(c)  Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
(c) Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Strunta i djupsinnet! Det rådet ger Göran Greider till den svenska vänstern i sin ledare i Dagens ETC 5 februari, som antagligen ska läsas som ett försök att illustrera den ”vänsterpopulism” han numera förespråkar.

Greiders text har flera förtjänster. Inte minst är det sympatiskt att han uppmanar vänstern att inte ryckas med i den pågående kulturaliseringen av den ideologiska debatten, och istället insisterar på att kultur alltid finns i ett materiellt sammanhang.

Men i åtminstone ett fall argumenterar Greider på ett sätt som är populistiskt i ordets sämsta mening, det vill säga i betydelsen antiintellektuellt. Jag tänker här på hans kritik av begreppet bildning:

Jag har förvånat mig storligen över att så pass många på vänsterkanten är så förtjusta i begreppet bildning. ”Bildning” är ett 1800-talsbegrepp. Längst inne i ordet gömmer sig en stabil medelklassfamilj. Bildningsbegreppet var en gång, i den tyska miljö där det en gång började användas, radikalt. Idag är det i huvudsak ett konservativt signalord som lätt leder till att frihetlig pedagogik i skolan bör bannlysas till förmån för katederdisciplin.

Till råga på allt är det faktiskt artegoistiskt: Inget ord är så antropocentriskt, det vill säga fixerat vid människans väl och ve, som ordet bildning. Min hunds alla kunskaper, och de är omfattande, har ingen plats i bildningsbegreppet och än mindre de kunskaper en varg eller en isbjörn har om de miljöer de anpassat sig till.

Det stämmer att det fanns många borgare som på 1800-talet svärmade för bildning och att begreppet idag ofta används av högerdebattörer. Men det innebär inte att det skulle vara förpestat. Inom den svenska arbetarrörelsen har det exempelvis länge använts på ett progressivt sätt och det finns ingen som helst anledning att dagens vänster inte skulle kunna ge det en radikal laddning.

Dessutom: det Greider säger om bildningsbegreppet kan man lika gärna säga om exempelvis demokratin. Längst inne i det begreppet bodde det ursprungligen främlingsfientliga slavägare och idag kallar sig de svenska högerchauvinisterna Sverigedemokrater… Bör vänstern därför vara antidemokratisk?

Att begreppet bildning skulle vara antropocentriskt måste för övrigt vara världens sämsta argument. Samma sak kan ju sägas om alla begrepp, eftersom det faktiskt bara är människor som använder just begrepp. Om man bara ska hålla sig med ideal som Greiders hund kan omfatta får man inte bara överge bildningstanken, utan även demokratin, feminismen, medmänskligheten etc. Att bekymra sig om begrepps antropocentricitet är alltså att hemfalla åt just det (falska) djupsinne som Greider ville varna för.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Bertil Carlman
4 years ago
Jag minns när mina barn tittade på fablernas värld. "Djuren är väl också mänskor".
Underligt att GG inte går vidare och diskuterar om inte djuren också har själ. Vad annat kan man vänta sig i en ruttnande socialdemokrati som verkligen med råge förlorat sin "själ".
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.