Vad är Sverige utanför storstaden? En drunknande dystopi av nedlagda ställen där ingen vill bo? eller grannskap i nätverk som sjuder av nytänkande? Båda svaren är riktiga. Men den globala trenden är att människor flyttar till storstad och lämnar en landsbygd som gror igen. Om detta har Kristina Mattsson skrivit en riktigt bra reportagebok, Landet utanför (2010). Mattsson har studerat ett antal glesbygdsorter, både utflyttnings- och inflyttningsbygd, förlorare och entreprenörer, och sätter förtjänstfullt in glesbygdsfrågorna i sitt rätta sammanhang. Att den lilla kommunen måste leva upp till samma tjänsteutbud och servicenivå även om skattebetalarna blir färre är något som banker och storskaliga politiker inte har förstått. Möjligen i Norge, där världens dyraste glesbygdspolitik finns och har lyckats... sisådär. Men flytten till storstaden pågår också i vårt grannland.
Den svenska regionalpolitiken upptar endast ettpar procent av statens utgifter och har inte lyckats i något avseende. För svenska politiker saknas egenvärdet i att hela landet ska leva, vad än de säger när de kampanjar.
En fin orsak till landsbygdens stockholmshat ser vi i de svar som Centerpartiet, det tidigare glesbygdspartiet, gav till en av sina egna som påtalade svårigheterna på hemorten. Som kommunalpolitiker borde han ha skapat ett bättre företagsklimat i en flexibel, framåtsiktande kommun, han borde vidga sina vyer istället för att göra sig beroende av statliga allmosor - så sa ex-bondeförbundarna i huvudkommunen.
Mattssons bästa slutsatser finns i kapitlet om "jakten på något" som försöker fånga den orsak X som gör att vissa orter självdör medan andra växer. Tyvärr söker alla instanser från EU till lokala byalag fåfängt detta X, som inte är ett utan flera. För att en bygd ska nytända räcker det inte med ett gemensamt bygdeprojekt eller en ensam entreprenör, inte med fin natur eller god vilja. Det handlar om allt samtidigt: att bygga vidare på tradition och hitta något nytt, att äga något som inte går att flytta till Stockholm och ha kommunikationer som tar folk dit - eller åtminstone, vid behov, till Östersund.
Politikerna kan inte göra det; vända misslyckande till succé. Vad de kan göra är att se till att infrastrukturen fungerar - vägar och bredband - och att bygga ut den generella välfärden. Visserligen kan en dygnetruntöppen mejl-låda kallas service, men den ger inga lokala arbetstillfällen, och de är det viktigaste stöd en trakt kan få.
Folket kan inte heller göra det. Det finns gott om eldsjälar som satsar på sin hembygd eller på att dra igång sin nya lantliga bostadsort, och sammanlagda skulle de göra underverk på en liten yta som exempelvis Rinkeby. Men utspridda från Lappland till Skåne kan de endast åstadkomma en tillfällig blomstring för skolan eller butiken; ingenting strukturellt.
Som exempel på lyckad glesbygdsutveckling framhålls Åre, som av boken att döma är det ett mini-city. Vad ska då alla andra utspridda landsändar vara bra för? Det verkar som om ingen riktigt vet. Till skillnad mot Norge har inte Sverige någon generell policy för hela landet. Här gäller: Löna sig, den som kan!
Att kämpa för en förort eller för en by är inte så olikt, det inser man, om inte förr så när man läser Mattssons bok.
Att glömma bort halva Sverige är tydligen också lätt hänt. För dem som gjort det rekommenderas Mattssons bok.
Landet utanför (2010): http://www.bokus.com/bok/9789173433563/landet-utanfor-ett-reportage-om-sverige-bortom-storstaden/
{jcomments lock}

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.