Opålitlig liberalism

Dagens Nyheters ledarsida vill gärna framstå som demokratins främsta försvarare i vårt land. Ständiga måltavlor är Ryssland och Kina. I en ledare den 23 maj varnar man för att "Kina är i färd med att ställa sig i spetsen för ett globalt block av auktoritära stater". Och visst bör vi se på Kinas och Rysslands globala ambitioner med samma vaksamt kritiska glasögon som på andra stormakters politik. Men DN:s ledarskribent gör sig blind på andra ögat och framställer USA som demokratins globala garant.

I en ny bok, The Jakarta Method, beskriver förre Washington Post-journalisten Vincent Bevins hur USA tillsammans med lokala eliter låg bakom militärkuppen och åtföljande massmord på mellan en halv och en miljon människor i Indonesien 1965. Indonesiens avsatte president Sukarno var frontfigur i den alliansfria rörelsen och därmed ett hinder för USAs strävan efter globalt herravälde. Framgångsreceptet upprepades i Brasilien och Chile några år senare. Så eliminerades de framväxande demokratierna i den tredje världen. Inte för att de var kommunistiska utan för att de eftersträvade oberoende från utländsk inblandning.

11314_01.jpg

Det kalla kriget tog slut för länge sedan. Men Washingtons metoder har inte ändrats. Bara en blind kan undgå att se USAs hand bakom den serie av hårda och mjuka kupper som avsatt vänsterregim efter vänsterregim i Latinamerika de senast åren: militärkuppen i Honduras, skenrättegångarna mot Lula och Dilma i Brasilien, militärkuppen i Bolivia, blockaden mot Kuba och Venezuela och de hittills misslyckade försöken att ingripa militärt i det senare landet. Men på Dagens Nyheters ledarsida existerar inte imperialismen, åtminstone inte den som har rötter i den "fria" marknadskapitalismen. Sådana liberaler är demokratiskt opålitliga.


Bisatsfördel arbetsgivarna

Reaktionerna på den statliga LAS-utredningen ger oss en kort lektion i den svenska modellens inre dynamik. LO: "Det är viktigt att arbetsmarknadens parter kommer överens." Arbetsgivarna: "Det är viktigt att arbetsmarknadens parter kommer överens, men blir det inte som vi vill så måste politiken kliva in."

11314_02.jpgBild: Robert Nyberg

Ser ni skillnaden? En gång i tiden innebar arbetarrörelsens styrka att det var vi som kunde tillfoga samma bisats. Nu är det Svenskt Näringslivs tur. Och när maktbalansen ser ut som den gör står de centralfackliga förhandlarnas val mellan att försvara antingen turordningsreglerna eller kravet på saklig grund för uppsägning. Aldrig båda, och aldrig de viktiga stegen framåt: förbud mot bemanningsföretag och avskaffande av allmän visstidsanställning.

Det ändrar vi inte genom kremlologiska uttolkningar av vad som sipprar ut från förhandlingsrummen, utan genom att på allvar ta itu med arbetarrörelsens svåraste och mest grundläggande uppgift: arbetskamraternas organisering. Där har vi anställningstrygghetens knäckfråga, idag och i morgon.


Sverige - skriv på!

Kärnvapen gör inte skillnad på folk och folk. Därför är FN:s konvention om kärnvapenförbud inte en angelägenhet enbart för fredsrörelsen, som trots flera kraftfulla hänvändelser till regeringen inte fått gensvar för sina uppmaningar att Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud. Fredsrörelsen behöver stöd från hela den svenska opinion som enligt flera undersökningar vill att kärnvapnen ska förbjudas.

11314_03.jpgKvinnor för fred

Så skriver Kvinnor för fred, tillsammans med Nej till NATO och Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, i en inbjudan som nyss har gått ut brett i Folkrörelse-Sverige. Initiativtagarna förbereder ett brev till regeringen som inleds med: "Undertecknarna av detta brev anser att regeringen utan dröjsmål bör signera FNs konvention om förbud mot kärnvapen."

Också Clarté har sällat sig till undertecknarna av brevet. Vi uppmanar vår läsare att ta upp kravet i de föreningar ni tillhör. Information om uppropet kan ni få genom infokvinnorforfred.se.


Borgerliga prioriteringar

Ett berömt citat från en maffiafilm trängde sig på när jag hörde borgarrådet i Stockholm Anna König Jerlmyr (M) den 14 maj bedöma effekterna den aktuella coronakrisen i Sverige: "Värre än IT-bubblan 2001 och finanskrisen 2008."

Pandemin hade i Sverige då krävt c:a 3 700 liv, varav närmare hälften i Jerlmyrs region.

I filmen Pizzis heder säger den gamle skinntorre gudfadern upprört, apropå en hotande utgift för hans rörelse: "Hellre än att vi riskerar våra pengar skär vi halsen av våra barn. Och ni ska veta: vi älskar våra barn!"

Filmcitatet är förstås fiktivt. Och jag vill inte därmed ha sagt att den moderata ledningen i regionen inte mest av allt skulle älska 70+ stockholmare. Inte rent ut, i alla fall. Ty det skulle Anna König Jerlmyr (M) med rätta ha betraktat som grovt förtal.

Men borgarrådets citat är från SVT-text och alldeles äkta. Det kan därför inte helt uteslutas att det i alla fall säger något om styrande moderaters värderingar, prioriteringar och om bevekelsegrunderna för deras politik.


Florian in memoriam

Den 21 april avled musikarbetaren Florian Schneider efter en lång tids sjukdom. Tillsammans med Ralf Hutter grundade han den elektroniska musikgruppen Kraftwerk. Den spelade en avgörande roll för utvecklingen av populärmusiken.

Kraftwerk hämtade i huvudsak sin estetiska inspiration från Weimarrepublikens Bauhaus och det brittiska konstnärsparet Gilbert och George. I de fåtal intervjuer som medlemmarna av Kraftwerk har givit, talade man om att de som var födda strax efter andra världskrigets slut växte upp efter ett tyskt år noll. De ville skapa en europeisk popmusik utan rötter i amerikansk populärkultur. Efter att i början ha använt konventionella instrument, som gitarr och flöjt, övergick man från och med 1970-talets mitt till elektroniska instrument som inte sällan gruppen själva byggde.

11314_04.jpgFlorian Schneider, en av grundarna av Kraftwerk.

Kraftwerks musik spred sig över världen och påverkade generationer av musikskapare. En av de första mer kända hiphoplåtarna, Planet Rock av Afrika Bambaata, bygger på en låt av Kraftwerk. De senaste decennierna upphörde, så gott som, Kraftwerk att producera ny musik, och 2008 valde Florian Schneider att lämna gruppen. Typiskt nog gavs aldrig någon förklaring till uppbrottet. Lika typiskt var att hans död offentliggjordes först en vecka efter att han hade begravts.


Madam Andersson

Bourgeoisien har överallt, där den kommit till makten ... upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och i stället för de talrika lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa handelsfriheten allena... Den har förvandlat läkaren, juristen, prästen, poeten och vetenskapsmannen till sina betalda lönearbetare." (Kommunistiska manifestet)

Tyvärr glömde mina lärofäder i ovanstående uppräkning av kapitalets betalda försvarsadvokater att nämna Dagens Nyheter främste kolumnist och upplysningshusfilosof: Lena Andersson. Denna mycket forna Clartémedarbetares strikt principiella uppgörelse den 21 maj med Sexköpslagen, som kriminaliserar kunden vid prostitution, är i sanning grundläggande och heroisk. Ty att (oberoende av kön) köpa temporär tillgång till en medmänniskas (oberoende av kön) könsdelar är enligt LA i grunden en neutral och legitim handling: "Man köper en tjänst och avtalad tillgång till en kropp för en begränsad tid."

LA anser sig därmed tills vidare ha sagt sitt i frågan. Alla invändningar som med hänsyn till rådande samhällsförhållanden eventuellt kunde resas, kan hon lugnt tillbakavisa genom att hänvisa till äganderätt och marknadslagar: "genom att ta betalt upprättar säljaren ömsesidighet."

11314_05.jpgBild: Carl Krantz.

LA:s argument är så grundläggande att det inte bara legitimerar horans "ömsesidiga" förhållande

till torsk och hallick, utan en gång för alla slår undan benen på alla försök från samhället att till exempel reglera de "ömsesidiga" förhållanden under vilka kapitalet "exploaterar" arbetskraft.

Men LA tycks inte obetingat lita på sitt rent principiella ställningstagande. För säkerhets skulle kastar hon på slutet in ett "praktiskt" argument, som jästen efter degen:

"En god vän som är ekonomhistoriker ... framhåller

att marknader som förbjuds tenderar att gå under jorden, och där nere styras av djungelns lag i stället för av rättsstatens regler och uppförandekoder. "

Endast en av lagar ohämmad marknad för prostitution står således i samklang med "rättsstatens regler och uppförandekoder".


Kommunism för kapitalet

Karl Marx skrev 1857 två artiklar för den radikala amerikanska tidningen New York Daily Tribune om den ekonomiska kris som börjat i USA. Han förutspådde att Hamburg, den tyska tullunionens kommersiella centrum, skulle drabbas av krisen eftersom stadens banker köpt amerikanska järnvägsaktier som 1857 fallit kraftigt. Hamburg drabbades mycket riktigt och Marx skrev sarkastiskt att Hamburgs myndigheter försökt stävja krisen genom att socialisera kapitalisternas förluster: "Detta slags kommunism där ömsesidigheten är helt den ena partens verkar tilltala Europas kapitalister".

11314_06.jpgKarl Marx. Foto: History and Art Collection/Alamy Stock Photo

Vad skulle Marx ha sagt om dagens pengaregn över företag och banker, bland annat i Sverige, i stort sett på den ena partens villkor? Kanske skulle han påmint svenskarna om den tid då nationalekonomerna på modet, mässade om "den närande och tärande sektorn" eller de svenska borgerliga politiker som ständigt talade om "den offentliga sektorn som den ofantliga sektorn". Nog skulle han ha påpekat hur krisen i Sverige i början av 1990-talet, då staten ströp bidragen till kommuner och landsting, lett till att hundratusentals jobb försvann i den offentliga sektorn, och att de arbetande idag inom bland annat sjukvård, äldrevård och hemtjänst därför mals ner till låga löner och osäkra anställningar, de många uppmuntrande orden om hjältemod till trots i dagens Covid 19-kris. Inför fortsättningen av krisen skulle han nog lyft ett varnande finger.


Asylrätten

Förra året sökte knappt 22 000 människor asyl i Sverige, 450 fler än 2018, 4 000 färre än 2017. Och tydligt under genomsnittet 26 000 per år 2001-2011. Alltså omkring 2 promille av befolkningen.

Ändå pekar förhandsrapporterna om den kommande Migrationsutredningens betänkande åt samma håll. Nu ska det bli så kallade nödvändiga åtstramningar. Symbolpolitiska förslag ligger på bordet: den som fått avslag på asylansökan ska inte kunna söka igen förrän om tio år, inte fyra som nu. (Trolig följd: fler papperslösa i Sverige.) Krav på godkända svenskkunskaper för förlängt uppehållstillstånd. (Troligt följd: inte bättre svenskkunskaper, men fler papperslösa.) Vad bör alltså sägas när betänkandet dyker upp någon gång i sommar? Försvara asylrätten!


8 maj 1945

Fredsdagen den 8 maj har firats. Andra världskriget var inte över, men i Europa tog det slut med Nazitysklands kapitulation. Segern över fascismen är en stor sak i folkens historia. Det kan vara fullt befogat att fransmän, britter, norrmän och andra helst vill minnas de egna insatserna. Men man kan inte glömma att segern vanns i första hand genom gigantiska sovjetiska krigsansträngningar, stödda främst av USA:s materiella bistånd och invasionen i Normandie.

EU tycks dock vilja glömma det. EU-parlamentet tog i september 2019 en resolution om andra världskrigets historia (2019/2819) där ansvaret för kriget sägs vara lika mycket Sovjets och Tysklands, och nästan inget sägs om vem som besegrade Tyskland.

11314_07.jpg

Det är minst lika mycket historieförfalskning som Putins försök att lägga skulden för krigsutbrottet på Polen. Jo, Polen avvisade i maj 1939 ett sovjetiskt anbud om en biståndspakt som skulle ge Sovjet rätt att fritt marschera genom Polen. Men det är inte att starta krig.

Historien är inte svart-vit. Den goda sidan är inte obesudlad, den onda sidan inte ensam om att ställa till elände. Begriper man inte det blir man oförmögen att förstå också dagens strider, när imperialismen omgrupperar sig. På sin höjd klarar man att hålla vackra liberala tal.

För övrigt: den 8 maj 1945 mördade den franska kolonialmakten cirka 10 000 demonstranter i Alger. Historien gick vidare.


Coronas lilla piga

I vårdens äldrehems finns det en och annan liten piga

{\poem vårdens äldrehems stora stora stora hus

där finns det en och annan liten piga.

som sliter med en vardag som blir mer och mer burdus,

men sväljer allt och väljer helst att tiga.

För hen har jobb på timmen och då är man inte stor

då gör man som dom säger, är tyst och bara gnor,

då har man ingen trygghet som fasta gänget har,

nej, gnäller man för mycket har man inte jobbet kvar.

Det värsta utav allt är om pigan sjuknar in,

sånt händer nån gång varje liten piga.

"Vid minsta snuva, stanna hemma bakom dörren din.

och särskilt om din feber börjar stiga."

Så lyder smittskyddsregler för var och en av oss,

och det är både smart och vettigt, klokt och sant, förstås.

Men pigan går på timme och måste knega på,

Så hemma med symtom kan hen inte vara då.

I vårdens äldrehems många många många rum

är därför pigan jämt i svårt dilemma.

Hen måste jobba flitigt åt Corona, rädd och stum,

för hen har inte råd att stanna hemma.}

5 maj 2020


Liberal New Deal

Liberalerna listar den 14 maj vilka statliga investeringar som är viktigast att genomföra. Nyamko Sabuni och Mats Persson skriver i Dagens Nyheter: "Nu är läge att brådskande genomföra det bästa från svenska myndigheters liggande att-göra-listor. Vi är beredda att både tillskjuta medel och vidga anslagskrediter för att möjliggöra tidigareläggande av nödvändiga investeringar. Vi ser exempelvis stora möjligheter att snabbare än planerat bygga ut kriminalvårdens anläggningar." Man får väl se det som ett krafttag mot alla de företagare som förmodas fuska med de generösa covid-19-bidragen.


Nytt nätverk

Den 19 april i år bildades Nätverket för Folk och Fred. Bland grundarna finns KG Hammar, f.d. ärkebiskop, Britta Ring, aktiv i Kvinnor för fred och Gemensam Välfärd, Birger Schlaug, grön debattör och Ellie Cijvat, flyktingpolitiskt aktiv och tidigare ordförande för Jordens Vänner. Det nya nätverket välkomnar både individer och organisationer. Ett syfte är att anordna årliga Folk och Fredsmöten i Sälen - ett slags antipod till etablissemangets Folk och Försvarsmöten - under parollerna:

- För freden, miljön och välfärden - stoppa militära upprustningen!

- Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen!

- För fredskultur mot skapande av fiendebilder!

- Fred på Jorden och fred med Jorden!

Mera information finns på folkochfred.wordpress.com .


PO Enquist

PO Enquist gick bort i april. Visst skrev han några fantastiska romaner om barndomen i det gröna huset i Hjoggböle. Men det är kraftfull förminskning när en del minnesord tenderar att reducera honom en till Västerbottensförfattare. Enquist var sannerligen ingen tidig Karin Smirnoff. Hellre bör han ihågkommas som en författare som drev den stora diskussionen om frihet, jämlikhet och broderskap. Livläkarens besök (1999) handlar om omöjligheten att uppifrån införa upplysningsidéerna i ett efterblivet 1700-talsdanmark. Musikanternas uttåg (1978) gräver djupt i svensk folkrörelsemyllan och granskar mötet mellan frikyrko- och arbetarrörelse. Och Lewis resa (2001) är nog den bästa svenska romanen om väckelsens - i det här fallet pingströrelsens - sociala dimensioner, med starkt genusperspektiv. Vad gör en vanlig, enkel människa för att vi ska få ett mer rättfärdigt samhälle? Att fortsätta den diskussionen är att bra sätt att minnas Enquist.

11314_08.jpgPO Enquist. Bild: Mattias Blomgren, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons


Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

2/20 Kulturkampen

Category Image