Nytt nummer av Clarté!

Nr 4/2019 Myter om migrationen

Senaste ClartéGrunden för en förnuftig migrations- och integrationspolitik är enkel: välfärds- och jämlikhetsreformer inom bostads-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, starka  fack, en arbetsrätt på de arbetandes sida. Det som är bra för folket är bra för invandrare. Det borde vara lätt att förstå. Men myter står i vägen. I detta nummer av Clarté gör vi upp med dem.

 

Beställ nya numret av Clarté!

Nytt på Clartébloggen

Flyktingar, SAP och SD-retorik

Olle Josephson - 26 januari 2020

”Antalet asylsökande ska bli rejält många färre” sade Stefan Löfven i Dagens Nyheter den 18 januari. Som åtskilliga påpekat - t.ex. s-riksdagsmannen Magnus Manhammar - måste han med det antingen mena att Sverige ska lämna Génèvekonventionen från 1951 om asylrätt (se Clarté 4/19). Eller uttalar han sig...

Läs mer ...

Arbetarrörelsen lägger ned sitt bibliotek

Olle Josephson - 22 januari 2020

Varför håller arbetarrörelsen på att förlora kampen om kulturarvet och historien till SD och andra mörka krafter? Ett av svaren är den egna, kortsynta politiken. Nu tänker man lägga ned biblioteksdelen av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). ARAB låg länge på Upplandsgatan i Stockholm i...

Läs mer ...

Fascismen meddelas inte i god tid!

Erik Wijk - 15 januari 2020

Jag undrar hur nyfascismförnekarna inbillar sig att det gick till förra gången... Att det gavs en miljon chanser att hejda utvecklingen? Att tyskarna i januari 1933 fick en enkät hemskickad?

Läs mer ...

Parodiskt om renegater

Anders Björnsson - 12 januari 2020

I huvudstadspressen har nyligen uppmärksammats, i anledning av en bok, Renegater, som författats av en medelålders Lundahistoriker, Johan Stenfeldt, att två svenska politiker på ytterkanten, båda utan särdeles inflytande i mellankrigstidens Sverige, sedermera bytte fot men inte ståndpunkt: kommunisten...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 3/19 Planhushållning - funkar det?

Bildtext

"Inget katekesläsande"

Lennart Rahm - 27 december 2019

Visst kan jag ha förbisett en del skönhetsfläckar i den kinesiska kommunismen, man har lätt en...

Läs mer ...

Bildtext

Mörka utsikter

Antonis Antoniadis - 27 december 2019

Nio år har gått sedan eurokrisen bröt ut. Efter ett ekonomiskt stålbad är Grekland ett sargat...

Läs mer ...

Bildtext

Planhushållning- funkar det?

Redaktionen - 27 december 2019

Kan en planekonomi verkligen fungera? Ja, dagens kapitalistiska storföretag visar det, menar Leigh...

Läs mer ...