När vi senast hade en diskussionen med Jan Myrdal och hans lilla trogna skara av följare, hette det att man ville isolera högerpopulismen. Se till så att dess stöd minskade. Där var vi överens, påstod man. Det som många av oss då ansåg vara fel med denna respektabla önskan, var att man sade sig vilja isolera högerpopulismen genom att ta över deras politik: Att göra ”massinvandringen” till huvudfara och skylla allt djävelskap på den.

 Nu låter det annorlunda. När JM sedan en tid öppet har satt sig i knät på en högerpopulistisk tidning och talar på konferenser där merparten av deltagarna kommer från denna kant, vill man göra gällande att högerpopulismen – i alla fall just den här sorten, ”identitärerna” - har blivit respektabel. Ja, en allierad att räkna med i kampen mot USA-imperialism och globalisering. Under alla omständigheter bättre, eller i vart fall inte värre, än till exempel Liberalerna som stöder USA-imperialismen och vill gå med i NATO. Eller Socialdemokraterna som är på väg åt samma håll.

Men politiska riktningar som sätter nationen och en fiktiv nationell identitet över klasskampen, och kombinerar det med en politik som pekar ut syndabockar, har historiskt alltid betraktats som den politiska vänsterns farligaste fiende. De ryska bolsjevikerna förbjöd visserligen det borgerliga och proimperialistiska kadettpartiet rätt snart efter Oktoberrevolutionen, men man spärrade inte in deras medlemmar och sympatisörer utan annan anledning. Medlemmar av de svarta hundradena däremot, som fiskade i den utbredda anti-semitismens grumliga vatten och försökte peka ut judarna som orsaken till alla problem, sköts för det mesta på fläcken när de påträffades. Exemplet är visserligen taget från en extremt tillspetsad situation, där extrema åtgärder tillgreps från alla håll och kanter. Men synen på vilken politisk riktning som utgör den farligaste fienden till arbetarklassens kamp har stått sig.

Orsaken till vänsterns oförsonliga hållning mot högerpopulismen är att sådana partier anses ha, och historiskt har visat sig ha, en unik förmåga att splittra arbetarklassen efter etniska skiljelinjer och avleda dess kamp mot borgarklassen. Syndabockspolitiken har gång på gång visat sig vara ett effektivt sätt att förlama arbetarklassen, eller att mobilisera den för en borgerlig politik. Och utan en enad och kämpande arbetarklass lär det heller inte bli någon antiimperialistisk rörelse och kamp att räkna med. De som bagatelliserar högerpopulismens farlighet, bortser i realiteten från dess effekter på styrkeförhållandet i klasskampen. Då återstår det bara att ägna sig åt politiskt impotenta tankeexperiment där man försöker väga olika borgerliga gruppers för- och nackdelar mot varandra. Få se nu, Macron är för NATO och EU, Le Pen är emot ... alltså ....

Enligt en av identitärernas ledande ideologer, Alexander Dugin, är motsätttningen mellan höger och vänster passé i dagens värld. Det upprepas nu av JM och hans följarskara, som hänvisar till felaktiga ställningstaganden från diverse vänstergrupperingar. Vänsterpartiet var för bombningarna av Libyen, Socialdemokraterna vacklar i frågan om NATO, osv. I båda dessa frågor hänvisar man till högerpopulister som tycks stå för en bättre politik. Alltså är vänsterns tidigare ställningstaganden mot högerpopulismen överspelade i dag. Felet med det tankespåret är att man tror att etiketterna vänster och höger är något som i första hand appliceras på politiska grupperingar. I verkligheten står de för motsättningen mellan arbetarklass och borgarklass. Vänster är den politik som står på arbetarklassens sida. Höger är den som står på borgarklassens. När man hävdar att motsättningen mellan höger och vänster idag är historia, påstår man i själva verket att klassmotsättningen mellan arbetarklass och borgarklass är det. Pratet om nödvändigheten av att samarbeta med identitärer och andra högerpopulister har blivit en uppslutning kring deras ideologi.

 

--- 2018-01-06 kl 11:30 ---

Efter en intensiv debatt om innehållet i denna artikel har vi satt streck i debatten. Vi lär få anledning att återkomma till frågor inom samma ämne. Tack för all medverkan!

Webbredaktionen

{jcomments lock}

Kommentarer

1
Anders Romelsjö
6 years ago
Benny Anderssons språkbruk är som så ofta vulgärt och nedsättande, denna gång då han kommenterar min upplysning om ett blogginlägg av Knut Lindelöf. I sitt inlägg (https://www.lindelof.nu/clarte-ylar-med-vargarna/) fokuserar Knut Lindelöf på att
”försvarar här bredast möjliga enhetsfront mot det hotande kriget och att "oheliga" allianser till och med kan vara livsavgörande.” Han skriver inte att huvudmotsättningen i Sverige har ändrats. Och inte jag heller. Lindelöf har inte berört Benny Anderssons påstående ” Jan Myrdals samröre med högerextremister.” Jag skrev ” Jan Myrdal deltog som en inbjuden talare vid en konferens med antiglobalistiska förtecken, höll ett hyggligt tal (och betalade resan dit själv). Där framträdde främst Moldaviens president som vill föra en alliansfri politik, och inte underordna landet USA:s globalism, och ej heller Ryssland. Vore väl föredömligt om Sverige ville inta en sådan position.” Att som Benny Andersson utan analys eller argument kalla detta för försvar av ”samröre med högerextremister” är oseriöst. Man kan notera att Benny Andersson i denna fråga har ungefär samma position som den kände högermannen och ivrige Nato-förespråkaren Patrik Oksanen. (https://www.expressen.se/ledare/putins-lakejer-finns-bade-till-hoger-och-vanster-/). Jag Myrdal har replikerat på Oksanens kritik. (http://bloggar.expressen.se/opinionsbloggen/2018/01/jan-myrdal/).
*** Jag anser att huvudmotsättningen i Sverige nu går mellan arbetarklass och kapitalistklass. Denne bedömning utesluter på intet sätt att man arbetar för att skapa bredast möjliga enhetsfront i viktiga politiska frågor. ***
Och det är möjligt att krig snart utbryter i Europa mellan USA & Co och Ryssland. USA kanske vill eller lyckas dra in Sverige i sådant krig. Huvudmotsättningen i Sverige kan komma att ändras till att gå mellan de som motsätter sig detta och de som stödjer att Sverige går ut i krig i Europa under USA:s ledning.
”I vissa historiska lägen är den nationella kampen överordnad klasskampen”, som jag skrev i tidigare artikel.
Like Like Citera
2
benny andersson
6 years ago
Bara en snabb notering, efter att jag läst igenom de senaste inläggen. Andres Romelsjö kissar nästan på sig av lycka över Knut Lindelöfs kritik av Clarté på sin blogg (som jag strax ska bemöta). Vars grund är att huvudmotsättningen i Sveriga har ändrats, så att kampen mot krig och försvar av vårt nationella oberoende nu är den allt överskuggande huvuduppgiften. Men i flera inlägg i Clartés fb-grupp har samme Romelsjö tidigare försäkrat att han bestämt håller med oss om att huvudmotsättningen i Sverige är den inhemska. MInsann! Jag kan inte tolka Romelsjös senaste krumbukter som att det för honom inte handlar om en rationell diskussion. Utan om att greppa efter varje argument och halmstrå som kan användas för att försvra Jan Myrdals samröre med högerextremister.
Like Like Citera
1
Anders Romelsjö
6 years ago
Här kommer senare delen av Kerstin Stigssons kommentar till artikeln om Expressens kritik av Jan Myrdal m.fl på min blogg http://jinge.se/allmant/var-finns-putins-lakejer-verkliga-fragor.htm
" Vilket är helt emot Lenins sätt att tänka.
Visst förekommer det kritik till Putin. De kallar honom bland annat för råkapitalist och högerspöke. Men återigen, det kommer alltid ett ‘men’ efter! Och jag har inte kunnat hitta hela artiklar som är kritiska till Putin, eller att Proletären rapporterar om Putins oligarkers framfart i Rysslands. Inga artiklar om vem som äger vad och hur mycket dom tjänar på rovdriften i Ryssland.
Like Like Citera
0
Anders Romelsjö
6 years ago
Kerstin Stigsson har gjort 424 publicerade kommentarer på min blogg http://jinge.se sedan 21/3 2017, dvs drygt en per dag i genomsnitt. Hennes uppgifter stämmer tämligen väl. Bland reglerna för kommentarer på bloggen finns "
2. Osakliga personangrepp eller provocerande texter stryks.
5. Okontrollerbara faktauppgifter accepteras inte.Jag har här gjort 2 kommentarer, och ett tjugotal kommentarer på en liknande debatt på Clartés inerna Facebook-site och hoppas komma med en kommentar i morgon före lunch. Återger här början (pga. kommentatorsfältets begränsning av utrymmet) av den kommentar som Kerstin S mailade mig kl 14 idag "Jan Myrdal är en utomordentlig nyttig idiot för Expressen och för en tacksam Oksannen. Myrdal samröre med rasister och fascister drar hela fredsarbetet och hela vänsterrörelsen i en djup dal som vi aldrig kommer ur, d v s om vänstern inte tar avstånd från nationalisten Myrdal.
Vilket skulle glädja alla kapitalister, inklusive sådana som Oksanen.
Är det här det som Myrdal vill? Att vänstern utplånar sig genom att han själv samarbetar med nazister, rasister och fascister.
Myrdal är en förbannat nyttig idiot för etablissemanget. Han borde få betalt av antingen Expressen eller av Oksannen i försöken att utplåna vänstern. Dessa och alla som är för USA-imperialismen och är fientliga till socialism och kommunism gnuggar förtjust händerna när Myrdal återigen har samröre med fascister.
För att inte tala om Anders Romelsjös flirtande med Putin och den ryska och den kinesiska imperialismen. Visst har Anders kallat Putin för kapitalist och imperialist, men det kommer alltid ett ‘men’ efter.
Men har Oksanen rätt när han säger att vänstern är Putins lakejer? Först Lenin: ”Arbetarklassens intresse och dess kamp mot kapitalismen kräver fullständig solidaritet och den intimaste enhet mellan alla nationers arbetare, de kräver motstånd mot den nationalistiska politik som bedrivs av bourgeoisin av vilken som helst nationalitet.”
Här är en del av Proletärens rubriker: ”Wallström är farligare än Putin”, ”Putin har rätt lösning på Syrien konflikten”, ”Är det Putins fel att våldet i Syrien ökar?”, ”Mordet på Nemtsov slår hårt mot Putin” och med flera artiklar.
Här har Proletären ställt sig på den ena sidan om konflikten mellan USA-imperialismen och Rysslands-imperialismen. Vilket är helt emot Lenins sätt att tänka.
Like Like Citera
1
Magnus Nilsson
6 years ago
Om Romelsjö inte tillåter kritik på sin blogg borde han avhålla sig från att kritisera Clarté på vår blogg och i vår medlemsgrupp på Facebook...
Citerar Kerstin Stigsson:
Jag skrev en kommentar - eller det var i själva verket flera kommentarer på Jinge bloggen under artikeln 'Varför finns Putins lakejer? Verkliga frågor' men inte en enda publicerades. Så jag mailade Ander Romelsjö. Fick detta till svar: "Därför att de är osakliga och gagnar reaktionen och krigshetsar. Du och Benny A t ex. instämmer i mycket av monopolkapitalets och imperialismens falska kritik av Myrdal. Reaktionen och Wallenberg är nog glada över att man attackerar Myrdal istället för att attackera dem. Fundera på varför delar av 'vänstern' och Oksanen har så stora likheter i er kritik. Jag har fört en debatt om detta på Clartés Facebookssajt."
Jag mailade tillbaka ett långt mail som inte platsar här med all tecken. Men jag ställer mig frågan varför det inte får förekomma kritik mot Myrdals flirtande med fascister, och att ni har låtit er förledas av eurasismen. Jag nämnde att jag ryser och blir gråtfärdig vid tanken att få uppleva nazismen och fascismen.
AR mailade tillbaka: "Myrdal flirtar inte med fascismen. Han är anti-fascist sedan 75 år tillbaka. Borgerligt strunt som du vsäljer [AR stavade det så, jag antar att han menar sväljer]. Du är förledd och din 'analys' är gravt felaktig/Anders".
Like Like Citera
3
Kerstin Stigsson
6 years ago
Jag skrev en kommentar - eller det var i själva verket flera kommentarer på Jinge bloggen under artikeln 'Varför finns Putins lakejer? Verkliga frågor' men inte en enda publicerades. Så jag mailade Ander Romelsjö. Fick detta till svar: "Därför att de är osakliga och gagnar reaktionen och krigshetsar. Du och Benny A t ex. instämmer i mycket av monopolkapitalets och imperialismens falska kritik av Myrdal. Reaktionen och Wallenberg är nog glada över att man attackerar Myrdal istället för att attackera dem. Fundera på varför delar av 'vänstern' och Oksanen har så stora likheter i er kritik. Jag har fört en debatt om detta på Clartés Facebookssajt."
Jag mailade tillbaka ett långt mail som inte platsar här med all tecken. Men jag ställer mig frågan varför det inte får förekomma kritik mot Myrdals flirtande med fascister, och att ni har låtit er förledas av eurasismen. Jag nämnde att jag ryser och blir gråtfärdig vid tanken att få uppleva nazismen och fascismen.
AR mailade tillbaka: "Myrdal flirtar inte med fascismen. Han är anti-fascist sedan 75 år tillbaka. Borgerligt strunt som du vsäljer [AR stavade det så, jag antar att han menar sväljer]. Du är förledd och din 'analys' är gravt felaktig/Anders".
Like Like Citera
3
Fred Torssander
6 years ago
Motsättningen börjar klarna. Det handlar av allt att döma om att försvara socialimperialism, vilken innebär väpnat stöd till USA och EU imperialismen och därmed återkolonisering och återinförande av negerslaveriet som i Libyen, genom att koncentrera fördömandena mot den oppositionella extremhögern, vilken till och med har haft fräckheten att i riksdagen rösta mot den svenska militära insatsen.
Detta är speciellt viktigt i samband med valet, då frågan om Libyen annars skulle kunna innebära en splittring av riksdagsvänstern i frågan om den svenska statens och det svenska (monopol-) kapitalets imperialism. Och en sådan splittring skulle innebära avsevärda svårigheter för socialimperialismen.
Like Like Citera
2
Olof Rydström
6 years ago
Vi lever i en värld där ordet ‘främlingsfientlig’ av media kletas även på EU-motståndare som står långt till vänster. SVT skildrade Brexit som en kamp mellan liberaler och främlingsfientliga. Vänsteråsikter mot EU gavs inget utrymme alls. Men hur ser då förhållandet mellan EU, arbetarrörelsen och främlingsfientligheten ut i konkreta frågor?

Igår kom beslutet att det var okej av flygbolaget SAS att neka Aye Alhassani ett jobb på grund av att hon bär slöja. Detta är en superviktig fråga! Den handlar om huruvida kvinnor med invandrarbakgrund ska integreras i Sverige. Märk alltså var skiljelinjerna går i denna fråga: EU och de främlingsfientliga tycker det är okej att neka kvinnor jobb på grund av slöja.

En prognos för framtiden tycks vara att EU och de främlingsfientliga närmar sig varandra. SD har ju redan accepterat en nyliberal ekonomisk politik. Varför skulle de i längden stöta sig med Svenskt Näringsliv i EU-frågan; om nu EU driver iväg mot främlingsfientlighet?

Om EU blir mer främlingsfientligt och därigenom kanske vinner en större acceptans bland populister – skulle det göra deras nyliberala politik mindre farlig? Eller kanske farligare...
Like Like Citera
0
Magnus Nilsson
6 years ago
På vilket sätt skilja jag vilja "avvärja kritiken mot USA-imperialismen"? En av mina poänger är ju att Myrdals och hans anhängares vänslande med högerextremister och skönmålande av Ryssland försvagar den antiimperialistiska rörelsen, eftersom den överväldigande folkmajoriteten inte vill vara med i någon front som inte förmår hålla avstånd till just högerextremister och (den lilla) imperialistmakten Ryssland. (Även tesen att vi står på randen till ett storkrig är kontraproduktiv, eftersom den kan utnyttjas av dem om med hävning till säkerhetsläget vill driva in Sverige i NATO.) Det finns ingen motsättning mellan antiimperialism och antifascism!
Citerar Fred Torssander:
Magnus Nilsson verkar vilja avvärja kritiken mot USA-imperialismen och kritiken och kampen som angår oss som tillhör en svensk vänster först och främst - den svenska imperialismen. För att i stället demonisera Jan Myrdal för att han ska anses vänslas med identitärer(?)
Att framställa USA-imperialismen och den svenska vänsterns socialimperialism som ett mindre problem är - åtminstone för undertecknad - att sila mygg och svälja kameler.
Jag för min del ser den största tjänst som den svenska vänstern kan tänkas göra vore att åstadkomma en repris på 1905 och avvärjandet av krig med Norge. Det var en förening av anti-imperialism och anti-militarism som i stort sett saknar motstycke.
Like Like Citera
3
Ola Inghe
6 years ago
Anders, det här var kontexten i vilken du karaktäriserade SD:

"Benny Andersson nämner ingen svensk högerpopulistisk organisation. Gissar att han bland annat menar SD, som jag anser vara ett invandrarkritiskt borgerligt högerparti med solkig historia."

Att du nu klargör att SD är högerpopulistisk tolkar jag i ljuset av detta som en självkritik, vilket jag givetvis välkomnar. Men sedan fortsätter du med detta:

"En fördel i den offentliga diskussionen är då att SD är så pass marginaliserat och har minskande stöd enligt opinionsundersökningar."

Nåja, SD är fortfarande på tredje plats storleksmässigt i opinionsstöd. Vidare driver ju du linjen att

"”Vänstern” bör ha en lika oförsonlig hållning mot...[ledningen för alla riksdagspartier utom V i vissa frågor, liksom hela den etablerade pressen och LO-ledningen]... som mot högerpopulisterna."

Vilket givetvis, om den hållningen blir framgångsrik, borgar för att SD inte kommer att förbli lika isolerat.

Magnus, jag antar att du i din avslutande fråga till Anders menade att skriva "vänslas med identitärer" (inte med "identiteter").
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.