Detalj av omslaget till Global Climate Wall
Detalj av omslaget till Global Climate Wall

Medan Glasgowmötet pågår är det dags för en påminnelse: världens rikaste länder möter klimatkrisen genom att befästa sina gränser militärt. Sju stater som står för 48 procent av växthusgasutsläppen (USA, Tyskland, Japan, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Australien) lägger i snitt 2,3 gånger mer pengar på att bygga upp sina gränskontroller än på klimatpolitik.

Men gränsbefästningar är också klimatpolitik. Mycket migration i dag beror på flykt undan regioner som torka, översvämningar eller andra klimatkatastrofer gjort närmast obeboeliga. Och flyktingarna ska till varje pris hindras från att ta sig till de stater som inte fullgjort sina åtaganden om att bistå de länder som drabbas hårdast av klimatkatastrofen (det ouppfyllda löftet om 100 miljarder dollar om året). Satsningarna på gränskontroller göder däremot den säkerhetsindustri som också ser till att säkra fossilbolagens produktion. Så kan sambandet se ut mellan imperialism, klimatkatastrof och migration. Allt enligt en rapport från Transnational Institute (TNI), ett internationellt nätverk och tankesmedja med antiimperialistisk inriktning. Rapporten kan laddas ned här. https://www.tni.org/en/publication/global-climate-wall

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.