Nya numret av Clarté (nr 1 2021) är intressant som alltid.  Den röda tråden är ämnet ”Kärleken och kapitalet”, om kvinnoförtryckets olika former och den borgerliga familjens roll i det kapitalistiska samhället. En diskussion som är välbekant för oss deltagare i 70-talets vitala kvinnorörelse. Men jag saknar ett begrepp som borde vara självklart att ha med i det här sammanhanget, ordet patriarkat.

Kvinnoförtrycket uppstod inte med kapitalismen. Det är mycket äldre än så. Det är ett förtryck som hänger ihop med uppkomsten av det patriarkalt styrda samhället, som bland andra Friedrich Engels kopplar samman med familjens, privategendomens och statens ursprung (se hans bok med samma namn). Men det är fortfarande ganska outforskat.

 Vi lever alla i ett patriarkalt samhälle som vi blivit så vana vid att vi i vårt som tämligen jämlikt ansedda land knappt noterar att av någon anledning mördas fler än en kvinna i månaden av en närstående man varje år. Men det väckte uppmärksamhet när nyligen hela fem kvinnor mördades på kort tid. Ingen har lyckats ge en logisk förklaring och ordet patriarkat nämns fortfarande inte. Men det handlar självklart om att kvinnors liv är mindre värt än mäns. Och om ett djupt liggande kvinnohat. Varför skulle annars detta systematiska mördande av kvinnor kunna fortgå i tysthet år efter år samtidigt som alla anhängare av lag och ordning upprörs över det dödliga kriminella gängvåldet?

Föreslår att Clarté följer upp ämnet i det senaste numret med ett nummer på temat Patriarkatet. Det är logiskt också eftersom tidskriftens redaktion har utökats med ett antal kvinnor. Gratulerar!

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Sven Andersson
2 years ago
Håller med Britta om att en ordentlig analys av begreppet "patriarkat" hade varit önskvärt. Jag måste erkänna att jag inte är riktigt klar över betydelsen av begreppet. Är det t.ex ett klasslöst begrepp så att "män" som grupp har makten och "kvinnor" som grupp saknar makt? Har jag som lever på garantipension makt över Antonia Axson Johnson? Har lågutbildade kvinnor som dör 7 år tidigare i genomsnitt än välutbildade kvinnor mer gemensamt med Antonia än med mig? Har män makten överallt i samhället eller kvinnor makten inom vissa sektorer och män över andra? T.ex skulle det vara intressant att analysera makten utifrån vem som har makten över ekonomi, arbetsliv, hem, utbildning och barn, t.ex. Och eftersom allt i slutändan hänger ihop på individnivå vilka effekter får det om t.ex för en kvinna som har makten över hem och barn för hennes möjligheter att lyckas inom ekonomi och arbetsliv? För en socialist som jag är det naturligtvis viktigt att veta var Vänsterpartiet står i de här frågorna och läser man partiets program så är det tydligt att män måste acceptera lägre inkomster till förmån för kvinnor. Vad innebär det konkret? Hur mycket kan min garantipension minskas och till förmån för vem? Antonia? Också våldet behöver analyseras. Undersökningar visar att när det gäller lindrigt våld är det lika fördelat mellan kvinnor och män när det gäller våld mellan närstående samtidigt som media förmedlar bilden av enbart en aktiv part (mannen) och en passiv (kvinnan). Vilken betydelse har detta när sedan våldet utvecklas till grovt? Vilken kvinnosyn innebär det om man ser kvinnan enbart som ett passivt offer och inte som en social aktör? Ser fram emot en diskussion där jag får svar på åtminstone en del av mina frågor.
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.