En studie från Göteborgs Universitet sedan drog för några år slutsatsen att Sverigedemokraterna ”med råge” skulle vara Sveriges största parti, om kvinnor inte hade vägrat att rösta på SD, ”eftersom partiet är starkt ogillat av stora grupper i samhället”. Varför så många fler svenska män (vilka, till skillnad från kvinnorna, tydligen av forskarna ansågs självständigt tänkande?) ändå röstar på SD behövde tydligen enligt studien inte förklaras. Professor Stefan Dahlberg var medförfattare i denna studie. Dahlberg är nu verksam i Mittuniversitetet, men grubblar tydligen fortfarande över de svenska högerextremisternas oförmåga att av egen kraft ta sig in i landets styre.

I dagarna, då statsministern, just i riksdagen hade varnat för konsekvenserna av att en ny högerregering skall ge det nyssfascistiska SD ökat inflytande över regeringsmakten, uppträder samme professor Dahlberg, som av en händelse i SVT. Han redovisar resultaten från sin något nyare studie beträffande demokratins utveckling i en rad västeuropeiska länder, där så kallade högerpopulistiska partier antingen ingått i, eller stöttat landets regering: Danmark, Finland, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge och Österrike. Länder som Ungern och Polen (SD:s föredömen), där högerpopulistiska regimer f n åtnjuter visst folkligt stöd, men där stora demonstrationer mot bristande demokrati pågår, studerades inte. Detta, eftersom dessa länder av författarna ansågs ännu ha en alltför ”skör demokrati”.

Man kan invända att invånare, inte ens i de mest robusta demokratier (om ens sådana finns), känner sig helt fria att ens i hemliga val uttrycka sin åsikt. Detta har anser sig ju Dahlberg själv nyss bevisat i sin studie (ovan) om könsskillnader vid politiska val. Åtminstone beträffande kvinnokönet.

SVT har över sitt referat av Dahlbergs studie satt rubriken: ”Ökat inflytande för högerpopulister gav större nöjdhet med demokratin”. Högerpopulister i regeringen gjorde väljarna mera ”nöjda” med demokratin. Det vill säga – huruvida demokratin faktiskt ökat eller minskat tar studien inte ställning till.” Den grupp som var mest nöjd var förstås de som stöttade högerpopulisterna, men samtidigt minskade inte nöjdheten lika mycket bland de som ogillar de högerpopulistiska partierna”, medgav professor Stefan Dahlberg. Att mitt parti får styra gör mig mera ”nöjd med demokratin”. Alltså: Folk blir nöjdare med högerpopulisterna, säger SVT på detta magra underlag.

Dahlberg torde känna till resultatet av SOM-institutets studie från åren 1995–2016 beträffande svenska folkets ”nöjdhet” med demokratin i Sverige: Den svenska befolkningen var till i genomsnitt 73 procent ”nöjd” med demokratin 1995–2016. Om man frågade dem, vars föredragna parti satt i regeringsställning, så var till och med 85 procent nöjda med demokratin. Endast 65 procent av dem, vars parti var i opposition, var däremot nöjda med demokratin. Man kan utgå ifrån att respondenterna i den studie som Dahlberg presenterar svarar ungefär enligt samma mönster som i SOM-studien.

Att personer med större inkomster tenderar att spendera mera pengar brukar (på skämt eller allvar) citeras som bevis för att resultat från intetsägande studier inom relativt ”mjuka” vetenskaper, som t ex Dahlbergs, bör tas med en liten nypa salt. Ett skäl är att de ibland tycks ligga farligt nära politiska utsagor och med eller utan vederbörandes forskares intentioner kan fungera som sådana. Dahlbergs aktuella studie och SVT:s rubricering av densamma jävar inte denna iakttagelse.

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.