De kallar sig Arbetarbildning, Oktoberrörelsen, Röd Aktion och Kommunistiska Studiegruppen (KSG). De har funnits något längre men tycks vara en utbrytning och uteslutning ur Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU). För någon vecka sedan uppmärksammade mig en kamrat på de nya organisationerna.

 

Enligt RKU:s ordförande William Frejd handlade det om Uppsalagruppen som hade uteslutits ur RKU eftersom de inte skrev under på den av förbundet antagna politiska plattformen. Det handlar om en liten organisation i vardande med lokalgrupper i Karlskoga/Örebro, Stockholm, Umeå och Uppsala. Aktiviteten tycks vara störst i Uppsala. Hittills har KSG hållit föredrag, seminarier och studiecirklar med teman som de realsocialistiska staterna, Kommunistiska Manifestet och den indiska frihetskampen. Gruppen verkar ha vissa band till Indiensolidaritet.

Av vissa har gruppen kallats nymaoistisk. Exakt vad termen ska ha för innebörd är oklart och den används mig veterligen heller inte av gruppen själv. Dock finns utan tvekan en god potential för att bygga en socialistisk kraft att räkna med. Gruppens satsning på ideologisk skolning ger ett seriöst och dedikerat uttryck. Enligt hemsidan är gruppens målsättning att: ”sprida kommunismens idé samt att bekämpa den falska kommunismen, revisionismen, genom fortbildning”.

KSG har tidigare uppmärksammats av kamraten Björn Nilsson på Björnbrum. Han spekulerar i en ny partibildning. Inget sådant har emellertid vad jag kan se uttalats offentligt av KSG. Men jag skriver under på Nilssons analys att en ny partibildning eller åtminstone ett förbund vore den naturliga fortsättningen på en studiegrupp. Detta förutsätter dock att gruppens studier leder till en gemensam ideologisk inriktning.

Självklart är det luddigt i kanterna vad de nya organisationerna vill eller hur vi ska tolka bildandet av dem. Dock tycker jag att de lättvindiga avfärdande denna grupp utsatts för är felaktiga. Att vi inte förstår den självklara kopplingen mellan Oktoberrörelsen, Arbetarbildning, Röd Aktion och Kommuistiska Studiegruppen innebär inte att det nödvändigtvis är något konstigt med någon av dessa organisationer, de är nya, de etablerar sig. Enligt min åsikt borde väletablerade organisationer med liknande ideologisk inriktning räcka ut en hand till dessa grupper. Huruvida de vill ta den eller inte eller vart en sådan kontakt skulle leda är omöjligt att säga. Men vi clartéister är utan tvekan den typ av väletablerad grupp som skulle kunna ta ett sådant steg.

Nilsson skriver: ”Möjligen kan de ingå i den vitaliserade vänster som på senare år bland annat inspirerats av maoisternas väpnade uppror i Indien. Om KSG kan bidra till modernare arbetsmetoder och mindre ideologisk förflackning är det givetvis bra”. Det är en slutsats jag absolut kan skriva under på.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
martin oskarsson
9 years ago
Håller helt med, det gäller att skola sig. Hur många idag förstår den dialektiska materialismen eller marx värdeteori ens inom vänstern. För att genomskåda kapitalisternas propaganda krävs studier och diskussioner och även teori. Utan revolutionär teori ingen revolutionär handling. Men handlingen eller upproret är en konst till skillnad från revolutionen i allmänhet som är en vetenskap. Därför måste vi också agera.
I Avanti, den marxistiska tendens i arbetarröröesen gör vi allt detta. Studerar idderna och propagerar genom offentliga möten och andra utåtrikatde aktiviteter. I morgon blir det mer av arbete i vänsterpartiet och LO och i övermorgon i socialdemokratin. Utifrån detta kommer ett nytt parti skapas som 1917 och kampen för socialismen börja på allvarKommunisterna utgöra ingen särskild del av arbetarrörelsen utan bara de som är mest politisk mogna och står i spetsen som Lenin skrev. Den som inte gör detta får stå vid sidan och titta på
Like Like Citera
4
Domino Secondo
10 years ago
Citerar Domino:
Klargörande från Arbetarbildning http://arbetarbildning.se/


Direktlänk:

http://arbetarbildning.se/klargorande-fran-arbetarbildning-angaende-spekulationer-och-ryktesspridning-pa-internet/
Like Like Citera
1
JAN OVE JOHANSSON
10 years ago
Vi som börjar närma oss pensionsåldern var ju med på 70 talet och någon gång skulle det vara roligt och lärorikt att fundera tillsammans i en grupp vad gick fel. Det har säkert skett i olika sammanhang men här ute på landet i Dalarna når aldrig dessa frågeställningar fram. Men all rätt kan man iallafall hävda att dessa rörelser vi byggde inte blev så framgångsrika. Med undantag av DFFG kanske ? Varför är inte de nya grupperingarna mer intresserade än de är ? om den historien. Har några svar men en massa frågor
Like Like Citera
5
Domino
10 years ago
Klargörande från Arbetarbildning http://arbetarbildning.se/
Like Like Citera
0
Jan Ove Johansson
10 years ago
"Ju färre desto bättre" var en ganska bra paroll som passade på många grupper för 30 år sedan. Kan det var så illa att det är lika än idag ??

"Bara den politiska linjen är fastslagen är organisationen avgörande i allt" är ett annat citat ( ej 100% korrekt återgivet). Är linjen klar och det gäller och bygga dessa starka organisationer nu ?
Like Like Citera
4
Björn Nilsson
10 years ago
Jag fick en kommentar från OR just om samarbete. Här är vad man tycker om KP (och vice versa):

"Vi ser idag inte KP som en grupp vi behöver förhålla oss aktivt till (deras partiordförande har förövrigt i ett mejl till samtliga avdelningar meddelat att inga medlemmar får ha kontakt med oss eller KSG). Inte för att vi principiellt är mot samarbete utan för att de helt enkelt inte är särskilt relevanta för oss."

Nej, en brytning med dunder och brak ena dan följs knappast av samarbete nästa.
Like Like Citera
2
Jonas, Clarté
10 years ago
Björn: Jag tycker visserligen att det finns en viss okunskap om den autonoma "taktiken" som faktiskt inte enbart tillämpats historiskt av anarkister och syndikalister. Dock håller jag bortsett från det helt med dig beträffande Röd Aktion.

Jag förespråkar en linje där Clarté kan ha en öppen dialog med denna typ av grupper. Att allt nytt inom svensk vänster fördöms som hönserier eller provokationer är inte konstruktivt.

Jan Ove: Jag håller med om att det är lite dumt att alla nya organisationer ska börja på minuskontot. Jag tycker nog att det emellertid hade funnits en självklar poäng i att en utbrytargrupp eller utesluten grupp av vilket slag som helst och ur vilken organisation som helst undersöker sin närmiljö innan man bildar något eget och som det ofta visar sig föga unikt. Ibland finns en poäng med nya organisationsbildningar men vänsterns fixering vid detta tenderar bli ett självändamål.
Like Like Citera
1
JAN OVE JOHANSSON
10 years ago
Grunden måste vara att se till det positiva: folk vill göra något politiskt och t.o.m ha en diskussion om det finns någon väg ut ur kapitalismen. Grupperna som vill föra dessa debatter är ju inte många så välkomna ska ni vara. Sedan kan man ju lätt se att det historiska oket fortfarande är allt för stort och det känns lite tragiskt. Iallafall om man varit med några varv. Måste allting starta från minus ?
Like Like Citera
4
Björn Nilsson
10 years ago
Det är svårt att se var de hamnar, det är inte så många uppdateringar på hemsidan även om det börjar hända saker nu. Tystast är det från Röd Aktion, och det är en grupp som gör mig något oroad (i den mån den finns). Luktar gatuslagsmål på något sätt.

En måhända cynisk kommentar från min sida angående att utsträckta händer: egentligen bör KP vara mest intresserat av sitt närområde, men eftersom Oktoberrörelsen kritiserat inte bara KP:s politik utan även att KP-ledare har politiken som födkrok har jag en känsla av att alla broar är sprängda. Att vara oense om politik är en sak, men börjar det handla om privata pengar blir det dj-t allvarligt

Men att Clarté kunde sondera vad rörelsen vill, det tycker jag verkar vettigt. De få kontakter jag har haft via epost antyder åtminstone viljan till en civiliserad samtalston.
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.