I en artikel av Margareta Zetterström som publicerats här på Clartébloggen har en del av diskussionen i kommentarerna handlat om synen på tidningen Nya Tider. Här publiceras en kritisk kommentar till den karakteristik av Nya Tider som Frank Nilsson framfört i denna diskussion.

SVT har gjort en genomgång av 200 artiklar i Nya Tider. Det är rätt tydligt vad det handlar om för slags tidning.

Frank Nilsson skriver, efter att ha avfärdat bedömningen att Nya Tider är en rasistisk produkt: "Imperialismen har med sina krig i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien skapat kaos i dessa regioner, vilket gynnar kontrollen av olja och andra råvaror och som är brott mot folkrätten och suveräna staters nationella oberoende."

Det kan man hålla med om, men sedan blir det märkligare:

"Imperialisterna kan inte behandla europeiska stater på samma sätt. Krigen skapar stora flyktingsströmmar som nu påhejas av imperialisterna. Dessa flyktingströmmar och omhändertagandet av flyktingarna, belastar hårt mottagarländernas ekonomi. Detta har i Europa, och inte minst i Sverige, lett till nedskärningar i välfärden."

Flyktingströmmarna är förvisso uppe i 65 miljoner eller mer. Men på vilket vis "påhejas" dessa strömmar av några imperialister? Var? När? Hur?

Frank förenklar om nedskärningarna i välfärden. Allt samhällsbygge belastar ekonomin. Det går lika gärna att säga att försvarskostnaderna "tagits" från välfärden.

Många omvittnade att systemen inte alls överutnyttjats när det togs in många flyktingar en period. Tvärtom fungerade allt ganska bra, och på många orter var man besvikna när regeringen ströp möjligheter för flyktingar att komma in i landet. Praktikplatser och annat var förberett, som skulle gett nytt liv till glesbefolkade kommuner.

Frank fortsätter: "Detta har skapat de motsättningar och det kaos imperialisterna eftersträvar. Motsättningarna blir ett drivhus för fascistiska idéer och strömningar."

Tja, motsättningarna skapas väl av dem som skiljer på folk och folk. Att peka ut vissa som inte tillhöriga, baserat på kultur eller utseende är ju det klassiska trick fascister och rasister använder för att få mer inflytande och makt själva. Och det fenomenet är knappast flyktingarnas fel. Avslutningsvis: När det finns fler på flykt i världen än på länge - är det just i en sådan tid vi bör vara osolidariska?

{jcomments lock}

Kommentarer

3
Frank Nilsson
4 years ago
Sven Andersson,

Det är inte märkvärdigare att det bland judar finns både bankirer och kommunister än att det finns både bankirer och kommunister inom andra religioner.
En och samma person behöver inte vara både och. Tänkte du inte på det när du försökte göra dig rollig?

Du missade tydligen i dina studier att läsa på om bankkapitalet och imperialismen. Vi låter en Rotschild, Nathan Rotschild, hjälpa dig att förstå vad det handlar om:

"Jag bryr mig inte om vilken marionett som placerats på Englands tron för att styra imperiet där solen aldrig går ned. Den man som kontrollerar Storbritanniens penningmängd kontrollerar det brittiska imperiet och jag kontrollerar den brittiska penningmängden”.

Men du kanske inte vet att det är bankerna som skapar alla pengar ,utom mynt och sedlar, i samhället och att det är roten till deras makt!
Like Like Citera
6
Kerstin Stigsson
4 years ago
Mycket bra sagt, Sven Andersson!
Soros, och hans OSF, tycks vara den som pekas ut av extremhögern, och vissa inom vänstern som sneglar åt det hållet tycks köpa hela den argumentationen.
Men det finns värre organisationer. Till exempel The Heritage Foundation. THF är en kapitalistisk antikommunistisk organisation som var Ronald Reagans favoritorganisation (se wikipedias Ronald Reagan doctrin).
THF är fortfarande verksam och stödjer de högerextrema krafterna i USA. I valet satsade de enorma summor på att Trump skulle vinna valet.
Men denna organisation talas det tyst om. Även inom vänstern. Jag anser att THF är enormt värre än vad Soros och hans OSF är.
Like Like Citera
2
Sven Andersson
4 years ago
När jag läser Franks länkar om en världskonspiration mellan Soros, den judiska bankirfamiljen Rothschild och de "nyttiga idioterna" inom vänstern går tankarna till musikalen Cabaret (1972) med Liza Minelli i huvudrollen.
I flera scener återkommer samma tema, det om världskonspirationen mellan judar, kapitalister och bolsjeviker. Är är en scen:

“If all the Jews were bankers, then how can they be Communists, too?”

“Subtle. Very subtle, Fraulein Kost. If they can’t destroy us one way, they try the other.”

Jag skrattade hjärtligt 1972 när jag såg filmen första gången och tänkte: är det möjligt att folk var så korkade på 30-talet? Tydligen! Och Frank visar att det finns de som är beredda att upprepa (den nyttiga)idiotin. Frågan är, om Soros är så mäktig att han kan få 65 miljoner flyktingar att fly mot Sverige och skapa konspirationer som inbegriper i stort sett alla utom de på Nya Tider och några ståndaktiga inom FiB/k, är det över huvud taget lönt att kämpa? De marxistiska klassikerna lärde mig dialektiken och motsättningarnas enhet och kamp. Det är ständigt aktuella och nyttig läsning när någon försöker (igen) beskriva monolitiskt eniga konspirationer.
Like Like Citera
7
Frank Nilsson
4 years ago
MargaretaZetterström, det finns inte ett uns av fakta i ditt försvar av Soros.

Den öppna hjärtans politik som Reinfedlt introducerade och där han uttalar att välfärden måste stå tillbaka för satsningen på invandringen är imperialismens politik och likaså din och tydligen också Clartés.

https://cornucopia.cornubot.se/2014/08/reinfeldt-oppna-era-hjartan-och.html
Like Like Citera
1
MargaretaZetterström
4 years ago
Nej, jag försvarar inte imperialismen när jag reagerar mot antisemitism. Lika lite som jag försvarar imperialismen när jag skriver Förintelsen med stor begynnelsebokstav och i bestämd form. Debatt som förs med så tondöva argument kan aldrig leda någonstans. Det är bara ren pajkastning.
Like Like Citera
4
Frank Nilsson
4 years ago
Med en dåres envishet försvarar Margareta Zetterström imperialismen. Nu är det superoligarken George Soros som tas i försvar.

MZ anser att Soros utsatts för "konspirativa och antisemitiskt färgade kampanj som utmålar finansmannen George Soros som upphov till dagens flyktingkris".

Nej , Soros är inte upphovet till dagens flyktingkris, men han är redskapet för att förstärka den flyktingvåg till Europa, som USA-imperialismen skapat med sina krig och som har till mål att bryta sönder de europeiska nationalstaterna och bana väg för monopolen totala kontroll.

Titta på detta i helskärm:
https://issuu.com/botondbtos/docs/william_engdahl__the_secret_financi

eller läs här ett inlägg av Lars Bern på svenska i samma ämne:

https://anthropocene.live/2017/10/07/ondskans-imperium-epilog/
Like Like Citera
2
MargaretaZetterström
4 years ago
Att, som Frank Nilsson, här på Clartébloggen komma dragande med en länk till "alt-right"-sajten Zero Hedge är väl ändå i magstarkaste laget? Zero Hedge är en amerikansk sajt som stödde Donald Trump i presidentvalet och som gjort sig känd både för vit makt-rasism, antisemitism, antifeminism, homofobi, islamofobi och utpräglad Putinvänlighet. Artikeln som Nilsson hänvisar till är ett led i den konspirativa och antisemitiskt färgade kampanj som utmålar finansmannen George Soros som upphov till dagens flyktingkris och som nu i Ungern, av premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz, används som slagträ i valrörelsen.
Like Like Citera
5
Frank Nilsson
4 years ago
Henrik Persson:
"Frank förenklar om nedskärningarna i välfärden. Allt samhällsbygge belastar ekonomin. Det går lika gärna att säga att försvarskostnaderna "tagits" från välfärden.

Många omvittnade att systemen inte alls överutnyttjats när det togs in många flyktingar en period. Tvärtom fungerade allt ganska bra, och på många orter var man besvikna när regeringen ströp möjligheter för flyktingar att komma in i landet. Praktikplatser och annat var förberett, som skulle gett nytt liv till glesbefolkade kommuner."

Massinvandringen har inte varit mycket av "samhällsbygge". Jag bor själv i glesbygd. Några "entreprenörer" har gjort sig fina pengar på att köpa upp eller hyra inläggningar och inhysa invandrare och oftast inom ett år är allt bortblåst och lämnar efter sig ingenting, utom förstörelse.

Massinvandringen och nedskärningen av välfärden är två sidor av samma sak, nyliberal imperialistisk politik för att skapa motsättningar inom befolkningen och en situation där fascism och rasism frodas. Inbillar du dig verkligen att SD skulle ha den position de har idag utan massinvandringen?

Clarté undviker sorgfälligt att diskutera detta anslag mot nationen och skapandet av nyfattiga.
Hur stöder er jakt på ganska betydelselösa identitärer de 350 000 fattigpensionärerna?

Vad är er politik för att stoppa SD:s tillväxt och för få ordning på NO-GO-zoner, gängkriminalitet, trafficking, internationella stöldligor och tiggeri?

Vilken är er politik gentemot fattigpensionärerna?

Intensifierad jakt på identitärerna?

Mer massinvandring?
Like Like Citera
1
Fred Torssander
4 years ago
"Flyktingströmmarna är förvisso uppe i 65 miljoner eller mer. Men på vilket vis "påhejas" dessa strömmar av några imperialister? Var? När? Hur?"
Möjligen förstår jag frågan fel, men såvitt jag vet har flyktingarna gjorts till flyktingar genom imperialistiska staters återkolonisering av länder som varit självständiga?
Och såvitt jag förstår är avfolkningen av dessa länder både önskad och skapad av de imperialistiska staterna.
Om man begränsar sig till dem som den svenska riksdagsvänstern och deras mera radikalistiska vänsteralibin har ställt sig bakom blir förklaringarna till avfolkningspolitiken i tur och ordning:
Jugoslavien därför att den federationen hade en mycket högre grad av jämlikhet och demokrati, samt av ekonomiskt, politiskt och militärt oberoende än vad den (åter-) globaliserade kapitalismen kan acceptera. För den som ändå har svårt att fatta kan det vara idé att som Lenin läsa Machiavellis skrifter. Till exempel vad Machiavelli menade att en erövrande furste borde göra med en republik: "... in republics there is more energy, greater hatred, and more desire for revenge, which will never permit them to allow the memory of their former liberty to rest. So the safest way is to destroy them or to reside there." Det senare alternativet, att bosätta sig där har de koloniserande borgarstaterna tidigare löst genom bosättare, men i fall detta förekommer även i fallet Jugoslavien så verkar inflödet av nya innevånare i delrepublikerna inte motsvara utflödet av utvandrare.
Den jugoslaviska federationen är hur som helst utplånad och befolkningen i delrepublikerna sammanräknade verkar stagnera - eller minska.
Like Like Citera
0
Hans Isaksson
4 years ago
Det vore intressant att få veta varför en begränsad grupp av f d vänstermänniskor har så svårt att erkänna att NT är en fascistblaska. Om det inte, som vi redan misstänker, beror på

1)Det skulle innebära att man skulle alienera en och annan NT-medarbetande ledare/grundare i FIB och/eller
2)Man inte riktigt förstår skillnaden mellan vänster och höger och mellan socialism och fascism. Denna defekt delar man f ö med många andra akademiska borgerliga historieskrivare.
Like Like Citera