Kurder är människor. inte spelbrickor. En demonstration för stöd till den kurdiska frihetskampen samt för att kräva att Sverige inte ska göra några eftergifter för den turkiska diktaturen. 

 Tal av Ali Esbati den 9:e juli 2022 på Norra Bantorget: 

Vänner, jag står här idag, på vägnar av Vänsterpartiet, för att uttrycka vår bestörtning över den svenska regeringens skamliga köpslående med den auktoritära Erdogan-regimen i Turkiet. Vi ser hur den svenska, socialdemokratiska regeringen – för tillfället applåderad också av högern – har gjort ett avtal med denna auktoritära regim. Ett avtal där det kurdiska folkets kamp mot förtryck och för frihet, hastigt säljs ut. Det är skamligt, det är oacceptabelt, det är inte värdigt Sverige.


Vänsterpartiets syn på Nato är känd. Det hjälper inte Sveriges säkerhet och trygghet att vara bunden till en militärallians med medlemmar som kan dra in Sverige i konflikter som vi inte vill och inte bör vara en del av. Det gör Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitik mindre självständigt. Men oavsett vad man i slutändan anser om svenskt medlemskap i Nato, för eller mot, så borde man kunna se det ovärdiga och demokratiskt tvivelaktiga, i den process som nu har pågått i relation till den turkiska regimen.
Vi har varit många som försökt påminna om riskerna med att gå in i en politisk militärallians med Erdogans Turkiet- Det avfärdades av dem som snabbt och tyst, utan ordentliga analyser och utan seriös demokratisk debatt, ville föra in Sverige i Nato. I den officiella pamflett som skulle vara en grund för beslutet finns ingenting skrivet om Turkiet. Inte heller i den farsartade processen i regeringspartiet Socialdemokraterna, talades det högt om vad som stod på spel i förhållande till den kurdiska saken, vilka eftergifter till Turkiet som kunde bli aktuella.
Men nu står vi alltså här. Med ett avtal som innebär att Sveriges regering undertecknat dokument med Erdogans krav, Ergodgans världsbild, Erdogans språkbruk. Ett avtal som hotar den kurdiska befolkning som redan har tvingats fly förtryck och förföljelse och som utlovar nya vapen till dem som gång på gång visat sig beredda att använda mot, bland andra, den kurdiska civilbefolkningen.
Regeringen har sålt ut Sveriges röst till Erdogan, och med den – tryggheten och rättvisan för kurderna. Vi vet, att oavsett vilka det är som Erdogan just nu vill ha utlämnad, och även om inte en enda skulle bli det i slutändan, så gör listan en oerhörd skada på människor. Det är så blodbesudlade och auktoritära regimer jobbar med hot. Målet är inte konkreta personer och handlingarna, målet är att kväsa kampviljan, göra människor rädda och osäkra, visa upp sina klor och huggtänder. Målet är att etablera relationer mellan säkerhetstjänster, att öppna kanaler för att underlätta framtida övergrepp. Skurkar sysslar med utpressning. Och det är detta som Sveriges regering nu hjälper Erdogan med. Det är ett svek – både mot kurderna och mot demokratiska principer. Ett svek som vi inte kommer att glömma.
Låt mig vara väldigt tydlig med att vi står fast i vår solidaritet med det kurdiska folkets kamp för rätten att leva i fred och frihet. Och solidariteten är nyckeln här. Den signal som avtalet med Turkiet skickar, är att nästa gång, imorgon eller om något år, kan det också vara andra demokratiska principer, andra förtryckta grupper, andras mänskliga rättigheter, som viftas undan med ett pennstreck.
Det är inte ett sådant Sverige vi ska ha. Det är inte en sådan värld vi ska acceptera. Nu måste vi se till att fråga, följa upp, trycka på, så att inte våra kurdiska vänner och kamrater tvingas stå ensamma med oron och orättvisorna. Där kommer Vänsterpartiet att finnas.
Och vi säger det igen och igen: Folkomrösta om svenske Nato-medlemskap. Riv upp det skamliga avtalet med Erdogan. Solidaritet med det kurdiska folkets strävan efter frihet och rättvisa. Tack.

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.