Demonstration framför stadshuset i Sydney, 10 December 2010. (c) Elekhh [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
Demonstration framför stadshuset i Sydney, 10 December 2010. (c) Elekhh [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Behandlingen av Julian Assange bör oroa alla vänner av yttrande-och tryckfrihet, oberoende av vad man för inställning till hans skuld vad gäller de sexualbrott som han misstänks för i Sverige. Utlämnar Storbritannien honom till USA vill staten där åtala honom för spionage, vilket kan leda till ett mångårigt fängelsestraff. Den rättegång mot Wikileaks som nu dragit igång är av politisk karaktär och handlar om att bestraffa och skrämma visselblåsare. Hur hårt USA är berett att gå fram visar behandlingen av Chelsea Manning, som efter att ha benådats av Obama nu återigen har häktats i flera månader då hon vägrat vittna i Wikileaks-rättegången. Alla vänner av yttrande- och tryckfrihet måste nu kräva att Julian Assange inte utlämnas till USA, varken från Storbritannien eller Sverige.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Anders Romelsjo
4 years ago
Jag kan rapportera att det igår 17 juni skedde en manifestation utanför brittiska ambassaden i Stockholm till stöd för Juli-an Assange med banderoller, tal och med brev till regeringen.

Jag höll ett kort tal, som senare överlämnades i adresserat kuvert till Storbritanniens ambassad och regering. Bakom manifestationen står Stödkommittén för stöd till Julian Assange.

Då talet just var klart kom polisen. Vi förklarade i vänligt samspråk med lyssnande polismän att vi denna gång inte hunnit söka polistillstånd. De uttalade sitt stöd för demonstrationstillstånd, förklarade att en manifestation med minst en person var olaglig, och skrev en rapport.
Fler manifestationer planeras.
Like Like Citera
0
Anders Romelsjo
4 years ago
Jag kan rapportera att manifestationen i lördags var lyckad. Se https://youtu.be/RCFir86povo

Julian Assange ligger på sjukavdelningen kraftigt avmagrad.

Namninsamlingen fortsätter. Se föregående kommentar.

På torsdag kväll träffas Stödkommittén för Julian Assange för att planera fortsatta insatser.
Like Like Citera
0
Anders Romelsjo
4 years ago
Jag vill informera om att solidaritetsarbete för Assange och Manning pågår sedan i augusti 2018. Inleddes med att FIB Kulturfront i Stockholm fick polistillstånd för manifestationer utanför Ecuadors och Storbritanniens ambassader. Fyra små manifestationer med tal, musik och banderoller. En stödkommitté bildades med ett tiotal föreningar. Clarté inbjöds. Ett "uppsving" skedde sedan Julian Assange med våld släpats ut från Ecuadors ambassad. Snabbt skedde en manifestation på Medborgarplatsen. Sedan dess har några manifestationer skett, senast idag kl 12 på Sergels torg. Stödkommittén ska träffas inom kort för att planera det fortsatta arbete. Clarté-förbundet är välkommet.

*** Vidare pågår en viktig namninsamling, initierad av den berömde journalisten John Pilger, med ett uttalande skrivet av den icke mindre berömde Daniel Ellsberg ("Pentagon Papers"). Detta leds i samarbete med Pilger och stödgruppen för Assange i London av Al Burke som nås på . Jag har uppmanat Clartéförbundet att informera om den. Tanken är att publicera uppropet i en stor annons i DN/SvD.

DET FÖLJER NEDAN. JAG UPPMANAR ALLA VÄNNER AV YTTRANDEFRIHET OCH DEMOKRATI ATT STÄLLA SIG BAKOM UPPROPET - SOM ÅTERGES NEDAN.

Upprop om utlämning av Julian Assange

Julian Assange kan inom kort komma att utvisas till Sverige

Oberoende av utgången av rättegången i Sverige, anser vi, undertecknarna av detta upprop, att han inte borde utvisas från vårt land till Förenta staterna.

Julian Assange har alltid offentligt hävdat att det han fruktar är att utvisas vidare till ett USA som tänker åtala honom för WikiLeaks' publicistverksamhet.

Ögonblickligen efter att Assange den 11 april 2019 kommit in i rättssalen i den brittiska domstolen bekräftades denna oro, då Trump-administrationen begärde honom utlämnad.

Julian Assange är journalist med långvarigt medlemskap i sitt hemland Australiens journalistförbund.

Han har vunnit erkännande som journalist med över 15 utmärkelser, senast utmärkelsen från Europaparlamentsgruppen GUE/NGL för Journalister, visselblåsare och sanningssägare.

Brittiska domstolen High Court beskriver Assange i sin dom den 2 november 2011 som “… en journalist välbekant genom att han sköter Wikileaks.”

Vi anser att demokratier kräver en fri press och modiga undersökande journalister som är villiga att avslöja missgärningar.

Av detta följer att publicister inte ska åtalas för att publicera och journalister inte utlämnas för att de åtagit sig att avslöja krigsförbrytelser och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Inte heller ska de åtalas för att de skyddar sina källors anonymitet, vilket är den centrala förutsättningen för Trump-administrationens utlämningskrav.

I det brittiska parlamentet har faktiskt labourpartiet motsatt sig att Assange utlämnas till Förenta staterna. Partiet grundade sitt ställningstagande på att “Assange är inte eftersökt för att USA:s nationella säkerhet ska skyddas, utan för att han har avslöjat missgärningar begångna av USA-administrationen och dess krigsmakt.

Demokrati, offentlighet och mänskliga rättigheter är värden det svenska samhället värnar om, vilket vi också är kända för inom världssamfundet, även om det också är sant att Sverige för tjugo år sedan medverkade vid CIA:s extrema åtgärd att två män som sökt skydd i vårt land utlämnades och torterades - det famösa fallet med Agiza och Alzery.

Vi kan inte tillåta att det återigen sker en orättfärdig utlämning från Sverige. Vi får inte bara tro på vad vi står för, vi måste också stå för vad vi tror på.

Vi uppmanar vår regering att upprätthålla de demokratiska värden som vi kollektivt värnar om och inte ge efter för krav att utlämna Julian Assange.


Undertecknat:
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.