Bertold Brecht vägrade att uppträda som martyr. Han undvek den patetiska gesten. Den som lever i en smutsig och blodig tid får också smuts och blod på sina egna händer. Med tvetydigheten som vapen kunde Brecht ändå göra motstånd.

Brecht levde i en tid av förljugen känslosamhet. Sentimentaliteten utmynnade i fascismen. Då gällde det att i teatern främja det realistiska förnuftet.

Detta Clarténummer behandlar den ständigt aktuelle dramatikern och diktaren Bertold Brecht.