Uttalande av Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP):

Folkfronten för Palestinas befrielse uttalar sin solidaritet med kurdernas motstånd i Kobane till försvar av sig själva och sin folkgrupp mot den reaktionära väpnade gruppen, Isis, vars inträde i vår region underlättats och stötts av imperialistmakterna och deras lakejer.

Kamrat Khaled Barakat sade att "Alla palestinska och arabiska revolutionära krafter måste enas för att stödja den kurdiska motståndskampen i Kobane mot Isis och dess imperialistiska uppbackare".

Folken i Syrien, Irak och på alla andra håll i regionen har utsatts för attacker av imperialismen - attacker som inte bara handlar om luftangrepp och ockupation, utan genom stöd till reaktionära regionala makter, genom befrämjande av religiös sekterism och via beväpnade grupper som inriktar sig på att orsaka religiöst kaos. De har försökt ersätta den centrala konflikten i regionen - där folket står mot sionism och imperialism - med religiösa konflikter och att tillgripa omfattande reaktionärt våld mot minoritetsgrupper, som ingår som en integrerad del av regionen, samtidigt som samma reaktionära väpnade grupper låter den sionistiska staten och imperialismen stå orörda. Dessa attacker har ägt rum samtidigt med sionisternas senaste folkmordsdåd mot det palestinska folket i Gaza. "Vi står bakom det syriska folket i dess enade kamp mot alla försök till uppdelning av landet och att plundra det på dess tillgångar till gagn för imperialismen. Detta är målet för Isis och dess allierade", sade Barakat.

"Idag slåss kämpande kurder, kvinnor och män, för sin frihet och sina liv mot dessa reaktionära grupper, som installerats, beväpnats och backats upp i regionen av imperialismen och dess allierade och redskap i regionen. Det är ingen tillfällighet, och inte bara något symboliskt, att Isis idag angriper Kobane med amerikanska vapen", sade Barakat. "I synnerhet utgör de kvinnliga kämparnas insatser på alla nivåer i striderna i Kobane ett heroiskt exempel på uppoffringar."

"Det måste också konstateras den turkiska staten och regeringen, en av Israels främsta handelspartners och en viktig militär allierad till USA, uppmuntrat framväxten av dessa väpnade reaktionära grupper (Isis och andra), som nu angriper Kobane i Syrien. Samtidigt har dussintals kurdiska demonstranter de senaste dagarna dödats av den turkiska statens väpnade styrkor. Den s k 'säkerhetszon' som Frankrike och Turkiet förespråkar, samt luftangreppen från USA och dess allierade, inget annat än en täckmantel för imperialismens frammarsch i regionen. Den enda verkliga säkerheten kan uppnås endast genom folkets kamp och motstånd, inte av imperialistiska arméer och flygstridskrafter", sade Barakat.

Under många år har palestinska stridande befunnit sig i samma skyttegravar som kurderna. "Palestinska revolutionärer har en lång tradition av stöd till kurdernas frihetskamp. Vi har en gemensam fiende: imperialismen. Och vi har en annan gemensam fiende i form av reaktionära väpnade religiösa grupper som Isis, som egentligen är en skapelse och en följd av imperialismen och dess olika ockupationer och hegemoni över regionen. Reaktionära arabregimer, framför allt Saudiarabien och Qatar, har haft en viktig roll när det handlat om att uppmuntra, beväpna och sprida detta hot mot folket i regionen", sade Barakat.

"Vi kan inte förvänta oss någon lösning eller hjälp av imperialistiska arméer eller imperialistiska flygräder. De krafterna har bara spridit terror, religiös splittring, reaktion och och död varhelst de dragit fram. Det är genom våra folks enade kamp som vi kan stå upp mot och besegra imperialism och sionism, de främsta orsakerna till terror i regionen, samt de ondskefulla krafter, som siktar på att vidmakthålla deras hegemoni och plundra folket på dess tillgångar", sade Barakat.

 Översättning: Björn Erik Rosin

 

{jcomments lock}

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.