Nytt nummer av Clarté!

Nr 2/2019 Svensk sjukvård i orätta händer

Senaste ClartéDetta nummer av Clarté handlar om sjukvårdspolitiken. BENGT JÄRHULT skriver om ett långt yrkesliv som läkare i primärvården. Först expanderade primärvården. Sedan vände utvecklingen. DAVID LILJEQVIST går igenom hur profitintresset styr allt större del av sjukvården. Den handlar sannerligen inte bara om vinstdrivna vårdcentraler. MAGNUS GÖRANSSON diskuterar vägar framåt för en radikal hälso- och sjukvårdspolitik, med primärvården i centrum. ÅSA ANDERSSON påminner om att vårdprofessionernas fackliga organisationer tidigt backat upp privatiseringar och marknadsinslag. JOHN LAPIDUS visar att sjukvårdskostnaderna ofrånkomligen ökar. Problemet är den tudelade välfärden.

Beställ nya numret av Clarté!

Marx2019

Ladda ned och sprid vår flyer!

Costas LapavitsasCostas Lapavitsas är professor i nationalekonomi vid School of Oriental and African Studies (SOAS) i London. Han är specialist på finansmarknader, särskild relationerna mellan finansiella system och ekonomisk utveckling. Lapavitsas är en uttalad kritiker av det kapitalistiska systemet och har profilerat sig som en kritiker av Europeiska Unionens roll i att cementera marknadsmekanismers inflytande över medlemsländernas politik.

Lördag 26 oktober 14:15-15:45: A Left criticism of the European Union (Zäta-salen) (engelska)

Lars EkdahlLars Ekdahl är professor emeritus i historia vid Södertörns högskola och har bland annat forskat i löntagarfondernas historia. Idag har löntagarfondsfrågan aktualiserats på nytt inom vänstern i USA, Norge och Storbritannien. Innebär det ett försök att väcka liv i en traditionell reformistisk strategi eller en impuls att utveckla en ny? Kan löntagarfonder och, bredare, ekonomisk demokrati erbjuda ett instrument för att förhindra att kapitalismen löper amok och ytterligare skärper klimatkrisen?

Lördag 26 oktober 10.45-12.15: Kommer klimatkrisen att ge löntagarfonderna en andra chans? (Palmesalen) (svenska)

Kajsa Ekis EkmanKajsa Ekis Ekman är journalist, författare och aktivist. Hon har bland annat skrivit om finanskriser och kvinnors rättigheter. Hennes bok ”Skulden: eurokrisen sedd från Aten” beskriver eurokrisen ur ett grekiskt perspektiv.

Lördag 26 oktober 16-17.30 (Palmesalen): Kajsa Ekis Ekman samtalar med Costas Lapavitsas om varthän EU utvecklas och vilka följder det kan få för länder som Sverige, Storbritannien och Grekland (engelska)

 

Nytt på Clartébloggen

”Svält ut mina landsmän!”

Zoltan Tiroler - 16 oktober 2019

I förra veckan publicerades i flera svenska tidningar en TT-artikel om att kubanen Manuel Cuesta kommit till Sverige för att förmå Sveriges Riksdag att inte godkänna det avtal som Kuba och EU upprättat. Avtalet skulle göra slut på den negativa särbehandling som Kuba utstått från EU. Sverige är en...

Läs mer ...

Italiens kaos i klassperspektiv

Antonios Antoniadis - 1 oktober 2019

Mitt i den italienska sommaren bröt en regeringskris ut i landet. Intressekonflikten mellan regeringspartierna Lega och Femstjärnerörelsen blev till slut ohanterlig. Den italienska härskarklassens inre stridigheter har demaskerats.

Läs mer ...

Aufstehen ramlar ihop. Sedelärande historia

Olle Josephson - 17 september 2019

Dagliga strider om välfärd, jämlikhet och arbetandes rättigheter gentemot kapitalet. Klimatkatastrofen. Flyktingar och folkvandringar. Imperialism. Snart är 2020-talet här. På ett allmänt plan är det enkelt att som ovan peka ut de fyra avgörande politiska vattendelarna – nära förbundna -  under...

Läs mer ...

Kari Parman

Tillitsbaserad styrning och ledning istället för panikåtgärder

Kari Parman - 15 september 2019

Många kommuner dras med stora underskott. Både utbildnings- och socialförvaltningar redovisar stora underskott och mången enig kommunstyrelse har beslutat att dra i nödbromsen. Ofta tar man till inköps- och anställningsstopp som en paniklösning när man saknar långsiktiga lösningar. Men den som...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 2/19 Svensk sjukvård i orätta händer

Bildtext

Tema - Svensk sjukvård i orätta händer

Redaktionen - 5 juli 2019

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Så stadgas...

Läs mer ...

Bildtext

Matrosens minnen

Kristian "von" Svensson - 5 juli 2019

2018 var det hundra år sedan världskriget slutade även på västfronten. I kölvattnet på den...

Läs mer ...

Bildtext

Sågat vårdval

David Liljeqvist - 5 juli 2019

En viktig förutsättning för den privata expansionen inom framför allt primärvården är det vårdval...

Läs mer ...