Precis innan semestern kom beskedettill Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek, ARAB, lokalerna ska varatömda och utrymda senast den 1 oktober 2012. Sedan 1902 när arkivetoch biblioteket grundades har ARAB haft sina lokaler i centralaStockholm, men nu kan det vara slut på det. Anledningen är att detLO-ägda företaget AB Folkets Hus har bestämt sig för att ARAB:slokaler nog ger bättre avkastning för företaget om man kastar utsin mångåriga hyresgäst till förmån för Scandic Hotell.

Tanken med Arbetarrörelsens arkiv ochBibliotek är, eftersom historien om arbetarrörelsen är kollektivtägd av denna rörelse och därmed måste finnas tillgänglig förallmänheten, att uppfylla just detta syfte genom att dels arkiveraarbetarrörelsehistoriskt material och dels genom sitt biblioteketockså ha sådant material för utlåning. Genom sitt centrala lägei Stockholm och därmed sin närhet till många avarbetarrörelseorganisationerna har man kunnat ha en relativt högbesöksfrekvens på cirka 3000 besökare per år.

Lokalerna där ARAB idag huserar liggervid Norra Bantorget och ägs i dagsläget av det LO-ägda företagetAB Folkets Hus. Företaget är så att säga en del av den bredaarbetarrörelsen. Emellertid rimmar företagets hyresgäster illa meddenna rörelse då man bland hyresgästerna kan notera Stockholm cityconference center (ägt av Stureplansgruppen), Scandic hotell ochnattklubben Le bon palais.

Kan man säga att LO, genom AB FolketsHus agerande sviker arbetarrörelsen? Kanske kan man faktiskt det.Främst med tanke på den föresats som ARAB vilar på så är detmärkligt att ett LO-ägt företag med hänvisning till utökadekonomisk profit vill kasta ut just denna verksamhet. Den kollektivarätt vi har till vår kollektiva historia bör nog faktiskt ses somfundamental i sammanhanget och vi kan ju se hur det gick närStatsarkivet flyttade från Riddarholmen till Arninge, det mindrecentrala lägets naturliga följd blev ett minskat antal besökareoch för ett bibliotek och arkiv som förvaltar en så viktig del avSveriges historia som ARAB så bör det kanske faktiskt ses somoroande. Men kanske ännu mer oroande är att ett företag som kallarsig för Folkets Hus, vilket ju är en konkret anspelning påarbetarrörelsens historia, hellre har Scandic Hotell som hyresgästän Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
José L Ramírez
11 years ago
I tio år (1967-1977) var jag biblioteksansvarig vid Arbetarröreslens arkiv. Det äldsta i sitt slag i hela Europa. En riktig klenod. Det hette bara Arbetarrörelsens arkiv men jag drev fram kompletteringen av namnet. Arkivhandlingar är till för forskarna. Biblioteket är en guldgruva om Sveriges historia och borde ha en stor betydelse för unga socialdemokrater och för människor med invandrarbakgrund. Böcker är dock på väg ut och socialdemokraterna har knappast någon kunskap och intresse om sin egen historia: varför arbetarrörelsen uppstod, hur idéutvecklingen gick till och vad betyder arbetarrörelsen idag. Historia handlar inte om att upprepa gamla idéer och handlingssätt. Det handlar om att känna till det som skapade nuet och hur man ska handla idag på ett sätt som överensstämmer med arvet. Flyttningen av arkivet visar rent fysiskt hur LO och SAP skiljer sig från sin historia. Om man ska finna något positivt i flyttningen så kan man säga att de nya lokalerna blir mycket bättre och att en stor mängd handlingar som idag är lokaliserade i Åkersberga och Grängesberg kan magasineras i närheten av huvudlokalen. Närheten till Södertörns högskola kan också ge viss kompensation. Arbetarrörelsen och socialdemokratin är ett minne blott. Det är bra att institutionen finns kvar. Alternativet hade varit att överföra alla handlingar till Riksarkivet och att kasta bort alla böcker. Dagarna före flyttningen har man fått komma till Upplandsgatan och ta med sig böcker som gallras. Hur många människor är idag intresserade av dessa böcker, om man inte ens känner till att de finns?
Like Like Citera
0
Jonas Lundgren,
12 years ago
Citerar carlinge wisberg:
Vad annat är att vänta sig av socialdemokrater än att räkna pengar. Det är ändå tragiskt att de inte ens tycker det är värt att slå vakt om arbetarrörelsens historia. Det sista får man nog tycka även om denna historia till sin huvuddel är den reformistiska arbetarrörelsens historia.

Jag håller med dig till stor del om att det kanske inte är helt förvånande att sossarna agerar som de gör. Dock är ju exemplet med hyresgäster som nattklubbar och hotell ganska talande för hur denna del av arbetarrörelsen faktiskt prioriterar.

Vidare tycker jag att man måste se värdet i ARAB:s samlingar. Exempelvis kan den reformistiska rörelsens bevarade material avslöja mycket om den revolutionära arbetarrörelsens historia och förhållande till reformismen.
Like Like Citera
0
carlinge wisberg
12 years ago
Vad annat är att vänta sig av socialdemokrater än att räkna pengar. Det är ändå tragiskt att de inte ens tycker det är värt att slå vakt om arbetarrörelsens historia. Det sista får man nog tycka även om denna historia till sin huvuddel är den reformistiska arbetarrörelsens historia.
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.