Sedan en mycket lång tid har debatt om identitet pågått med epicentrum på AB:s kultursidor     .
Två diametrala och oförenliga åsikter slåss om utrymmet i korridoren på redaktionen. Det gäller närmare bestämt frågan om skurborstars identitet. Vissa debattörer hävdar med emfas att det är skurborstens ensak att bestämma om den/hen vill bli refererad till som  "den" eller "hen".

En mera biologistiskt sinnad motdebattör hävdar envist att skurborsten inte kan tillerkännas denna totala frihet - lika litet som den/hen, till skillnad från den ytligt sett snarlika igelkotten, skulle kunna avla/föda/amma ledande ungar även om den/hen valt att betrakta sig som däggdjur.
AB:s kulturredaktör anser att frågan "är ohyggligt svår, men viktig" men att hen " skulle själv aldrig kunna bidra i ....debatten, den är alldeles för svår för mig".
Men om denna debatt är alltför svår till och med för AB:s högt skolade och belästa kulturredaktör - hur kan hen då veta att den verkligen för hens läsare är så ohyggligt viktig så att den i nummer efter nummer är värd att tränga andra debatter åt sidan - till men för andras "yttrandefrihet"?

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.