Läs det senaste utgivna numret digitalt

  • Läs på mobil, platta eller dator. Antingen som pdf eller som en webbutgåva, se vårt webbarkiv
  • Endast 125 kr/år - fyra nummer
  • Betala via swish eller PG 251780-3
  • Åtkomst via www.clarte.se med inloggningsuppgifter mottagna via din e-postadress

OBS! Du måste ange din e-postaddress.

Nytt nummer av Clarté!

  • Nr 2/2022 Musikens makt | Maktens musik

Senaste ClartéFör vilka ändamål fungerar musiken? Placerar sig musiken i dag utanför allt vad historia och sociala förhållanden heter, för att likt muzak optimeras för att styra önskvärda beteenden i vardagens olika lägen?

I det här temat försöker vi visa hur musiken – med sitt skapande, spridande, lyssnande – alltid är genomsyrad av historia och sociala förhållanden. Det som förefaller ”apolitiskt” har kanske just den ideologiska funktionen, att vara ”neutral”, icke-ställningstagande, medan den musik som tar ställning alltid är utsatt för kulturindustrins försök att reducera den till blott underhållning.

Nytt på Clartébloggen

Den säkerhetspolitiska analysen inför Natobeslutet

Agne Sandberg - 26 Maj 2022

kommer att gå till historien som ett av de pinsammaste hafsverken någonsin i den svenska offentligheten. Och detta har i stort sett negligerats i mediebevakningen. Man har nöjt sig med att rapportera och återge – inte kritiskt granska detta som borde varit ett tungt, nyanserat underlag för den...

Läs mer ...

Nej till Nato!

Styrelsen - 22 Maj 2022

Regeringen har lämnat in en ansökan om svenskt medlemskap i Nato, vilken med all sannolikhet kommer att beviljas. Därmed försämras Sveriges säkerhetspolitiska läge allvarligt. Risken ökar att Sverige dras in i en väpnad stormaktskonflikt och att svenskt territorium blir platsen för militär...

Läs mer ...

Boris Jeltsin lämnar Kreml. Hans befogenheter överförs tillfälligt till premiärminister Vladimir Putin. Foto © Kremlin.ru, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Den liberala ordningens pågående sönderfall i Ryssland

Mats Parner - 19 Maj 2022

”Björnen anhåller inte om någons tillåtelse. Han betraktas som tajgans suveräna härskare, och jag vet med säkerhet att han avvisar alla planer på att flytta. Aldrig ger han upp tajgan till någon annan.” Dessa meningar skrevs ner i oktober år 2014 och är den ryske presidenten Vladimir Putins. De...

Läs mer ...

Del av omslag till Nato-utredningen. Bildmontage.

Stövelklackarna i taket

Erik Haking - 17 Maj 2022

Regeringens snabbt hoprafsade ”utredning”[1] som ligger till underlag för den svenska ansökningen om Nato-medlemskap är som förväntat ett sammelsurium av klyschor, nyspråk och flaggviftande självgodheter, men likväl intressant läsning för den som vill förstå hur den svenska självbilden som ett...

Läs mer ...

Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

Läs Clarté på nätet! Nr 3/21 Brott och Straff

Bildtext

Hotbilden leder tanken fel

Mai Greitz - 28 november 2021

Valet 2022 blir sannolikt ett val om lag och ordning. Företrädare för borgerliga och bruna partier kommer...

Läs mer ...

Bildtext

Vid en tvättstuga

Marie Hållander - 28 november 2021

Ode till tvätten och tvättskildringar.

Läs mer ...

Bildtext

Narkostaten

Nicolás Acosta Garcia - 28 november 2021

I en narkostat övertar organiserad brottslighet en del av statsmaktens uppgifter. Sverige är inte...

Läs mer ...

Bildtext

Romansen med rånaren

Erik Haking - 28 november 2021

Vänstervågen på 1960- och 70-talen letade sig också in bakom fängelsemurarna. Somliga brottslingar lämnade det...

Läs mer ...