Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

De palestinska flyktingarnas rop: “Vi glömmer inte – vi har rättigheter och vi kommer att återvända!”

I åminnelse av massakrerna i Sabra och Shatila kallar Samidoun Göteborg till globala aktioner för palestinska flyktingars rätt till återvändo och för Palestinas befrielse 18-26 september 2020. Dessa aktionsdagar syftar till att försvara palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem i Palestina genom kamp, med enat och folkligt deltagande, i konfrontation med normalisering och alla försök att utplåna den palestinska saken.

Läs mera på Samidoun Göteborgs hemsida!

Maskaron i Sundsvalls Stenstad (Ur boken Kulturarvet och makten, utkommer i november 2020)

Clarté har startat en debatt om kulturkamp och kulturarv. Vad handlar den om? Olle Josephson skriver i en artikel i tidningen att vänstern måste göra sin egen definition om vad som menas med svenskt kulturarv. Vänstern kan inte överlämna åt Sverigedemokraterna att göra definitionerna. Hans artikel tar upp hur svårfångat kulturarvsbegreppet är och vilka strider som stått om kulturarvet. Magnus Nilsson menar att själva idén om kulturarv är reaktionär. Han är inne på att högern, och kanske också Sverigedemokraterna, redan lagt beslag på begreppet kulturarv och lagt in så mycket innehåll i det att det är lönlöst och slöseri med tid för vänstern att göra någonting åt det. Liknande idéer har Benny Andersson. Han menar att begreppet kulturarv inte kan skiljas från grumliga, reaktionära föreställningar om folksjäl. Vänstern och Wallenberg kan inte ha gemensamma kulturarv, det är en omöjlighet på grund av motsättningarna under kapitalismen.

2020 2Det senaste numret av tidskriften Clarté, med temat "Kulturkampen",  har inspirerat till diskussionsartiklar här på Clartébloggen. Joel Gordon Hultsjö, en av artikelförfattarna i papperstidningen, svarar här på ett tidigare blogginlägg där Per Sundgren recenserade Clarténumret.
Läs de artiklar som startat debatten genom att köpa Clarté 2-2020 Kulturkampen.

Postfacket organiserar resor till Auschwitz för att fackliga ska kunna bilda sig en egen uppfattning om förintelselägret.  Även skolor ger sina elever samma möjlighet. Sen länge har människor med judisk bakgrund berättat sanningen i böcker, tidningar, radio- och TV-inslag och på skolor. Allt detta minskar naturligtvis nazisters/fascisters möjligheter att göra sitt prat till allmän sanning.

En av de som insett behovet är den fackligt förtroendevalde antirasisten Anders Södergren. Han beskriver sin resa i SEKO-fackets tidning.  Men misstaget han gör är att han begränsar nazismens grymheter till judeförintelsen, även om han nämner romer.

2020 2Benny Andersson debatterar i detta inlägg begreppet ”kulturarv”, som tas upp i senaste numret av tidskriften Clarté. Olle Josephson skriver i papperstidningen om Sverigedemokraternas kulturpolitik och att vänstern måste ta striden om det svenska kulturarvet. I samma nummer redovisar Magnus Nilsson en motsatt ståndpunkt och menar att begreppet svenskt kulturarv är lika vilseledande som begreppet mångkultur.

Läs de artiklar som startat debatten genom att köpa Clarté 2-2020 Kulturkampen.

2020 2I senaste numret av tidskriften Clarté, med temat "Kulturkampen", skriver Olle Josephson om Sverigedemokraternas kulturpolitik och att vänstern måste ta striden om det svenska kulturarvet. I samma nummer redovisar Magnus Nilsson en motsatt ståndpunkt och menar att begreppet svenskt kulturarv är lika vilseledande som begreppet mångkultur.
Artiklarna har inspirerat till en diskussion här på Clartébloggen. Först ut är Per Sundgren som kommenterar Clarténumret.
Läs de artiklar som startat debatten genom att köpa Clarté 2-2020 Kulturkampen.

Khaled Barakat

Detta är en översättning av en originalartikel från Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network från 18 mars 2020.

Khaled Barakat, palestinsk skribent och aktivist, kämpar i domstol mot tyska migrationsmyndigheters attacker, det senaste i en lång rad repressiva åtgärder från tyska staten riktade mot palestinska aktivister. Berlins migrationsmyndighet har utfärdat en order om att bannlysa honom från Tyskland i fyra år baserat på hans politiska övertygelser, texter och artiklar; i synnerhet hans avvisande av “Israels rätt att existera” och hans stöd till kampanjen för bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS).

Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL), montage. Foto: sign Ankara (via Wikimedia)

Ulf Kristersson går ut hårt och kritiserar regeringen för att ställa Sverige i slutet av kön för inköp av vaccin. Men som moderat partiledare borde han vara självkritisk. Det var en moderatledd regering som 1992 drev igenom att Sveriges egen vaccintillverkning skulle bolagiseras för att kunna säljas ut. Innan dess hade den svenska staten samlat en internationellt sett stark kompetens i Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) som mellan 1918 och 1993 ansvarade för smittskyddet. SBL var både producent, försäljare och kontrollör av vaccin. Detta sågs inte med blida ögon av nyliberaler.