Nytt nummer av Clarté!

Nr 4/2021 Psyket & kapitalet

Senaste ClartéDet pågår en rovdrift av natur och människa som äter sig in i livets alla skrymslen. I början av 2000-talet var fler än var tionde av alla mellan 16 och 64 år i Sverige förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna. Psykisk ohälsa och kroppsliga symptom kopplade till stress och andra påfrestningar i arbetet var den vanligaste orsaken. Politikerna svarade med utsvältningar av vården och trakasserier av de utsatta. Statsbudgeten skulle bättras och siffrorna snyggas till. Många psykiskt sjuka lämnades vind för våg eller outsourcades till de anhöriga. Andelen deprimerade i Sverige ökade enligt OECD från 11 procent 2013 till 30 procent under pandemiåret 2020. Klassmönstret är tydligt: värst drabbade är människor med osäkra anställningar, kort utbildning och låg socioekonomisk status. Kvinnor är i större utsträckning sjukskrivna för psykisk ohälsa än män, och den psykiska ohälsan kryper allt längre ner i åldrarna. I detta senkapitalistiska tidevarv finns det därför skäl att närmare diskutera den psykiska ohälsan, dess orsaker och möjligheterna att ta oss ur den.

Clarté 4/2021 har temat "Psyket & kapitalet". Beställ nya numret av Clarté!

Nytt på Clartébloggen

Protester I Aqtobe, Kazakstan, 4 januari 2022. © Esetok, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Vad händer i Kazakstan? Del 3 – Upprorets materiella grund

Andreas Sörensen - 21 januari 2022

I de två föregående artiklarna om Kazakstan har jag presenterat den ekonomiska utvecklingen i landet och hur den också speglas av den politiska utvecklingen. Utifrån det har jag kunnat dra vissa slutsatser. När vi nu kommer till den tredje delen av artikeln ska jag rikta blicken mot den sociala...

Läs mer ...

Statscheferna för de stater som ingår i Shanghai Cooperation Organization (SCO) möts 2017 i Kazakstans huvudstad Nur-Sultan. © kremlin.ru, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Vad händer i Kazakstan? Del 2 – Kazakstans politik

Andreas Sörensen - 19 januari 2022

Den första delen i artikelserien ägnade jag åt den kazakiska ekonomin och kunde måla upp de grundläggande dragen i den och hur Kazakstan passar in i den globala kapitalismen. I denna andra del kommer jag gå vidare och presentera en bild av Kazakstans utrikespolitik och hur den svängt i enlighet...

Läs mer ...

Protester I Aqtobe, Kazakstan, 4 januari 2022. © Esetok, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Vad händer i Kazakstan? Del 1 – Kazakstans ekonomiska verklighet

Andreas Sörensen - 17 januari 2022

De senaste veckornas händelser i Kazakstan har väckt frågor inom vänstern. En del tycker sig se en ”färgrevolution” medan andra ställer sig på de kämpande arbetarnas sida. För att förstå vad som händer är det viktigt att utgå från fakta. Därför kommer jag i tre artiklar att presentera en analys av...

Läs mer ...

Bild: Ivan Maiskij med sin taktiske vän Winston Churchill

”Diktatorernas krig”

Hans Isaksson - 9 januari 2022

Den 23 augusti 1939 ingick Molotov och von Ribbentrop för sina staters räkning den non-aggressionspakt som sedan dess bär ministrarnas namn. Pakten har dåligt rykte, inte minst genom det tilläggsprotokoll som USA:s invasionsarmé 1945 påträffade i nazisternas riksarkiv. Först 1989 erkändes något...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 3/21 Brott och Straff

Bildtext

Skarpa skott i skurkstaten

Mats Parner - 28 november 2021

Omkring 15 000 arbetare har dött på byggen i Qatar inför fotbolls-VM nästa år.Mycket annat kan...

Läs mer ...

Bildtext

Nya brytningar i brottsdebatten

Magnus Hörnqvist - 28 november 2021

Att göra om sociala frågor till kriminalpolitik har länge varit borgerlighetens paradgren....

Läs mer ...

Bildtext

Romansen med rånaren

Erik Haking - 28 november 2021

Vänstervågen på 1960- och 70-talen letade sig också in bakom fängelsemurarna. Somliga brottslingar lämnade det...

Läs mer ...

Bildtext

EU låser Syd i ojämnt utbyte

Matilda Baraibar - 28 november 2021

Frihandelns välsignelser är ett liberalt axiom. I verkligheten kan det handla om imperialism och...

Läs mer ...