Artikelförfattaren framför Fidels enkla grav i Santiago de Cuba. Graven har blivit en vallfartsort för såväl utlänningar som kubaner. (c) Zoltan Tiroler

Du har väl inte missat Zoltan Tirolers artiklar om Kuba? I fem artiklar har han här på Clartébloggen gett sin syn på Kubas väg. Vi har samlat alla artiklar så att du enkelt kan läsa dem från början till slut.

Zoltan Tiroler: "Artiklarna skrevs som ett litet bidrag för att balansera den fullkomligt förvridna Kubarapportering vi matas och hjärntvättas med. Raul Castro sammanfattade budskapet jag vill ha fram på årsdagen, 1 januari, av revolutionen: 'Efter 60 år av kamp, uppoffringar och segrar är Kuba ett självständigt land, herrar över sitt eget öde.' Jag vill också understryka Kubas stora betydelse för såväl de reaktionära som de progressiva krafterna. Kuba är en vattendelare. Anser man sig vara vänster är stödet till Kuba nödvändigt."

Läs artiklarna:

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.