För en tid sedan hade jag varit ochätit på en större kommersiell matkedja. När jag kom ut kom detfram en kille som jobbade för Läkare utan gränser ochfrågade: "äter du här, du är ju kommunist". Jag blevförbluffad och lite förbannad. Livsstilsmoralismens rötter sitterdjupt. Jag gissar att det beror på bristande klassförankring.

Varför är vänsterrörelsen såförknippad med saker som veganism, nykterism och allmänlivsstilsmoralism? Först och främst ska sägas att jag personligentycker att det är helt okej att folk är veganer och nykterister menatt livsstilsmoralismen är något helt annat.

Exempelvis är fetma är ett problemsom härrör till generell fattigdom, speciellt i USA. Fetma som etttäcken på välmåga är ett minne blott i de exploaterande delarnaav världen. Grönsaker är dyrt, skräpmat, s.k. junk food, ärbilligt. Därför är arbetarklassen fet och överklassen spinkig.Kosten är i detta fall alltså en klassmarkör som gör att enknegares livslängd generellt sett är kortare eftersom de riskeraratt exempelvis dö på grund av igenfettade blodkärl.

Visserligen är det självklart attsåväl veganism som nykterism är två i grunden positiva saker,speciellt nykterismen har också en historia som är intimtförknippad med, och stundtals en del av- arbetarrörelsens historia.Problemet är att livsstilsmoralismen kletar ihop två helt separatafrågor, hur vi väljer att leva våra liv och hur vi vill förändrasamhället. Jag minns att jag på en av Ung Vänsters kongress engång sa att "om x vill köpa ekologisk mjölk så är det lovvärtmen det är inte en del av en lösning och ska inte ens betraktas somen del av en lösning". Som den objektiva uttolkare av minatidigare yttranden jag inte är kan jag bara konstatera att jagfortfarande vidhåller att jag hade rätt, åtminstone delvis. Denpunkt på vilken jag inte längre håller med mig själv är att detär "lovvärt" att köpa ekologisk mjölk. Konsumentmakten är endel av den problematiska livsstilsmoralismen inom vänstern.Livsstilsmoralismen syftar till att påverka hur människor väljeratt leva sina liv, speciellt människor inom den egna rörelsen. Förmig är det fullständigt absurt att tro att man får massorna medsig genom att direkt eller indirekt peka på att din konsumtion ochdin plånbok styr om du är en bra eller en dålig människa.Plötsligt har vi då exkluderat en stor del av dem vi faktiskt sägeross arbeta för. Huruvida folk sedan köper ekologisk mjölk ärderas ensak.

Min teori är att anledningen,upprinnelsen, till denna livsstilsmoralism har sin grund i det faktumatt den svenska vänstern, arbetarklassens främsta företrädare,byggs upp runt medelklassungar som jag själv. Klassanalysen fastnardärvidlag vid en inställning som utgår från att man är "god"om man bojkottar Israel, har köttfri måndag och vita månader ochsom en konsekvens härav en "dålig" människa om man inte leverupp till dessa socialistiska moralkoder.

Livsstilsmoralismen, likväl somkonsumentmakten, är generellt småborgerliga idéer som bygger påden individuella och inte den kollektiva makten. Företagsimperielismoch fördummande amerikanisering är visserligen produkter avenskilda människors konsumtion i viss utsträckning men ocksåresultatet av en aggressiv expansionstakt och det marknadsekonomiskasystemet. Det betyder emellertid inte att det är genom enskildkonsumtion vi ska bryta dessa destruktiva tendenser.Livsstilsmoralismen och konsumentmakten går hand i hand, idén omhur man bör leva sitt liv för att vara en godtagbar del avkollektivet, av rörelsen, och den om hur konsumtionen styr samhälletoch därmed kan förändra det.

I min mening bör den socialistiskagrundhållningen till problemlösande vara baserad på kollektivthandlande och i fall som gällande köttkonsumtion eller bojkott avIsrael vara baserad på att våga använda de statliga styrmedel somvi finns tillgängliga. Det kollektiva skuldbeläggandet av de sombryter de livsstilsmoralistiska riktlinjer som finns har inget allsmed lösningar på de konkreta frågorna att göra.

Jag tror att det kan bli ganskaknepigt att shoppa mot marknadsekonomin, en sådan illusion är intetill gagn för den kamp vi för. Därför äter jag där jag kännerför.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Max
12 years ago
Att vara vegan är inte en livsstil eller att "shoppa sig till samhällsförändringar", det är ett ställningstagande. Och visst är kollektiva förändringar effektivast men dit kommer vi aldrig komma utan djurrättsrörelsen och att människor står för att inte exploatera andra varelser för sitt eget nöje. Och ska man vara pragmatisk /är/ det till stor det konsumptionen som styr samhället. Det kan man inte fantisera bort.

Ser inga som helst problem med att moralisera över vad folk väljer att köpa, men man får ju reflkektera över om personen har möjlighet att välja först. Har man det bör man också göra det.
Like Like Citera
0
Lundgren
12 years ago
Håller med dig. Det är anledningen till att nykterismen nämns i samanhanget livsstilsmoralism men inte i frågan om konsumentmakt.
Like Like Citera
0
Kalle Gustavsson
12 years ago
Citatet "äter du här, du är ju kommunist" syftar säkert inte på matkedjans rätter utan på densammas rötter.
Jag gissar att matkedjan inte var Max.

Snacka om missuppfattning!
Like Like Citera
0
Viktor
12 years ago
Jag tycker att nykterhet inte fullt ut kan jämföras med annan bojkott, eftersom det med alkoholdryckerna är konsumtionen och inte produktionsförhållandena som är anledningen till bojkotten.
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.