Foto: Jon Emsheimer / Folket I Bild (fib.se)
Foto: Jon Emsheimer / Folket I Bild (fib.se)

Peter Emsheimer, ordförande i Svenska Clartéförbundet 1970­-73, har avlidit efter en kort tids sjukdom, 78 år gammal.

Peter Emsheimer var ordförande i Clarté under en period då förbundet växte mycket snabbt och samtidigt genomgick en förvandling från en organisation för socialistiskt sinnade intellektuella av olika slag till ett aktivistiskt studentförbund. Många clartéister hade under denna tid en viktig roll i antiimperialistiskt arbete, i studentfackliga sammanhang och i de enhetsfronter som mobiliserade brett i viktiga dagspolitiska kampfrågor. Peter Emsheimer var på den tiden det som kallades maoist: han lät sig gärna vägledas av de kinesiska kommunisternas erfarenheter och Mao Zedongs idéer. På mötena såg man honom ofta med ett väl tummat exemplar av Maos Skrifter i urval, ”den stora röda”, i handen. Men han var ingen dogmatiker. Tvärtom präglades hans ledarstil och politiska tänkande av öppenhet; han var noga med att lyssna till röster från olika håll och med föreningsdemokratin. Han talade gärna om masslinjen: man måste utgå från breda folklagers tänkande, erfarenheter och vilja och lyfta det till politisk medvetenhet och organiserad kamp.

Senare var Peter Emsheimer med och bildade Stockholmspartiet. Under 2000-talet arbetade han mycket med aktionsgruppen Gemensam Välfärd mot privatisering och marknadisering av skola och välfärd. Till yrket var han universitetslektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.