Irland är ett litet land med bara drygt tre miljoner invånare. Man har den något märkliga ordningen att folkomrösta om genomgripande konstitutionella förändringar, till skillnad från den sant demokratiska ordning som Sverige omfattar: att smyga igenom beslut som innebär att grundlagar ändras eller fundamentala medborgerliga rättigheter åsidosätts.

När nu irländarna röstade nej till det senaste försöket till att skapa en grundlag för ett nyliberalt Europas förenta stater, utlöste det råmanden från den borgerliga fänanden. De påminde mycket om hur det lät när vi i Sverige, av misstag får man förmoda, fick folkomrösta om EMU och sade nej. Enligt Dagens Nyheter var "motståndets minsta gemensamma nämnare att fördraget kan uppfattas som ett hot mot den nationella suveräniteten. Bakom detta stridsrop kan många samlas från vänster till höger, från rik till fattig: vi vet vad vi har, men inte vad vi får."

Tänk om irländarna faktiskt visste vad de skulle med Lissabonfördraget: försämrad arbetsrätt, en militariserad överstat.

6401_01.jpgBild: Robert Nyberg

Men det irländska folket ska alltså inte ha tagit del av argumenten och gjort ett rationellt val. Irländarna förutsätts ha röstat med ryggmärgen. Därför ska de nu bestraffas av den upplysta eliten i EU. Dagens Nyheter fortsätter: "Om alla övriga länder godkänner fördraget bör Irland tvingas att ompröva sitt nej eller övergå till att bli en associerad medlem."

Sanna Rayman försäkrar i Svenska Dagbladet: "Någon kris är det dock inte. EU kommer att traska vidare på sin knaggliga stig."

Irland är ju liksom inte ett riktigt land, som Tyskland eller Frankrike, utan bara en liten lilleput. Så enligt docenten i EU-rätt, Ola Wiklund, så kommer det att gå bra: "Så snart Irland har klarat av sina konstitutionella problem tror jag att det kommer att träda i kraft. Det hade varit annorlunda om det hade Tyskland eller Frankrike som hade röstat nej. Men nu tror jag faktiskt att det kommer att börja gälla som planerat".

Tydligare än så här blir knappast EU-anhängarnas förakt för demokratin.

För oss andra blir kravet: skrota Lissabonfördraget!

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

2/08 Stalins märke

Category Image