Protest utanför Sveaskogs huvudkontor Äganderätten är stark i Sverige. Enorma arealer skyddsvärd skog avverkas över hela landet i rasande takt. Markägare kalhugger de sista urskogarna längs den svenska fjällkedjan, utan hänsyn till klimat, biologisk mångfald och rennäring.

Finansmannen Jonas Wahlström, ägare till AB Hvalfisken, har i flera år velat få bort renarna från sina marker i Norrbottens län.Företaget har avverkat gammelskog avsett för naturreservat och nu betar renarna på de granplantager som ersatt skogen. De stör också älgjakten.

119601_01.jpgProtest utanför Sveaskogs huvudkontor. Foto: Jonathan Pye

I brev till Länsstyrelsen begär Jonas Wahlström och AB Hvalfisken att få bedriva skyddsjakt på renar: "om samebyn inte vill eller kan genomföra detta så ordnar vi med ett antal jägare som löser uppgiften".

Mest läst av skribenten

2/23 Fortfarande fördömda

Category Image