När jag vid sjuttiotalets början engagerade mig i uppbygget av Folket i Bild/Kulturfront hade jag aldrig kunnat föreställa mig att det skulle komma en dag när tidningens grundare och nuvarande hedersordförande, Jan Myrdal, skulle påstå att jag ägnade mig åt "farlig trotskistisk fraktionsverksamhet". Och detta för att jag dristat mig till att kritisera hans samröre med den högerextrema tidningen Nya Tider och hans konfererande i Moldavien tillsammans med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och allmänt högerpopulistiska och högernationalistiska personer och organisationer.

Jag hade hittills levt i tron att tidningen FiB/K, och medlemmarna i den förening som utger denna tidning, delar min inställning i fråga om rasism och främlingsfientlighet. Alltså ett principiellt avståndstagande som hittills varit så självklart att det inte ens behövt diskuteras, närmast ett slags politisk ryggradsreflex.

Klart att jag då blev perplex när Myrdal, för några år sedan i en Skriftställning i tidningen FiB/K, uttryckte förståelse för den franska Front National-ledaren Marine Le Pens sätt att tala om invandring och invandrare.

Och det som gjorde mig ännu mer perplex var att nästan ingen ifrågasatte det han skrev. Nej, tvärtom började även andra fibbare och FiB/K närstående personer resonera i liknande banor, förfasa sig över de växande flyktingströmmarna, ifrågasätta asylrätten, kritisera den påstådda "massinvandringen" – och detta på ett språk som ibland lät förvillande likt sverigedemokratiska.

Av denna och andra anledningar känner jag mig inte längre riktigt hemma i FiB/K. Jag har ju också, av Jan Myrdal, fått veta att man tjänar imperialismen och förnekar andra folkmord om man som jag – av den enkla anledningen att detta är den vedertagna benämningen på Hitlertysklands folkmord på judar under andra världskriget – skriver Förintelsen i bestämd form och med stor begynnelsebokstav.

När Blekingeavdelningen av FiB/K fick idén att utge en broschyr med Myrdals Skriftställning i just denna fråga publicerade man i denna broschyr även två kritiska motinlägg, det ena av mig, det andra av Juliusz Brzezinski. Kruxet var dock att jag aldrig blev tillfrågad om jag accepterade att mitt inlägg skulle publiceras på nytt och i detta speciella sammanhang. Jag blev inte ens informerad om utgivningen. På broschyrens omslag placerade sedan Blekingeavdelningen, ovanför de tre författarnamnen, ett foto av Jan Myrdal, och i förordet stod det, svart på vitt, att syftet med utgivningen var att – i antiimperialismens namn – sprida just Myrdals uppfattning i frågan. Mitt och Brzezinskis inlägg var alltså medtagna enbart som exempel på "felaktiga", imperialismtjänande, ståndpunkter.

Att jag aldrig förnekat några som helst andra folkmord och, som skribent, så ofta jag haft möjlighet kritiserat den historiska kolonialismen och imperialismen likaväl som dagens imperialistiska krig och globala finanskapitalism, det spelar tydligen ingen roll.

Kan man då fortsätta vara med i en sådan förening? Jag vet inte. Men jag har dock till slut, efter en längre tids vånda, ändå betalt min medlemsavgift för 2018.

Nu väntar jag bara på att få bevis för att jag gjort rätt. Jag skulle alltså vilja se att FiB/K tydligt och mer uttalat står upp mot rasism, främlingsfientlighet och islamofobi, att man försvarar asylrätten och bjuder motstånd mot den högerpopulistiska och invandringsfientliga opinionen. För jag har ägnat en stor del av mitt liv åt denna tidning och förening. Och det skulle kännas hårt att ha tagit så fruktansvärt miste.

-------

Margareta Zetterströms artikel skrevs för publicering på Folket i Bilds webbplats http://fib.se men refuserades.

--- 2018-04-06 kl 15:30 ---

Efter en intensiv debatt om innehållet i denna artikel har vi satt streck i debatten. Vi lär få anledning att återkomma till frågor inom samma ämne. Tack för all medverkan!

Webbredaktionen

{jcomments lock}

Kommentarer

2
MargaretaZetterström
6 years ago
Mitt inlägg "Politisk vånda" har gett upphov till många och skiftande kommentarer. En del som kommenterat har verkligen uppfattat vad jag ville säga och förefaller lika bekymrade som jag över Myrdals och hans "följares" ställningstaganden och över FiB/K:s framtid. Andra har bara tagit mitt inlägg till intäkt för att veva sina vanliga politiska standardargument, oavsett om dessa nu har något att säga i just den här frågan. Som avslutning på debatten vill jag därför gärna upprepa det som jag skrev i en tidigare kommentar och som var själva kärnan i min kritik:
"Jag menar att det är en olycka för FiB/K att tidningen inte är en tydligare röst i de frågor som präglar allt mer av dagens verklighet och politiska debatt (rasism, islamofobi, främlingsfientlighet och invandringsmotstånd). När jag kritiserar Myrdals samröre med högerextremister och högerpopulister är det just av omtanke om FiB/K och dess överlevnad. Jag vet nämligen att det finns folk som redan slutat prenumerera på tidningen och utträtt ur föreningen, på grund av att de uppfattar FiB/K som otydlig i fråga om asylrätten och på glid högerut."
Like Like Citera
2
Olof Rydström
6 years ago
Sven Anderssons fråga är berättigad och konkret. Den måste besvaras konkret. Den handlar om hur arbetsformerna ska se ut i verkligheten? Kan människor – som inte bara har lite allmänna fördomar – utan som helt öppet skriver nedvärderande om andra kulturer välkomnas in i en enhetsfront? Är inte det definitionen på splittrare av en enhetsfront?
Like Like Citera
4
Kerstin Stigsson
6 years ago
A Romelsjö. Rasismen är mycket vardaglig - även inom högern, t ex vill de ha olika löner nivåer baserade på vem man är, t o m vill de att utlandsfödda ska ha en låg lön för att, som de säger, 'komma in på arbetsmarknaden'. Tala om att högern försöker splittra arbetarklassen genom rasism för att sänka lönerna, och genom detta dumpa lönerna!
Jag blir inte någon inom högern när jag med fog för det kallar dig för putinkramare! Har du någon gång nämnt någon kritik av den borgerliga kapitalistiska Putin på din blogg? Inte vad jag har sett. Gör det dig då till en medlöpare till den ryska borgerliga kapitalistiska högern? En fråga som jag här och nu inte kan svara på.

MZ skickade in den här artikeln till Fib/k för hon ville ha debatt om rasism och främlingsfientlighet i organisationen. Men hon blev refuserad.
Det är likaså med mina kommentarer när jag för Myrdal på tal på din blogg. Att nämna ett ord i kritik av Myrdal gör att du tar fram den 'svarta pennan'. Senast det hände var igår.
Det vore mycket konstigt om det inte blev kritik när Myrdal tar för sig sådana saker som att flirta med nazister. Han har inte gjort en gång. Utan han har gjort det vid flera tillfällen. Och som socialister är det att göra flygare! Så det är inte vårt fel att kritik förekommer (det är inte vi som har umgåtts med fascister), utan det är Myrdal själv som med sitt handlande har gått över gränsen till fascismen. Och detta måste bemötas med kritik.
Det är som om du vill att Myrdals flirtande med fascisterna skulle försvinna om kritiken tystnades ner. Du vill hellre lyfta fram fascisternas 'goda' sidor - som att de är antiimperialister, etc. Jag tror inte att du, Romelsjö och Frank Nilsson, Myrdal, Stefan Lindgren och med flera, förstår vad fascism och nazism innebär för socialister och kommunister, och människor med en annan religion och identitet.
Like Like Citera
5
Anders Romelsjö
6 years ago
Kerstin m.fl, naturligtvis så är man inte imperialist för att man inte instämmer med Myrdal eller är ”Putinkramare” (ett högeruttryck för de som inte instämmer med demoniseringen av Ryssland för att bereda vägen för krig/statskupp). Visst är det bra att kapitalistiska Ryssland & Kina inte ger efter för dagens värsta och mest krigiska imperialistmakt, USA. Jag blir inte identiär/främlingskritisk/invandrakritisk/rasistis k för att jag avvärjer överdriven kritik (=flirt med rasism t.ex.) av Jan Myrdal. Han är en framstående socialist och antiimperialist med en högst tveksam publicering i Nya Tider en gång. Uppfattar det som ett stort svaghetstecken hos delar av dagens vänster som idisslar detta extensivt utan djupare analys och utan att egentligen befatta sig med dagens stora frågor som Nej till Nato, ratificera kärnvapenkonventionen, Bekämpa USA-imperialismen; USA, & Co ut ur Syrien; etc. I detta arbete måste alla individer som vill vara välkomna, oberoende av vad de anser sig i andra frågor – såvida de ej är så politiskt ökända att de svärtar ned arbete/organisationen och dess anseende. Om man ska invitera SD som organisation någon gång kan diskuteras. Den för dagen mest aktiva fredsrörelsen, Nej till Nato, inbjöd vid ett tillfälle (möte mot Natos Libyenkrig) alla riksdagspartier till möte på Sergels torg. Ingen kom. Vem tror att högerpartiet SD vill profilera sig som antiimperialister? Ju fler SD-medlemmar som gör det – desto bättre. Socialister måste koppla rasism, invandring till imperialismens krig och förstås förstå att dagen arbetare kan se negativt som kommer in och konkurrerar med lägre löner. Lås oss ägna kraft åt detta arbete i stället för att idissla Myrdal som uträttat mycket mer i kampen för socialismen och mot imperialism än någon av oss (efter vad jag vet). Betänk att ”även solen har sina fläckar” och ”stjärnor kunna falla” som vi sa i Norrbotten på 1950-talet. (Innebär inte att jag anser Myrdal vara sol/stjärna förstås – jag är kanske lite retsam). Och tänk på att många kapitalister är ungefär lika kritiska mot rasism som flera skribenter här. Varför? Inte bara anti-rasism utan för att de mer insiktsfulla kapitalisterna troligen tycker att det är utmärkt att Vänster käbblar om rasism för all möjligt i stället för att bekämpa kapitalismen och imperialism – som en viktig källa till rasism bl.a. Knyt ihop frågorna!
Like Like Citera
0
Sven Andersson
6 years ago
Flörta med rasismen har sina praktiska konsekvenser. Låt oss säg att jag köper iden om enhetsfront med nya och gamla nazister. Jag och min familj vill delta aktivt. Min fru är afro-colombianska, mina barn är alla från olika länder i latinamerika och deras respektive är en blandning av romer, araber,indianer och svarta. Hur tror Romelsjö och Frank att våra möten inom "enhetsfronten" lyckas när min familj måste sitta tillsammans med rasister som i andra sammanhang kallar oss för kackerlackor och i mitt fall rasförrädare om vi inte attackeras rent fysiskt? Skall vi kackerlackor sitta tillsammans med våra ariska enhetsfronts-kamrater och diskutera krisen i Syrien. Eller skall vi kackerlackor sitta i ett annat rum med lägre stolhöjd?
Like Like Citera
3
Frank Nilsson
6 years ago
Pierre Gilly

Myrdal har ju dessutom också han "flörtat med imperialismen" genom artiklar i t.ex. DN.

Varför kom du inte med någon kritik då?

Anser du att det är mer anständigt och att den lilla Nya Tider på ett bättre sätt företräder imperialismen än DN, eller tycker du kanske att det här med imperialismen är en underordnad fråga?
Like Like Citera
6
Kerstin Stigsson
6 years ago
A Romelsjö, du tycks inte kunna bekämpa två eller flera uppgifter samtidigt!
Vi kvinnor har ett speciellt uttryck för sådana män men jag ska inte ta det här. Det skulle vara förolämpande av den här bloggen manliga läsare - som troligtvis kan göra två saker samtidigt!
Bara för att man inte gör som Myrdal, eller är en putinkramare så behöver man inte vara en imperialist, eller någon som försvarar högern!
Du är bra på att placera människor i förolämpande fack om de har en annan åsikt. Som t ex om jag kritiserar Putin så blir jag per automatik någon som talar för högern. Eller om jag kritiserar Myrdal så blir jag en trotskist. Du säger det inte rakt ut, men det känns som om du pekar ut mig och andra som förrädare. Och du gör detta av en anledning. Nämligen att vi är på fel väg åsiktsmässigt, och att vi ska ändra på oss hur vi tänker.
Har du inte tänkt på att du själv är en imperialist när du stödjer Putin och det kapitalistiska Ryssland? Eller att du själv är en identiär/främlingskritisk/invandrakritisk/rasistisk (eller vad du nu vill kalla det för) när du försvarar Myrdal och Ulf Karlström (som förordar assimilation av invandrare)?
Like Like Citera
3
Anders Romelsjö
6 years ago
Uppfattar att rasism i viktiga avseenden är en produkt idag av imperialismens splittringstaktik och krig. Är det värre att flirta med rasismen än med impewrialismen som t.ex. Sveriges regering och den etablerade pressen gör? Jag har fått in ett par ganska antiimp artiklar i DN och GP. Har jag då flirtat med imperialismen? Konkret kritik av bloggartiklar välkomnas.
Like Like Citera
6
Pierre Gilly
6 years ago
Margareta Zetterström tar upp det faktum att Jan Myrdal medverkat i en tidning som de flesta anser vara högerextrem och rasistisk. Det är att flörta med rasister. Anders Romelsjö babblar om vad USA gjorde i Irak och så kan han plötsligt inte se vad som är problemet. Vad beror denna oförmåga att känna igen rasism på? Romelsjös försäkran att allt fungerar bra i FiB fäster jag lika mycket trovärdighet till som allt annat han skriver.
Like Like Citera
11
Anders Romelsjö
6 years ago
I min kommentar till Pierre Gilly informerade jag om att FIB-Kulturfront:s förening och styrelse fungerar bättre än då Pierre var aktiv där. Jag diskuterade också något rasism som till stor del en produkt av imperialism samt manade till aktivitet i frågan. Pierre Gilly kan eller vill nu inte diskutera sakfrågorna. Ja, imperialismen är huvudorsak till de stora krig, den mycket stora faran för större krig och för oförmågan att ta itu med klimatfrågan på det sätts som krävs. Enligt min mening i alla fall. Utvecklas ej här, men du och andra kan läsa många olika artiklar om det på min blogg http://jinge.se . Kan upplysa om att jag har massor av släktingar, goda vänner i USA där jag bott ett år och besökt många gånger med trivsel. Jag kritiserar den dominerande USA-imperialismen, men är ingen ”antiamerikan”. Likaså kritiserar jag den starka svenska imperialismen, med 1,4 miljoner anställda i svenska företag utomlands. Men är ingen ”antisvensk”. Likaså kritiserar jag skarpt statens Israels krigs- och apartheidpolitik, men är ingen antisemit. Förstår du skillnaden? Uppskattar debatt i sakfrågor, men inte på pingvinnivå.
Like Like Citera

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.