De åtalade i Allrahärvan (tidigare Svensk fondservice) friades på alla punkter. Det är nämligen inte olagligt att göra ett dåligt jobb och belöna sig själv och sina kompisar rikligt ur en pengamängd man är satt att förvalta (i Allras fall 400 miljarder, åtalet gällde 170 miljoner men i själva verket var pensionsmyndigheten på jakt efter en hel miljard). Skulle det vara olagligt så skulle stora delar av bank- och finanssektorn utgöras av kriminella! Men åtalet var alltså bristfälligt. De lagar som omgärdar åtalspunkterna (mutbrott, grov trolöshet mot huvudman) går inte att applicera. De är inte skrivna för sånt här. Jag tänkte skriva om varför det är på det viset, samt kommentera det lite ytliga och missvisande i medias sätt att rapportera om den här typen av händelser.

I tvisten stod statliga myndigheter, (ekobrottsmyndigheten samt pensionsverket) mot ett privat företag. I medieberättelsen så är det staten mot kapitalet. Det är ytligt och felaktigt. Det sägs ofta att marknaden över alla marknader – finansmarknaden – saknar regler, är oreglerad, avreglerad. Det stämmer inte. Det finns fullt av regler som formuleras och verkställs av affärsjuristerna och de internationella skiljedomstolarna. Finansmarknaden är, som det heter, en självreglerande verksamhet.

Det som Allra-åtalet exemplifierar är i själva verket två nivåer i staten, där den ena dominerar över den andra. Till den högre nivån hör den parlamentariskt oberoende Riksbanken, den från Riksbanken avknoppade Finansinspektionen, samt de toppstyrda partimaskinerna som inte längre lever av gräsrötternas medlemsavgifter utan säkrat sin fortsatta existens genom att besluta om grundliga statsbidrag – en verksamhet inte helt olik Allras. Så sålde också en medlem av den politiska eliten sitt ansikte till Allra, för en miljon kronor om året. Att det var just vad han gjorde erkände han på sätt och vis själv genom att – sant eller osant – hävda att han inte hade någon som helst insyn i verksamheten, när det började skrivas. Detta är den högre nivån av staten.

Så har vi den lägre nivån, utkantsnivån, av staten. Där återfinns förutom ekobrottsmyndigheten och pensionsverket även Sveriges riksdag, i skolböcker den instans som har till uppgift att stifta de lagar som styr Sverige. I teorin skulle en riksdagsman motionera om nya lagar som skulle kunna gå att tillämpa på fall som Allrahärvan. Chansen att partimaskinerna skulle ställa sig bakom detta är emellertid inte stor och sedan väntar partipiskan.

Den högre nivåns dominans över den lägre kommer i rättegången till uttryck med stor konkretion. Det utslagsgivande var nämligen de expertutlåtanden som skulle avgöra om Allra-killarnas ersättningar var skäliga eller oskäliga. Dessa utlåtanden, från amerikanska affärsjurister, tyckte att Allra-killarna var mycket långt ifrån att ha berikat sig på något oskäligt sätt. Allra-killarna är tvärtom ganska måttfulla ur ett amerikanskt perspektiv. Det finns anledning att inskärpa att poängen här är att marknaden själv är den rättsetablerande kraften, den verkliga suveränen i dagens samhälle. Att denna skulle vara extern i förhållande till staten är fel. Att den tjänar privata intressen, är en annan sak, inte mindre konstig än att huvudet på Hobbes Leviathan utgjordes av en enväldig kung.

Låt oss förflytta fokus till större, men ändå besläktade händelser. Som till exempel storbankernas penningtvätt. Chefen för finansinspektionen säger ju att han inte kan fälla någon av dem eftersom det helt enkelt inte är rättssäkert. Nej hur skulle det kunna vara rättssäkert när vad finansmarknaden gör etablerar rätten? Eller för all del räddandet av de amerikanska storbankerna 2008. Redan 2009 hade de höjt sin utdelning igen. Skulle det vara olagligt? Ni ska inte gå på myten om att Obama ”klämde åt dem” genom att låta Lehman Brothers falla. Man försökte in i det sista att rädda även Lehman från politiskt håll – men det gick helt enkelt inte. Det finns inget som heter samhälle, sade Margaret Thatcher. Nej, låt oss hoppas det. Tänk om det fanns ett samhälle där lärare och rektorer i utarmade kommuner går i protestmarsch för att skolorna inte ens har råd med en lärare per klass, samtidigt som detta samhälles riksbank håller en valutareserv på 500 miljarder (varav 63% i US-dollar) enbart för att kunna lösa ut Nordea i händelse av en finanskris. Det skulle ju vara stötande för många.

En av Alexander Ernstbergers försvarare sade:
- Åklagarens tolkning får stå för honom men han kommer inte kunna bevisa att det har begåtts objektiva brott.

Leds dina tankar här till existensen av subjektiva brott? Något som du upplever som brottsligt i ditt hjärta men som du saknar juridiska belägg för? Det får du komma över, undersåte. Ska du draga upp Leviathan med krok? Ska du skära ut hans mäktiga tunga? Var var du, bräckliga endagsvarelse, när marknaden skapade himmel och jord?

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.