Nytt nummer av Clarté!

Nr 1-2021 Kärleken och kapitalet

Senaste ClartéMan kan knappt handla i en butik eller passera ett café idag utan att mötas av kärleksbetygelser: ”we love you”, ”du är fantastisk” eller ”kärlek till frukost”. Kärlek är ett outtömligt tema i reklam och populärkultur och framställs ofta som både medel och mål för självförverkligande. Desto mindre sägs om det samhälleliga ramverk som allas våra kärleksrelationer utspelar sig inom. Vilka är de yttre faktorer som påverkar handlingsutrymmet när vi väljer partner eller bildar familj idag? I det här numret av Clarté fokuserar vi på de aspekter av kärleken som ligger bortom mötet mellan de älskande tu. Kampen för reproduktiva rättigheter, för allas rätt till ett drägligt boende, mot exploatering av kvinnors arbete i och utanför hemmet står i fokus när vi vänder blicken mot kärlekens villkor i dagens kapitalistiska samhälle.

Clarté 1-2021 har temat "KÄRLEKEN OCH KAPITALET - Comeback för borgerliga ideal". Beställ nya numret av Clarté!

Nytt på Clartébloggen

Clarté och patriarkatet

Britta Ring - 22 april 2021

Nya numret av Clarté (nr 1 2021) är intressant som alltid.  Den röda tråden är ämnet ”Kärleken och kapitalet”, om kvinnoförtryckets olika former och den borgerliga familjens roll i det kapitalistiska samhället. En diskussion som är välbekant för oss deltagare i 70-talets vitala kvinnorörelse. Men jag...

Läs mer ...

Solidarity with Alabama Amazon Workers av Aaron Hughes, (Justseeds)

Den amerikanska affischkonsten blommar

Peter Sundborg - 21 april 2021

Redan under Occupy-rörelsen 2011 uppstod en flora av affischer som kunde laddas ner från olika hemsidor och användas fritt. Det var hög klass på affischerna och de var uttryck för en sprudlande kreativitet. Affischer har sedan producerats vid en rad strejk- och upprorsrörelsen i USA; som...

Läs mer ...

Glazer-ägda Manchester United har lämnat ”The Busby Babes” långt bakom sig. Foto: Kurt Nielsen © Scanpix, Public domain, via Wikimedia Commons

Skända den moderna fotbollen – svik ”superligan” – var oprofessionell!

Erik Haking - 20 april 2021

Efter visst tissel och tasslande gick tolv av Europas största, och framför allt rikaste, fotbollsklubbar ut med en avsiktsförklaring om att bilda en ”superliga”, som komplement till - men i verkligheten, konkurrent till – de internationella cupspel och nationella fotbollsserier de till deltar i...

Läs mer ...

Den slutgiltiga lösningen på den europeiska judefrågan

Mats Parner - 10 april 2021

Söndagen den 7 december 1941 attackerades den amerikanska örlogs- och flygbasen Pearl Harbor på Hawaii mycket oväntat av japanska styrkor. Fem slagskepp sänktes vid anfallet och ytterligare tre fick svåra skador. Endast fyra dagar senare, torsdagen den 11:e, förklarade Nazityskland krig mot...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 4/20 Jordens fördömda

Bildtext

Jordens fördömda. Om naturbrukarnas villkor.

Temaintroduktion - 19 februari 2021

Skeppsbron 18, Stockholm, vid förra sekelskiftet. Ett arbetslag river huset.

Läs mer ...

Bildtext

Leva livet?

Martin Andersson - 19 februari 2021

Martin Hägglunds Vårt enda liv har tagit den läsande medelklassen med storm. Den säger något många...

Läs mer ...

Bildtext

Miljoner bönder och arbetare protesterar

Shabane Barot - 19 februari 2021

De senaste månaderna har miljontals indiska bönder mobiliserat mot ett nyliberalt reformpaket som...

Läs mer ...