Nytt nummer av Clarté!

Nr 4/2019 Myter om migrationen

Senaste ClartéGrunden för en förnuftig migrations- och integrationspolitik är enkel: välfärds- och jämlikhetsreformer inom bostads-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, starka  fack, en arbetsrätt på de arbetandes sida. Det som är bra för folket är bra för invandrare. Det borde vara lätt att förstå. Men myter står i vägen. I detta nummer av Clarté gör vi upp med dem.

 

Beställ nya numret av Clarté!

Nytt på Clartébloggen

Arbetarrörelsen lägger ned sitt bibliotek

Olle Josephson - 22 januari 2020

Varför håller arbetarrörelsen på att förlora kampen om kulturarvet och historien till SD och andra mörka krafter? Ett av svaren är den egna, kortsynta politiken. Nu tänker man lägga ned biblioteksdelen av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). ARAB låg länge på Upplandsgatan i Stockholm i...

Läs mer ...

Fascismen meddelas inte i god tid!

Erik Wijk - 15 januari 2020

Jag undrar hur nyfascismförnekarna inbillar sig att det gick till förra gången... Att det gavs en miljon chanser att hejda utvecklingen? Att tyskarna i januari 1933 fick en enkät hemskickad?

Läs mer ...

Parodiskt om renegater

Anders Björnsson - 12 januari 2020

I huvudstadspressen har nyligen uppmärksammats, i anledning av en bok, Renegater, som författats av en medelålders Lundahistoriker, Johan Stenfeldt, att två svenska politiker på ytterkanten, båda utan särdeles inflytande i mellankrigstidens Sverige, sedermera bytte fot men inte ståndpunkt: kommunisten...

Läs mer ...

Lindbeck avleder från sina egna reformer genom att peka på invandringen

Lucas Paschalides - 11 januari 2020

Nationalekonomerna Assar Lindbeck och Mats Persson pekar på invandringen som bland annat kostsam och orsaken till Sveriges segregation och ojämlikhet. Har Lindbeck glömt Lindbeckkommissionen (SOU 1993:16) han ledde under finanskrisen på 1990-talet vars rekommendationer implementerades därefter och som...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 3/19 Planhushållning - funkar det?

Bildtext

En kättersk sort

Mathias Wåg - 27 december 2019

Politikens möjligheter och kampen på arbetsplatserna. Mellan de två polerna formade den italienska marxisten...

Läs mer ...

Bildtext

Stark Trek vs. kapitalet

Daniel Cederqvist - 27 december 2019

Hur kan det se ut i ett rationellt ordnat samhälle utan privat äganderätt till produktionsmedlen?...

Läs mer ...

Bildtext

Kommunism i lyxförpackning

Magnus Göransson - 27 december 2019

Aaron Bastanis Helautomatisk lyxkommunism redan innan boken fått sin svenska översättning. Nästan samtidigt har...

Läs mer ...

Bildtext

"Inget katekesläsande"

Lennart Rahm - 27 december 2019

Visst kan jag ha förbisett en del skönhetsfläckar i den kinesiska kommunismen, man har lätt en...

Läs mer ...