtalade att ett väpnat intrång i Venezuela förbereds i Colombia.

Vicepresident Delcy Rodríguez i Ryssland: ”USAs falska humanitära bistånd är århundradets bedrägeri.”
Lördagen 2 mars upprepade Venezuelas vicepresident i intervju på RT i Moskva att Caracas vidtar lagliga åtgärder mot frysningen av landets tillgångar i utlandet.

Fler nyheter från Venezuela
Storbrand i transportföretaget brände ner 11 lastbilar
Sverige, Demonstration inför USAs ambassad: Bort med händerna från Venezuela
Globala högern vill upprepa scenerna från Bosnien och Kosovo i Venezuela
Venezuela: De pengar högern samlade in i Cúcuta, enligt CNN
USAIDs 10 program, CIAs jättelika ”humanitära” organisation
Venezuela: trettio år efter ”el Sacudon” (omfattande oroligheter i Caracas), återkommer nyliberalismen med sin revansch
Venezuela: kuppen misslyckades
Venezuela: Vårt humanitära bistånd
Venezuela: är det acceptabelt att skicka ett ”fantasibrev” till Maduro i Salvador Allendes namn?

Lyssna på huvudtalaren unga Alexandra Bryngelsson och aningen äldre A Romelsjö utanför USA:s ambassad 2 mars.: https://youtu.be/GFIQ8c8PMP4 ((https://www.globalpolitics.se/se-manifestation-vid-usas-ambassad-hands-off-venezuela-i-lordags/ ))
Like Like Citera
0
Sven Andersson
5 years ago
Höll på att glömma Karl Henrik en sak: du säger:

"Ska vi skapa enhetsfront med Trump, den venezuelanska högern och störta den förhatliga Chavismen för att sedan hoppas på ett återupprättande av socialismen? Det funkade varken i Irak eller Libyen och kommer inte att göra det i Venezuela, Nicaragua eller på Kuba."

Nicaragua har gjort just det, Daniel Ortega avgick 1990 när han förlorade valet och efter en rad katastrofala högerpresidenter kom han tillbaka 2007, med förnyade krafter och ett reformerat program. Detsamma borde Maduro ha gjort istället för att bita sig fast och ruinera Venezuela ännu mer. Då hade han kanske också haft en chans att komma tillbaka med ett korrigerat program. Nu tvivlar jag på att Venezuelas folk vill höra talas om chavism på väldigt många år
Och vad värre är, Maduros katastrofpolitik har fått hela kontinenten att gå högerut.
Like Like Citera
0
Sven Andersson
5 years ago
Följdfråga Karl Henrik, vet inte om jag missuppfattar dig, men menar du att Libyen och Irak hade någon typ av socialism som det skulle gå att återupprätta? I så fall förstår jag ditt försvar för Maduro. Hoppas jag misduppfattat dig.
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.