Clarté höll stämma i Malmö den 6 april. Årsberättelsen kunde konstatera en mindre ökning av medlemsantalet, till ca 150, och en markant ökning av mötesverksamheten, särskilt i Stockholm. Men tidskriftens upplaga ligger still på en alltför låg nivå, strax under 900 prenumeranter - många nya tillkommer, men många faller också ifrån. Den löpande verksamheten går med visst underskott, även om ekonomin i grunden är mycket stabil tack vare donationer. Stämman anbefallde viss ekonomisk försiktighet, en fortsatt utbyggnad av förbundet och en digitaliseringsutredning. Tanken är inte att övergå till enbart digital publicering av tidskriften, men möjligheterna till digitala prenumerationer, betalning för digitala tjänster med mera behöver redas ut. Som politiska uppgifter lyfte stämman fram fortsatt självständig analys av utvecklingen utifrån socialistiska utgångspunkter" och särskild vikt vid att stödja kampen mot angrepp på fackliga och sociala rättigheter. Till styrelse valdes Mathias Cederholm, Therese Falkenström, Magnus Göransson, Dan Israel, David Liljeqvist med Mattias Cecilgård och Magnus Nilsson som suppleanter.

Efter de sedvanliga stämmoförhandlingarna hölls ett öppet seminarium där Nina Björk inför ett femtiotal deltagare inledde en diskussion om ekologi och socialism. Hennes utgångspunkt var att all seriös klimatforskning oundvikligen blir antikapitalistisk, och att mänsklighetens enda möjlighet till överlevnad ligger i en övergång till en socialistisk samhällsordning. Den tesen mötte inte mothugg; däremot menade flera att Nina Björk på andra punkter var alltför svartsynt. Stämman fick en mycket uppskattad avslutning då Anna Arvidsdotter läste egna dikter om arbeta, kropp och klass - se föreningens Arbetarskrivares senaste antologi!

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.