Den 11 september varje årsamlas människor för att demonstrera mot USA:s krig i Irak, Afghanistan ochgissningsvis nu också i Libyen. Det har blivit en tradition för de som ärengagerade inom den antiimperialistiska rörelsen.

För några år sedan var detinte bara de traditionella grupperna som dök upp, inte bara vänsterpartiet,kommunistiska partiet och de andra. En ny grupp hade anslutit sig, en grupp somtar varje tillfälle i akt att rekrytera nya anhängare bland ungdomar. Senastegången jag själv såg dem var på festivalen ung08 i kungsträdgården. De harparoller som "11/9 was an insidejob" och de kallar sig själva för Sanningsrörelseneller vaken.se.

Den grund på vilkenorganisationen vilar är att man, i likhet med exempelvis Wikileaks, är uteefter sanningen, på deras hemsida får vi veta att denna sanning gärna förtigsav de etablerade medierna och de etablerade partierna, rörelsen slår underifrånoch har på sätt och vis karaktären av en folkbildningsorganisation. Folkrörelseliknelsen är inte helt oviktig. När ABF i Stockholm stod värd för Sanningsrörelsensledare, David Ray Griffins, första föreläsning i Sverige blev kopplingen äntydligare. Många socialister ochkommunister känner också igen språket, retoriken, det konspirativa i tilltalet,mycket liknar den egna rörelsen, vokabulär, att slå underifrån motetablissemanget, och så vidare. dennarörelse är så till förvillelse lik den yttre delen av arbetarrörelsen att mångafrån denna attraheras av Sanningsrörelsen, exempelvis den vänsterpartistiskeriksdagsledamoten Egon Frid.

Skillnaden mellanvaken.se/Sanningsrörelsen och arbetarrörelsen är att arbetarrörelsens kampbygger på fakta om sakers egentliga förhållanden. En annan sak som skiljer detvå rörelserna är Sanningsrörelsens tendens att dra till sig inte baravänsterfolk utan också antisemiter, vilka fritt publicerar sina alster på Sanningsrörelsenswebbplatser. Konspirationsteoriernagår så pass långt att man bör kunna se en självdestruktiv utveckling runthörnet, en tid när samhället utanför blir farligt och man slutar som på1960talet rebellrörelsen gjorde.

Tendensen till attytterligheter möts på halva vägen känner vi redan till, det senaste exemplet ärnär Lars Wilhelmsson, för övrigt också medlem av Sanningsrörelsen och kändantisemit, talade på Al Qudsdagen på Sergels torg 2009 fanns inte baraantisemitiska muslimska fundamentalister i publiken, även palestinaaktivisterfrån vänsterkanten, sida vid sida med antisemiter från den yttersta högerkanten.

Vi inom vänstern haralltid varit kritiska mot religion, kanske är det på sin plats att också börjabetrakta den, om religiös frälsning påminnande, Sanningsrörelsen med samma kritiska blick? Dess svenske starke man,Mikael Cromsjö, var med i Svt:s Debattsenast den 5/5-2011, säger det något om denna grupps spridning och inflytande?

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Lundgren
12 years ago
Kul att en gammal artikel väcker så mycket diskussion. Dock så tycker jag att huvudproblemet är att Bo går in stenhårt för att försvara någon jag inte har angripit och det blir liksom lite märkligt att i det sammanhanget skriva att "Jag vet att du är ung och engagerad. Inget fel i detta. Man lär sig med åren. Men tänk gärna efter före nästa gång du skriver.", det blir ju lätt löjeväckande. Eftersom Bo lägger upp hela sin argumentation runt att försvara Mikael Cromsjö och jag inte har angripit Cromsjö så är det dels komiskt att skriva att jag som skrivit artikeln bör "tänka efter innan jag skriver något. Det kan jag förvisso hålla med om är viktigt. Däremot är det ju faktiskt så att jag inte har haft den infallsvinkel som du själv ser som det viktigaste att kritisera. Gällande resterande citerad kritik kan jag bara konstatera att oddsen att jag är yngre än Bo är ganska stora men jag förstår inte vad det skulle ha med Sanningsrörelsen att göra över huvud taget.

Problematiken kring Sanningsrörelsen är just det blir svårt att föra en diskussion som endast handlar om just Sanningsrörelsen som sådan (i detta fall vore ju en rekommendation att utgå från den artikel som finns ovan eftersom denna är diskussionsunderlaget, men det är ju tydligen frivilligt).

När det gäller att knyta Cromsjö och hans kompisar till just förintelseförnekare så är mitt främsta tips att du tar en titt på L. Wilhelmsson och egentligen hela gänget kring Alhambra förlag. Det är ovedersägliga fakta.

Till sist: Min artikel handlar om Sanningsrörelsen och dess relation till vänstern. Det är huvudtemat i min artikel. Cromsjö nämns en gång och då endast i det väldigt neutrala sammanhanget att han representerat vaken.se i SVT:s Debatt.
Like Like Citera
0
Bo Zackrisson
12 years ago
Herr Lundgren!
Du läser slarvigt. Jag tror naturligtvis inte att du är emot yttrande- och tryckfrihet. Det skriver jag inte, det är hur yttrande och tryckfriheten används och kommer till uttryck jag diskuterar, med dig som exempel.

Ett problem är att du så starkt spelar ut antisemitkortet. Gör man det omöjliggörs all vidare debatt. Försök att se Cromsjö som den person han är. En ganska initiativrik sökare, något naiv möjligen, men han förefaller ärlig i mina ögon. Se gärna Agendas oklippta version av intervjun på Vakens hemsida. Menar du att Cromsjö är antisemit och/eller förintelseförnekare?

Ditt sätt att nagelfara Cromsjö och vaken.se är i stort sett identisk med den redigeringsteknik som Agenda nu har fällts för i Granskningsnämnden.
Det förekommer givetvis en del stollerier inom den så kallade sanningsrörelsen, precis som det gör inom vänstern. Numera finns det ju till och med en bombvänster! Det problem jag vill lyfta är att när man, som du gör, buntar ihop Cromsjö med förintelseförnekare och antisemiter så gör du dig skyldig till samma manipulation av debatten som SVT Agenda nu har fällts för. Jag vet att du är ung och engagerad. Inget fel i detta. Man lär sig med åren. Men tänk gärna efter före nästa gång du skriver.

Sjävl jag inga synpunkter på "konspirationerna" om 911. Det finns väldigt många, varav den offentliga versionen är en. Däremot har jag lyssnat på Niels Harrits föredrag om Building 7. Harrit tillämpar ett vetenskapligt synsätt på händelseförloppet, beskriver vad han funnit och vad som ev kan ha orsakat att denna byggnad rasade samman som den gjorde. Harrit har ingen aning om vem eller vilka som gjort detta möjligt. Han tycker dock att händelserna bör bli föremål för en opartisk utredning. En uppfattning som han inte är ensam om. TV4 och Agenda har gjort sitt bästa för att knyta Harrit, Cromsjö mfl till förintelseförnekarna. Och du gör likadant.
Like Like Citera
0
Lundgren
12 years ago
Citerar Bo Zackrisson:
I dagarna kommer Granskningsnämnden att publicera sin fällande dom gällande SVT Agendas intervju med Cromsjö. Helt korrekt fäller Granskningsnämnden Agendas ohederliga redigeringsteknik. Tragiskt att herr Lundgrens drapa här ovan ligger helt i linje med Agendas sätt att förfalska verkligheten. Det är en jäkla tur att personer som Lundgren inte ges något avgörande inflytande över hur yttrande- och tryckfriheten får komma till uttryck i samhället.

Snicksnack... Om du noterar det så är det så att det som står ovan handlar om SVT Debatt, inte om Agenda. Min hållning är utan tvekan att man inte kan använda argumentet att Sanningsrörelsen skulle vara något positivt pga sina aktivisters engagemang. Applicerar man samma måttstock på Jehovas vittnen eller nazister? Jag förstår inte riktigt linjen där...

Har Agenda agerat på ett felaktigt sätt ska de fällas, vad får dig att tro att någon i Clarté tycker annorlunda? Att kritisera en rörelses idéer kan knappast jämställas med att försöka censurera den.

Huruvida jag är för yttrande- och tryckfrihet känns lite löjligt att svara på. Vad drar du själv för slutsats av att jag håller på med tidningsmakeri? Att jag vill inskränka yttrandefriheten?

Foliehattarna får gärna säga vad de vill inom lagens ramar, de ska också garanteras samma rättigheter som andra och åtnjuta samma rättssäkerhet. Men det betyder inte att man inte, som jag gör i texten ovan, kan kritisera deras idéer eller anse att det finns en poäng för vänstern med att distansera sig från sådana grupper.
Like Like Citera
0
Bo Zackrisson
12 years ago
I dagarna kommer Granskningsnämnden att publicera sin fällande dom gällande SVT Agendas intervju med Cromsjö. Helt korrekt fäller Granskningsnämnden Agendas ohederliga redigeringsteknik. Tragiskt att herr Lundgrens drapa här ovan ligger helt i linje med Agendas sätt att förfalska verkligheten. Det är en jäkla tur att personer som Lundgren inte ges något avgörande inflytande över hur yttrande- och tryckfriheten får komma till uttryck i samhället.
Like Like Citera
0
Bo Zackrisson
12 years ago
Personligen tycker jag att Cromsjö förefaller ha ett ärligt uppsåt. Det är dock helt riktigt att Vaken-portalen även innehåller sådant som lite eljest. Cromsjö filmade hela Agenda-intervjun och har lagt ut den här:
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1148

Cromsjö är sannerligen ingen marxist eller clarteist, men jag tycker ändå att det finns ett engagemang i sanningsrörelsen som totalt saknas i dagens trötta vänster. Och helt klart finns det saker som "vänstern" och sanningsrörelsen kunde samarbeta kring.
Like Like Citera
0
J.L Textförfattaren
12 years ago
Själv tycker jag nog att det som vänstern bör koncentrera sig på är att medelst evidensbaserad forskning och vetenskap driva våra teser om hur man skapar ett bättre samhälle. Oavsett vad Fridh gjorde så gjorde han det tillsammans med förintelseförnekare, sökjägare och konspirationsteoretiker.
Like Like Citera
1
Dag Nilsson
12 years ago
Utan att känna mig håller du en ton som på förhand avfärdar mig som en i sammanhanget oväsentlig person.

Jag får därför en känsla av att du inte heller har ett seriöst intresse av att informera dig. Du hör till dem som tror dig veta - alldeles av dig själv!

Tyvärr har tydligen hela vänstern gått på USA:s propaganda och svalt lögnerna kring 9/11 utan tillstymmelse av kritik. Ingen tycks ifrågasätta att USA är krigförande part och en sådan levererar ALDRIG objektiv information. Tvärtom är desinformation ett av de viktigaste vapnen i krig. Inte ens detta självklara faktum tycks besvära dem som inte vill se vad som sker mitt framför ögonen på oss. Ansvaret faller tungt på er som vänder bort blicken. Det har inte gått 100 år sedan det senast begav sig.
Like Like Citera
0
Dan Jerrestam
12 years ago
Så vad är det för nya fakta som då framkommit om vad som skedde den 11:e september? Detta har jag hört förut och sett på Internet, d.v.s. allehanda ogrundade teorier om konspirationer som mest är byggda på okunskap om grundläggande tekniska förutsättningar!
Like Like Citera
0
Dag Nilsson
12 years ago
Vad ska vi med en vänster till som inte vågar se vad stort som händer i Världen?
Det enda Egon Fridh ställde sig bakom var en ny och opartisk undersökning av händelserna vid 9/11. När blev det konspirativt att önska ytterligare genomlysning av något man känner tveksamhet inför?
Varför är vänstern rädd att studera fysiska fakta angående de tre skyskrapor som rasade rakt ned i sig själva?
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.