Nytt nummer av Clarté!

Nr 2/2021 Landsbygd - Det stilla raseriet

Senaste ClartéDet handlar om ojämlika sjukvårdssystem, århundraden av brutna löften och resursexploatering. Men det handlar också om motstånd. Mot ohållbar gruvdrift i norr, snabbtåg i Italien och regional ojämlikhet.
Flera artiklar gäller Norrland. Landsbygden är inte frånvarande söder om Gävle, men alla politiska landsbygdsfrågor ställs på sin spets i Norrland. När Gränna oroar sig för vad den potentiella gruvbrytningen ska göra för Vätterns vattenkvalité, har redan multinationella företag förgiftat mängder av sjöar norr om Sundsvall.
Kampen om landsbygdens framtid fortsätter från Norr till Söder.

Clarté 2/2021 har temat "LANDSBYGD – Det stilla raseriet". Beställ nya numret av Clarté!

 

Nytt på Clartébloggen

Förbud mot terroristorganisationer?

Ingemar Folke - 20 juni 2021

För två år sedan gick regeringen på pumpen i Lagrådet, när man genom en vanlig lag ville straffbelägga ”deltagande” i en terroristorganisation. De höga juristerna i lagrådet ansåg att förslaget var oförenligt med föreningsfriheten i regeringsformen (RF). Vad betyder det då att en lag eller ett...

Läs mer ...

Stoppa EU:s rasistiska dubbelspel!

Tord Björk - 15 juni 2021

1998 splittrades de svenska folkrörelsernas antirasism. Den i svensk folkrörelsetradition vedertagna enheten mellan kamp mot vardagsrasism och statsrasism, mellan att söka leva som man lär och samtidigt ändra samhället bröts. Det är nu dags att ena folkrörelserna igen mot statsrasismen. Det behövs mer än...

Läs mer ...

Joe Biden tilldelas Presidentens frihetsmedalj 12 januari 2017. Foto (c) Chuck Kennedy, Public domain, via Wikimedia Commons

Bidenomics

Benny Andersson - 13 juni 2021

Bidens ekonomiska vänstersväng överraskade många. De flesta hade väntat sig en fortsättning på den nyliberala politik som alla amerikanska presidenter sedan Reagan fört och som inte heller Obama vågade avvika från. Men under 2000-talet har det blivit alltmer tydligt att den politiken utgör en...

Läs mer ...

Nacksta och Vinkeltået i Sundsvall (från boken Det osannolika välfärdsbygget), foto IBA Sundsvalls museum.

Bred enighet i kampen mot marknadshyror

Peter Sundborg - 12 juni 2021

Kampen mot marknadshyror trappas nu upp. En bred front har bildats för att samla till massprotester mot det första steg mot marknadshyror som regeringen vill ta. Kampanjen Nej till marknadshyra stöds av 80 organisationer. I en artikel i Dagens Arena (2021-06-03) skriver man: ”Tillsammans kommer vi...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 1/21 Kärleken och kapitalet

Bildtext

Krönika

Erik Löfgren - 1 juni 2021

Bli Gigster!" Uppmaningen på Gignations hemsida är den sista i ett långt led som instruerat mig...

Läs mer ...

Bildtext

Kärlekens pris i affärernas paradis

Mikael Nyberg - 1 juni 2021

En officiös feminism vecklar ut sig över samhället. Men kapitalismen undergräver jämlika...

Läs mer ...

Bildtext

Ingen vanvård på ackord!

Åsa Andersson och Marianne Lidbrik - 1 juni 2021

Varför är svensk äldrevård så dålig? Den har sänt människor i döden under pandemin. Den uppriktiga...

Läs mer ...