För 60 år sedan grundades folkrepubliken Kina. Under 60- och 70-talet tjänade Kina som en förebild för unga radikala världen över. Sedan något decennium längtar världens kapitalister till Kina. Kinas utveckling rymmer motstridiga tendenser.

I detta nummer polemiserar Magnus Rei-Ho Lundgren mot mediabilden av Kina, Daniel Cederqvist refererar en debatt om kapitalet har tagit över Kina och Malena Rydberg skriver om den växande stormakten.