Sköld Peter Matthis grips på Hötorget 14 juni 1965
Sköld Peter Matthis grips på Hötorget 14 juni 1965

Den 14 april dödades Sköld Peter Matthis tragiskt nära sitt hem när han blev påkörd av en lastbil. Han blev 83 år. 

Vi bör minnas honom främst för hans insats för demonstrationsrätten.

Den 14 juni 1965 skulle bli en vändpunkt i Sveriges moderna historia. Då hade två läkarstudenter, Sköld Peter Matthis och Åsa Hallström, bestämt sig för att dela ut flygblad mot USAs Vietnamkrig.  

Så här berättar Åsa Hallström i min bok Svenska hjältar: 

-Vi var upprörda över övergreppen i Vietnam och tystnaden i Sverige. Därför hade vi börjat demonstrera vid USAs ambassad. Men polisen respekterade inte vår rätt att demonstrera. De gick väldigt hårt fram och många blev rädda.

Den 14 juni var vi  ett tiotal aktivister och ställde oss i hörnen av Hötorget. Det var en härlig försommardag och torghandeln samlade många. Vi hade en skylt med texten “USA måste lämna Vietnam” och delade ut flygblad mot kriget. Då kom två polismän fram och förklarade att det var förbjudet.  

- Men när de kom fram till Sköld Peter förklarade han att de hade rätt att demonstrera. Poliserna sa sig aldrig ha hört talas om någon "rätt att demonstrera", tog ett strupgrepp på honom, och försökte slita till sig plakatet som han höll i stadigt grepp.

Diskussionen gjorde att fler och fler stannade upp för att lyssna. Till slut hade ett tusental personer samlats. 

De två demonstranterna föstes in i var sin polisbil. En polis bröt sönder skylten och de två kördes till polishuset på Kungsholmen..

Men demonstranterna hade konsulterat jurister, som förklarat att ordningsstadgan på sin höjd krävde att man anmälde, inte ansökte om att demonstrera.. 

Först skrev poliserna att de hade “stoppat en förbjuden demonstration mot USA.” När de upptäckte att demonstrationen var godkänd, ändrades rapporten så att det stod att de hade tvingats ingripa mot en folksamling som stört trafiken.

Händelsen kunde ha slutat i tysthet om inte Åsa Hallström hela tiden tagit bilder på hela händelseförloppet.. 

Hon hade sinnesnärvaron att ge kameran till en okänd i folksamlingen, som lovade ta den till Dagens Nyheter. Och det fungerade - en bild och en kritisk artikel kom dagen därpå på förstasidan. Den visar hur en polis bakifrån kopplar ett strupgrepp på Sköld Peter Matthis.

Bilden bidrog till att vända opinionen. Till det bidrog också att Sveriges mest berömde författare, Vilhelm Moberg, hade sett det hela och skrev upprört och kritiskt om polisingripandet.

Redan nästa lördag demonstrerade flera tusen människor på Hötorget. Inga poliser syntes till.. 

Vi har Sköld Peter och Åsa att tacka för att demonstrationsrätten återupprättades.

Polisingripandet visar att demonstrationsrätten var långt ifrån självklar 1965. En utredning, som 1963 gick igenom demokratiska rättigheter, i ett förslag till ny svensk grundlag, nämnde inte demonstrationsrätten.

Den 20 december 1967 upplöstes en vietnamdemonstration utanför Folkets hus på Norra Bantorget med våld redan innan den påbörjats. Polisens motivering var hänsyn till julhandeln.

Först i en PM om demonstrationsrätten 1968, sägs att “demonstration är ett synnerligen värdefullt medel för opinionsbildning i ett demokratiskt samhälle” och demonstrationsrätten fastslogs i grundlagen.

Den demontsrationsrätt som Sköld Peter Matthis tog strid för är starkt förknippad med arbetarrörelsens historia och kampen för demokrati i Sverige.1886 skärptes den ordningsstadga som kom när ståndsriksdagen föll 1865 med anmälningsplikt för “sammankomster” också på landsbygden. För överträdelser mot dessa och andra “socialistlagar” dömdes August Palm till upprepade fängelsestraff under slutet av 1800-talet. 

Men med de växande 1-majdemonstrationerna och rösträttsrörelsens massdemonstrationer kring sekelskiftet 1900 erövrades också demonstrationsrätten i praktiken. Den fria demonstrationsrätten är också idag under attack i många länder. Men den är det viktigaste medlet mot totalitära regimer; i Hongkong, Belarus, Ryssland eller Myanmar.

Ingen enskild person har betytt mer för att befästa demonstrationsrätten i Sverige än Sköld Peter Matthis på Hötorget en sommardag 1965. Därför är han också en hjälte i min bok Svenska hjältar Från Engelbrekt till Greta Thunberg.(1919)

 Den största svenska demonstrationen det här seklet var demonstrationen mot USAs förestående angrepp mot Irak den 15 februari 2003 med 50 000 deltagare. Givetvis gick Sköld Peter med oss andra i ledet då och senare. Han var ju en av rätt få som höll sin ungdoms ideal levande livet ut.

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.