Jan Myrdal har fått kritik för sin medverkan i Nya Tider. Han försvarar sig med att tidningen inte är nazistisk eller rasistisk utan "identitär". Begreppet definierar han som någonting som har med "hembygd och kulturspecificitet" att göra, vilket kanske inte låter så farligt.Definitionen är dock ofullständig, för att inte säga direkt vilseledande.

Den identitära rörelsen uppstod inom fransk extremhöger vid senaste sekelskiftet. Rörelsen är brokig och vittförgrenad, med avläggare i flera olika länder. Det gemensamma är att den är uttalat islamofobisk och kritisk mot speciellt utomeuropeisk invandring och det som förr i tiden kallades "rasblandning".

Men eftersom vetenskapen visat att det inte finns något sådant som mänskliga "raser" och dessa högerextremister heller inte vill bli stämplade som rasister, kallar de sig i stället "etnopluralister" och predikar åtskillnad mellan olika "kulturer". "Rasism utan raser" har någon kallat denna företeelse.

Myrdal prisar tidningen Nya Tider för att den inte är i tjänst "hos någon oss hotande imperialistmakt" (d.v.s. USA) men glömmer att berätta att den i stället är utpräglat Putinvänlig och dessutom har en konspirationsteoretisk och pseudovetenskaplig slagsida.

Ideologin bakom Nya Tider är föreställningen att muslimerna håller på att ta över Europa och att det just nu pågår ett gigantiskt "folkutbyte" där européer ersätts av utomeuropiska invandrare. Denna bisarra tanke sägs härröra från fransmannen Renaud Camus som myntat begreppet Le Grand Remplacement (det stora utbytet) och hävdar att Frankrike håller på att begå självmord som nation. Och inte bara Frankrike. Nyligen publicerade Nya Tider en artikel av denne Camus betitlad "Folkutbytet och det tragiska fallet Sverige".

9905_01.jpg

Det är för övrigt samma tanke som den tyske ekonomen och politikern Thilo Sarrazin 2010 framförde i sin bok Deutschland schafft sich ab (Tyskland avskaffar sig självt). Och som även Karl-Olov Arnstberg framfört i Nya Tider. Enligt Arnstberg föder svenska kvinnor för få svenska barn, vilket i sin tur, enligt honom, beror på att feminismen har "gjort veklingar av PK-samhällets män" och att det förekommer barnalstring över de etniska gränserna.

Ja, på den nivån befinner sig dessa "identitärer", för vilka begreppen höger och vänster förlorat sin mening och fienden alltid är invandraren och muslimen, aldrig finanskapitalet och den reellt härskande klassen.

En sådan högerextrem rörelse tycker Myrdal att det är okej att samarbeta med. Det är tragiskt på ett personligt plan, men också oroväckande i ett vidare politiskt perspektiv.

Margareta Zetterström är frilansskribent och översättare.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Category Image