Som framgått av tidigare trådar skriver Jan Myrdal i nya numret av Folket i Bild, 1/2018, att Clarté i internationella frågor hamnat ”på en typiskt trotskistisk linje” (s. 37). Vad som i detta sammanhang menas med trotskistisk linje framgår av de två exempel som nämns i texten. Under spanska inbördeskriget avstod trotskister från enighet med den lagligt valda regeringen och borgerliga demokrater mot de fascistiska revoltörerna för att i stället driva klasskamp mot kyrka och borgerlighet. I Frankrike under andra världskriget ville trotskister inte ansluta sig till det samlade motståndet mot de tyska ockupanterna utan manade till kamp mot såväl tysk som allierad imperialism.

Clarté har aldrig förespråkat en sådan politik. Exemplen tydliggör inte, eftersom de är väsensskilda från läget i Sverige i dag. Sverigedemokrater, Nya Tider och andra identitärer har inte tillsammans med ÖB Bygdén startat inbördeskrig, och delar av Sverige är inte ockuperat av en aggressiv, revanschistisk imperialistmakt.

Clartés linje i internationella frågor framgår av förbundets program. I övrigt kan följande sägas i all korthet:

I Clarté, liksom i FiB/K, finns många olika åsikter företrädda. Förbundet har dock i ett uttalande från senaste stämman, i polemik mot Myrdal, klargjort varför det är nödvändigt att ta starkt avstånd från en tidning som Nya Tider.

Myrdal ser krigsrisken i Europa som överhängande. Natovännerna i militärledningen, den svenska rustningsindustrin och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets spalter försöker övertyga svenska folket om samma sak. Det är en hysteri som bäddar för politiska dumheter.

Under alla omständigheter är olika former av samverkan med eller närmande till så kallade antiglobalister, identitärer, etnopluralister och liknande rörelser - vare sig de kallar sig höger, vänster eller varken-eller - till skada i försöken att bygga en rörelse till försvar för alliansfrihet och fred. En sådan politik är imperialisttjänande.

{jcomments lock}

Kommentarer

1
Leif Holmgren
6 years ago
Vad som blir galet med Myrdals smutskastning av er i Clarté och även andra.
Det är att hela hans sätt att resonera grundar sig på felaktig analys av världsläget o speciellt vårt land och Europa.
Det är inte en fråga bara som är faran.
Det är många politiska frågor som står på dagordningen och som är grova hot mot folk.
Vi har NATO, EU som redan för o deltager i krig.
Vi har en reformism som raskt krymper o är på drift
Drifr rakt högerut med extremt människofientlig politik som följd.
Vi har en miljöpolitik som raskt för oss mot
naturkatastrofer o naturflyktingvågor.
Och sedan har vi fascismen o dess vidriga syn på ras, religion , kön o sexuell läggning.
Det går inte att mejsla ut bara en fråga som det största hotet.
Men fascismen är nog det viktigaste att bekämpa.
För hur ska klasskampen o kampen mot de andra farorna kunna förss i en fascistdiktatur?
Hyr ska Nato o Eu:s rikemannaklubb bekämpas?
Under fascismen som bara gynnar kapitalismens mål.
Myrdal tror att vi har råd att splittras o bortser därför från fascismen och den akuta fara mot arbetarklassen den utgör.
Sp om någon är Trotte är det nog Herr Jan själv.
Han är en fara för arbetarklassen och han visar det genom sitt gullande med fascismen. Och sitt försvar av fascisters rätt att sprida sitt hat.
Han gör genom sin naiva syn på fascismen ett mycket farligt kardinalfel.
Like Like Citera
1
Kerstin Stigsson
6 years ago
Hur kan något som en partiorganisation beslöt om för herrans många år sedan beröra dagens politik med vad trottarna gör idag?
Myrdal, trottarna är marxister/socialister - och inte fascister! Det är inte trottar vi ska hålla milsvida avstånd ifrån, utan det är fascismen! Fascismen är människofientlig.
Jag känner några som varit medlemmar i Socialistiska Partiet men som nu gått ur av olika skäl. Dessutom finns det en bra kille i Derry - Eamonn McCann - som är medlem i PBP. McCann har aldrig gjort en fluga förnär, trots den nationella konflikten i Nordirland.
Det var stora demonstrationer på Irland för något år sedan mot högerregeringens åtstramningar. Alla vänsterorganisationer - inklusive AAA/PBP - deltog med. Det var ingen som kastade ut dom!
Irlands Kommunistiska Parti intervjuade McCann för ett antal år sedan när en bok om den Irish Citizen Army lanserades. Intervjun finns på Connolly Media Group.
Like Like Citera
1
Kjell Eriksson
6 years ago
Bra!
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.