1998 splittrades de svenska folkrörelsernas antirasism. Den i svensk folkrörelsetradition vedertagna enheten mellan kamp mot vardagsrasism och statsrasism, mellan att söka leva som man lär och samtidigt ändra samhället bröts. Det är nu dags att ena folkrörelserna igen mot statsrasismen. Det behövs mer än någonsin en enande politik mot den rasistiska världsordning som EU, Sverige och många andra länder står för. En rasistisk världsordning som måste bekämpas om vi ska kunna rädda klimatet, stoppa förtryck och militarisering samt driva en ekonomisk politik som ger alla på landet och i staden möjlighet att leva ett gott liv. EU:s rasistiska politik som vägrar släppa patenträttigheterna på Covid19 vaccin trots att till och med USA ser det som nödvändigt visar hur den europeiska imperialismen går över lik idag som igår.

Det som hände 1998 var att EU lockade med 10 miljoner de organisationer som önskade anpassa sig till en avpolitisering av antirasismen och driva kampanj enbart mot vardagsrasism. Mot denna tudelning ställde sig Nätverket mot rasism med Anti Fascistisk Aktion (AFA), Folkrörelsen Nej till EU och Jordens Vänner. De ordnade tillsammans demonstrationer, möten och folkbildning. De delar av civilsamhället som lät sig styras av bidrag inordnade sig i en kampanj mot vardagsrasism ledd av socialdemokraten Mona Sahlin. Resultatet blev på sikt förödande. EU lyckades driva in en kil i folkrörelsernas antirasism som växt med tiden. Det blev tydligt under EU-toppmötet i Göteborg 2001. På den ena sidan fanns folkrörelser enade mot fästning Europa, militarisering, mot att göra offentlig sektor till handelsvara, euron och nyliberal ekonomisk politik i samma internationalistiska tradition som under knappt tio års tid gällt vid EU-toppmöten. De var samlade i Göteborgsaktionen med Jordens Vänner, Fältbiologerna, Nätverket mot rasism, AFA, SAC, många LO-förbund i Danmark och Norge, vänster- och gröna partier och många andra. Där fanns också en enhetsfront mot svenskt medlemskap med Nej till EU och ett flertal andra organisationer samt en demonstration mot president Bush besök, det första i Sverige av en amerikansk president.

Mot sig visade man sig ha den socialdemokratiska regeringen. Med hjälp av bidrag och polis skulle folkrörelsernas samarbeten och internationella nätverk slås sönder. Tvärtemot tidigare praxis att stödja folkrörelser som samarbetar gick regeringen in för att svälta ut samarbeten bakom tydliga krav. Detta till förmån för den del av civilsamhället som vägrade delta i gemensam kamp mot statlig politik och istället begränsa sig till lobbying i enstaka frågor och vara med där inga gemensamma krav ställdes. Statsminister Göran Persson ställde också rikspolisstyrelsen och Säpo åt sidan till förmån för den i USA utbildade polischefen Håkan Jaldung som chef för polisinsatserna. Den 14 juni 2001 samtidigt som Bush landade på flygplatsen omringades Göteborgsaktionens konferenslokaler och boende för 700 människor av 150 containrar. För första gången vid ett toppmöte stormades folkrörelsernas gemensamma lokaler och polis började skjuta mot demonstranter. Polisens provokationer ledde till betydligt värre konfrontationer än som annars skulle ha blivit fallet. Med polisstatsmetoder skulle antiglobaliseringsrörelsens folkrörelser samarbete mot fästning Europa, militarisering och nyliberal ekonomisk politik knäckas. Det blev särskilt påtagligt i de påföljande rättegångarna. Genom att göra alla anklagade skyldiga till allt våld som drabbat polisen under hela toppmötet och fria polisen mer än tiodubblades straffen. Sammanlagt fick ett femtiotal personer sammanlagda fängelsestraff på femtio år, längre sammanlagd tid än efter några kravaller i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Med detta bäddade socialdemokraterna för borgerliga partier och SD. Storföretagens strategi för att via EU genomföra sociala nedskärningar, en splittrad arbetarklass och att naturen blir en global spekulationsvara kunde få mer fullt utlopp. Med Göteborg som mönster krossades antiglobaliseringsrörelsen vid toppmötet i Genua där en demonstrant dödades av polisen. Med det ändlösa kriget mot terrorismen fick väststaternas rasism sitt mest våldsamma uttryck.

Miljörörelsen och småbrukarrörelsen genomförde lyckade toppmötesprotester under EU:s jordbruksministermöte i Östersund innan mötet i Göteborg, ett samarbete mot globaliseringen som fortsatt sedan dess, numera också innefattande solidaritetsrörelsen med tredje världen, fredsrörelsen och omställningsrörelsen. Inom vänstern ledde istället erfarenheterna av toppmötet i Göteborg till starka inre slitningar. En politisk analys av varför Socialdemokraterna och andra krafter med sammanfallande intressen lyckades splittra folkrörelserna fick vi en berättelse om att det var våldet som satte folkrörelsernas politik i skymundan. Som om våldet inte riktades mot folkrörelsernas politik utan var något avskilt. En berättelse som fortfarande är tongivande hos många och får stöd i den nyutgivna boken Folk i rörelse av Kjell Östberg. Istället för att se det som skedde i termer av statsrasismens våldsamma hand och uttryck för landsbygdens och urban klasskamp så reducerar boken det som skedde till att vara orsakat av ”några hundra stenkastare” och en mindre ”grupp maskerade våldsverkare”. Med denna typ av förenkling drev tongivande delar av vänstern igenom splittring av Nätverket mot rasism och av det bredare folkrörelsesamarbetet för ett samlat program riktat mot statsrasism, militarisering och för miljö, rättvisa och välfärd. Många i vänstern delade upp kampen i olika enskilda frågor, andra inordnade sig i den politik som statsbidragen krävde. De många som sattes i fängelset lämnades åt ett politiskt ödelandskap.

Denna splittrande enfrågepolitik står nu vid vägs ände. Folkrörelser ses alltmer genom förenklade glasögon i massmedierna. Rasmus Landström välkomnar i Aftonbladet Kultur satsning på vätgasstål och grön industrialisering. Han avfärdar miljörörelsens tillväxtkritik men utan att läsa miljörörelsens program utan enbart ekonomer som förordar nedväxt. Naturbruksfrågor och miljö- och bonderörelsernas gemensamma kamp i hela världen är inget som intresserar en alltmer urbant fokuserad vänster. Politiken blir till ett smörgåsbord där man fritt för dagen kan välja vilken opportun fråga man vill engagera sig för. Något EU gjort till sin främsta propagandametod. Å ena sidan står man för en militarisering, handels- och finanspolitik som driver fram flyktingkriser och permanentar fattigare länders beroende av rika länder i en rasistisk världsordning. Å andra sidan anser man att man står för unika europeiska antirasistiska och antiauktoritära värden som ger västmakterna rätt att bedriva krig var de önskar för att tillskansa sig de naturtillgångar de anser sig behöva för att upprätthålla en livsstil som imperialismen möjliggör. EU:s statsrasistiska flykting- och handelspolitik skiljs från dess politik för kulturella värden som om detta hyckleri inte leder till att trovärdigheten raseras på sikt. Det som nu behövs är att bygga en klassallians för gemensam välfärd i Sverige och världen. Den kan bara få kraft om den uttryckligen riktar sig mot den rasistiska världsordningen eller med den på 1960-talet tongivande socialdemokraten Hans Palmstiernas ord, mot ”plundring, svält och förgiftning”. Tro på den eviga gröna tillväxten och att se ned på bonderörelser som en avgörande kraft för att lösa den ekologiska och sociala krisen hör hemma i den systemanpassade oppositionens vilseledande retorik. För oss andra är det dags att bygga en klassallians för fred, bröd och meningsfullt arbete i naturbruk, industri och service bortom räckvidden för de som skapar skenmotsättningar och illusioner om att den globala krisen kan lösas genom grön tillväxt.

-------

Tord Björk är sammankallande i Jordens Vänners EU-utskott.

Länkar till bakgrund för artikeln och webbinarier 14-16 juni 2021 20 år efter EU toppmötet i Göteborg Facebookeventet om EU seminarierna: https://fb.me/e/uTIB18qr

Kunskapsbank om protesterna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001: http://folkrorelser.org/gbg2001/gbgindex.html

List of signatory organisations: End the private patent system! For a pharmaceutical industry under popular control and a free, universal and public vaccination system.
http://www.cadtm.org/List-of-signatory-organisations-End-the-private-patent-system-For-a

Om EU:s ovilja att stödja USA förslag om hävande av patenträttigheter på Covidvaccin:
https://www.wsj.com/articles/europe-pushes-alternative-to-u-s-backed-covid-19-vaccine-patent-waiver-plan-11622732952

Bok om USA underrättelseagenters påverkan på EU-toppmötet, nyutgiven: En delad värld av Hans Abrahamsson, utgiven av: Bokförlaget Korpen
https://www.smakprov.se/bok/pocket/en-delad-varld-9789188383983

Folk i rörelse, Kjell Östberg, Ordfront förlag 2021, https://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/folk-i-rorelse-var-demokratis-historia/

Nej Greider, nolltillväxt räddar inte klimatet
Jag sörjer inte att miljörörelsen lämnade tankarna om småskalighet och downsizing Rasmus Landström, Aftonbladet Kultur, 31 maj 2021
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/lE6e6A/nej-greider-nolltillvaxt-raddar-inte-klimatet

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.