Kampen för reformer och mot reformismen är en avgörande del av vår kamp till ett socialistiskt samhälle. Benny Andersson hävdar att jag visserligen inte är motståndare till reformer men att det är ”nog mest en läpparnas bekännelse”.

Jag får förmoda att Benny Andersson känner till att jag är medlem i Sveriges kommunistiska Parti (SKP). Men han gör det som många andra gör, han bara konstatera detta faktum med hans förutfattade meningar utan att kontrollera fakta om vad SKP står för. Mycket illa, Benny!

Som medlem står jag bakom de flesta av SKP:s krav (märk väl, detta är en liten del av det vi vill) som t ex kravet på 6-timmars arbetsdag, att Sverige ska fortsätta vara neutralt, etc. Det enda jag har lite problem med SKP:s hållning till frågan om kärnkraften. Men det hör inte hit.

Vi har ställt oss bakom hamnarbetarnas krav på kollektivavtal. Dessutom har en stor kampanj mot begränsningar inom strejkrätten, en reform som både näringsliv och fack är för. Men detta tycks ha gått förbi Benny Andersson, trots att jag och andra har nämnt det i många artiklar och kommentarer. Dessvärre är det begränsat om utrymme för varje artikel som Clarté vill publicera. Artiklarna ska inte vara för långa. Så jag fick begränsa mig till kritiken mot reformer inom parlamentet.

Jag håller verkligen med om ”att kampen för begränsade mål har historiskt visat sig vara det enda sättet att bygga en stark och kampvillig arbetarrörelse”. Men om Benny tror att detta endast kan ske inom parlamentets ramar så tror han fel.

I hans desperata ordval blir Benny Andersson själv förvirrad när han försöker konstatera att jag är förvirrad. Han tar en mening ur sitt sammanhang och konstaterar därefter att jag är emot alla reformer som inte utmanar kapitalet, vilket jag inte är. Om Socialdemokraterna genomför 6-timmars arbetsdag skulle jag bli mycket glad. Men hur kan reformer för gratis glasögon för barn vara en kamp mot kapitalismen? På vilket sätt utmanas kapitalet av reformer för bostadstillägg? Kräv reformer för låga hyror i stället! Och billiga och bra bostäder för alla! Kräv att glasögon inte ska kosta över ett visst belopp för alla. En tandläkarreform skulle också vara utmärkt (även om detta inte utmanar kapitalet).

Givetvis är jag för att barn ska ha gratis glasögon, det är inte det jag kritiserar. Det är den reformistiska parlamentariska kampen jag kritiserar. Kampen mot kapitalet utmanas inte av parlamentarisk kamp för reformer som föder kapitalet. Det är kampen för reformer ute på arbetsplatser och ute på gatorna som utmanar kapitalet.

Benny påstår att ”Marx och Engels däremot, ansåg att ett samhällssystem aldrig går under så länge det kan reformeras”. Har du en källa på detta? Så vad är en reform? Reform betyder ”omforma, omgestaltera och förändra till ett bättre tillstånd i samhället. En reform är en förändring som föregåtts av en utredning och som sedan genomförs på basen av utredningen”. Både Marx och Engel var för revolution och att kapitalismen skulle bekämpas – inte med reformer i den kapitalistiska staten – utan på arbetsplatserna och på gatan med krav på reformer. Så ansåg då Marx och Engels att det kapitalistiska samhällssystemet aldrig kan gå under så länge det reformeras? Var det deras mål? Ett reformistiskt kapitalistiskt samhälle? Nej! Deras mål var ett samhällssystem baserat på en socialistisk ekonomi (därefter kommunistiskt samhälle).

I slutet av 1980-talet i Sovjetunionen införde och genomförde Gorbatjov medvetet hårda reformer som drabbade arbetarklassen och de fattiga så pass mycket att socialismen gick under. Så samhällssystem kan gå under om det medvetet genomförs negativa reformer som drabbar arbetarklassen, särskilt också om detta skedde i kommunisternas namn. Eller när det kapitalistiska systemet bevaras i vänsterns och socialdemokratins namn idag. Eller när det när våra egna fackliga organisationer medverkar till detta. Arbetarklassen i vänstern paralyseras när det sker på det viset och arbetarklassen går till andra partier, t ex Sverigedemokraterna. Vem ska nu tala och slåss för arbetarklassen?

Kapitalismens ideologi eller ekonomi har inte förändrats sedan Marx och Engels tid. Men Benny Andersson tycks anse detta. Och går därför emot Marx definition om kapitalet och formeln för vad kapitalism är: ”Det krävs dock ingen återblick på kapitalets uppkomsthistoria för att känna igen penningen som deras första uppenbarelseform. Samma historia utspelas dagligen. Inför våra ögon. Varje nytt kapitel framträdes i första akten av scenen, d v s marknaden, varumarknaden, arbetsmarknaden, eller penningmarknaden, såsom pengar, pengar som genom bestämda processer skall förvandlas till kapital.”

Kapitalet har alltid varit lika girigt som när det en gång uppstod. Det finns inget i kapitalets ideologi som gör det mer mänskligare eller rättvisare. Inom kapitalismen finns det givetvis varianter, som nyliberalism, keynesianism, etc. Men de är alla lika kapitalistiska som andra varianter. Så det där med att nyliberalismen gick till motoffensiv var i själva verket kapitalet som gick till offensiv – inte motoffensiv.

Visst innebar de stora välfärdsreformerna (som knappt finns längre idag på grund av reformer skapade av kapitalet i regi av högern och socialdemokratin, t ex det som i dagligt tal benämns som det orange kuvertet) en seger för arbetarklassen. Men inte var det för att kapitalet (den kapitalistiska ideologin) hade förändrat sig till en snällare kapitalism. Eller att kapitalet har bytts ut till en ny variant av kapitalism.

Benny Andersson har sannolikt inte lyssnat på den radiointervju som jag länkade till i artikeln, eller så var jag kanske inte så tydlig. Jonas Sjöstedt påstår att det finns seriösa och oseriösa kapitalister och att han vill bekämpa dom oseriösa. Vad jag uppfattar så är han för seriösa kapitalister, alltså privata vårdföretag, och detta är att vara för kapitalismen – inte emot den!

Staten är i dag kapitalistisk i sin form (det finns även proletär stat men det tillhör ett annat ämne). Vänsterpartiet klassamarbetar och vill inte förändra den genom protester på arbetsplatser och ute på gatorna.

Jag var mycket tydlig i artikeln. Men för de som möjligen inte uppfattade eller missförstod vad jag menade så ska jag förtydliga mig. Kampen mot kapitalet ska ske med protester (vilket jag nämnde), alltså krav på att förhindra negativa reformer för arbetarklassen (som t ex reformen för begränsningar inom strejkrätten). Eller ockupera skolor eller sjukhus, vårdcentraler för att stoppa utförsäljningen av vårdcentraler (vilket jag nämnde), t ex BB i Sollefteå. Jag har inte påstått någonstans – i artikeln eller på andra platser - att vi ska strejka för strejkandets skull. Men tydligen var jag inte så tydlig så att Benny Andersson förstod. Så om igen – vi ska föra en kamp mot kapitalet med krav på reformer ute på arbetsplatserna och på gatorna, utmana kapitalet med krav på reformer.

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.