Nytt nummer av Clarté!

Nr 4/2019 Myter om migrationen

Senaste ClartéGrunden för en förnuftig migrations- och integrationspolitik är enkel: välfärds- och jämlikhetsreformer inom bostads-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, starka  fack, en arbetsrätt på de arbetandes sida. Det som är bra för folket är bra för invandrare. Det borde vara lätt att förstå. Men myter står i vägen. I detta nummer av Clarté gör vi upp med dem.

 

Beställ nya numret av Clarté!

Nytt på Clartébloggen

Fascismen meddelas inte i god tid!

Erik Wijk - 15 januari 2020

Jag undrar hur nyfascismförnekarna inbillar sig att det gick till förra gången... Att det gavs en miljon chanser att hejda utvecklingen? Att tyskarna i januari 1933 fick en enkät hemskickad?

Läs mer ...

Parodiskt om renegater

Anders Björnsson - 12 januari 2020

I huvudstadspressen har nyligen uppmärksammats, i anledning av en bok, Renegater, som författats av en medelålders Lundahistoriker, Johan Stenfeldt, att två svenska politiker på ytterkanten, båda utan särdeles inflytande i mellankrigstidens Sverige, sedermera bytte fot men inte ståndpunkt: kommunisten...

Läs mer ...

Lindbeck avleder från sina egna reformer genom att peka på invandringen

Lucas Paschalides - 11 januari 2020

Nationalekonomerna Assar Lindbeck och Mats Persson pekar på invandringen som bland annat kostsam och orsaken till Sveriges segregation och ojämlikhet. Har Lindbeck glömt Lindbeckkommissionen (SOU 1993:16) han ledde under finanskrisen på 1990-talet vars rekommendationer implementerades därefter och som...

Läs mer ...

Magnus Bäck [Public domain], via Wikimedia Commons

Utbildning som klassprivilegium?

Magnus Nilsson - 28 december 2019

I Lunds universitets studentkårers tidning Lundagård nummer 8 2019 oroar sig den utbildningspolitiske krönikören Fredrik Banke över framtiden. Ministern för högre utbildning och forskning har nämligen förespråkat satsningar på distansutbildning för att göra det lättare för folk att studera vid...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 3/19 Planhushållning - funkar det?

Bildtext

Mörka utsikter

Antonis Antoniadis - 27 december 2019

Nio år har gått sedan eurokrisen bröt ut. Efter ett ekonomiskt stålbad är Grekland ett sargat...

Läs mer ...

Bildtext

Krönika

Frida Jansson - 27 december 2019

Född 85 minns jag de stora demonstrationerna 2002-2003, först mot kriget i Afghanistan och senare...

Läs mer ...

Bildtext

Socialismen kräver gröna fingrar

Max Ajl - 27 december 2019

Går vi mot en framtid utan mänskligt arbete? Nej, i vart fall inte inom jordbruket, menar...

Läs mer ...

Bildtext

Stark Trek vs. kapitalet

Daniel Cederqvist - 27 december 2019

Hur kan det se ut i ett rationellt ordnat samhälle utan privat äganderätt till produktionsmedlen?...

Läs mer ...