Per Engdahl och den s k nysvenska rörelse, som bl a fostrat Ingvar Kamprad, är sedan ett bra tag borta. Jag läser i veckan vad deras sentida arvtagare skriver på DN:s debattsida : Sven-Olof Sällström SD:s Europapolitiske talesman och Oscar Sjöstedt ,SD:s ekonomisk-politiske talesman och ledamot i stiftelsen för Sveriges Radio, Television  och Utbildningsradio -  har att säga om deras partis syn på rådande svenska produktionsförhållanden och om  klasskampen i samhället: .

Vi har inte en tydlig ideologisk linje i form av höger/vänster. Vi har valt att ställa oss över det och fokusera på helheten och en väl fungerande arbetsmarknad....

Vi agerar för ett företagarvänligt klimat, samtidigt som vi agerar för trygghet för löntagarna. Det finns ingen motsättning i detta....  Den klasskamp som LO lyfter fram tillhör det förgångna.... En företagsvänlig politik borgar för fler i sysselsättning, vilken är den enskilt starkaste trygghetsskapande åtgärden för löntagarna. Det är dags för LO att sluta upp med gamla trötta analyser. Dagens föränderliga arbetsmarknad ställer helt andra krav....

SD har föreslagit förändringar i Las med syftet att öka tryggheten för både löntagare och företag...

Företagen stärks och växer av medarbetarnas kompetens – inte deras könstillhörighet. Därför är vi emot kvotering i alla dess former ....mot särlösningar grundat på födelseland. Staten ska inte finansiera subventionerade anställningar för utrikes födda.....

 Vårt fokus ligger på att förse alla svenska medborgare  (min kurs) med en grundläggande trygghet vid arbetslöshet, och inte att fylla fackföreningarnas fickor med medlemsavgifter...

..obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, vilket är en fråga vi har drivit i flera år. ... Med berått mod ställer LO de svagaste på arbetsmarknaden utan försäkringsskydd. Samtidigt vill man försvåra för företagen i en rad frågor, vilket i slutändan enbart drabbar just löntagarna... . 

Korporativism är den ideologi som urspungligen utvecklades av 1800-talets katolska kyrka då arbetarrörelsen börjat bli en maktfaktor. Den kännetecknas av principiella motsättningar  -  d v s klasskamp - inte får finnas mellan dem som arbetar och dem som äger produktionsmedlen och därvid skördar ett mervärde.  Korporativismen associeras främst till fascismen, och såväl Engdahl som Åkesson var/är dess banerförare.

Men tendenser återfanns på flera håll i mellan- och efterkrigstidens Europa däribland Sverige, vilket uttrycktes i Saltsjöbadsavtalet 1938  - "när det går bra för Volvo går det bra för Sverige" löd devisen innan företaget såldes ut. Mot detta stod Möllers av SAP idag bortglömda slogan: "Folkets väl går före storfinansens".

SD är sålunda ett opportunistiskt, rasistiskt men framför allt ett ny-nysvenskt parti med en nästan övertydligt korporativistisk ideologi,  som nu i stort släppt sina falska ambitioner om att framstå som ett arbetarparti och som ståndaktig motståndare till EU och Nato för att i samarbete med den traditionella högern komma närmare makten.

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Kerstin Stigsson
4 years ago
Nej, Eva Karlsson. Jag anser inte att Kp anpassar sig till SD. De söker inte ett samarbete eller en valallians med SD.
Det de försöker göra får du själv fråga dom om. För jag vet det inte. Trots upprepade påstötningar (i frågan om Myrdal).
Det jag ifrågasätter deras inställning till invandrare, särskilt till muslimer.
Jag har blivit anklagad per mail för att sprida falska, illa underbyggda och dåligt pålästa argument när jag har kritiserat Kp på olika debattforum. När jag frågade hen om vad det var som var falskt, illa underbyggt och dåligt påläst så kunde eller ville hen inte svara. Om det är någon som kan svara på det så ber jag er att göra det.
Like Like Citera
0
Eva Karlsson
4 years ago
För fem år sedan skrev Robert Mathiasson i Proletären om Per Engdahl som en nyckelspelare i Sd:s tradition.

http://proletaren.se/inrikes-politik/fascisten-engdahls-nya-strategi

Myten om Mathiasson och K som några anpasslingar till SD är en myt som Stigsson och några till vill elda på. Men det är just en myt.
Vänstern borde ägna sig åt att utmana högern inte halshugga varandra.
Like Like Citera

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.