I flera länder i Latinamerika pågår just nu en omfattande folklig mobilisering mot regeringarnas nyliberala politik. I Honduras tvingades regeringen i slutet av april upphäva en lag som skulle bereda vägen för en privatisering av sjukvården och skolorna i landet. Upphävandet kom efter dagar av intensiva folkliga protester och demonstrationer över hela landet. De som protesterade menade att lagen skulle leda till massuppsägningar inom vård och skola och större svårigheter för vanliga människor att få tillgång till utbildning och sjukvård. De protesterande möttes av säkerhetsstyrkor som gick till attack med tårgas och batonger. Lagen togs den 25 april, sannolikt efter påtryckningar från Internationella valutafonden (IMF). Men nu tvingas alltså regeringen dra tillbaka lagen. En viktig seger. Fackliga ledare manar dock till fortsatt vaksamhet. Ledarna menar att det är dags att även upphäva de lagar som de senaste åren stiftats för att undergräva arbetarnas rättigheter.

En generalstrejk genomfördes den 25 april i Colombia i protest mot regeringens politik. Orsaken till strejken är en nyligen antagen nyliberala regeringsplan som omfattar bland annat undervisning, sjukvård, pensioner, arbetsrätt. Inom alla dessa områden kommer det att bli försämringar för vanliga colombianer. I samband med strejken genomfördes fredliga demonstrationer som angreps av polis, beväpnad med batonger och sköldar. 

I Argentina marscherade 200 000 arbetare den 30 april genom Buenos Aires gator som en del av en nationell strejkrörelse mot president Mauricio Macris nyliberala politik. Strejken omfattade över 30 branscher och en rad fackföreningar deltog. På grund av strejken lamslogs en stor del av de offentliga kommunikationerna. Strejken var en protest mot den skenande inflationen, massuppsägningar och den tilltagande fattigdomen. Under de senaste månaderna har den argentinska arbetarklassen på olika sätt mobiliserat mot den sittande högerregeringens nyliberala politik. Macri lovande under sin valkampanj 2015 förbättringar av arbetsvillkoren och kamp mot inflationen. Men efter att han väl blivit president har vallöftena inte hållits. Under 2018 erhöll Macri ett omfattande lån från Internationella valutafonden (IMF). Som väntat krävde IMF att Argentina drog ner på kostnaderna för den offentliga sektorn, vilket bland annat lett till massuppsägningar och försämringar inom hälso- och sjukvården. Avgifter på vatten, gas, offentlig service och kommunikationer har höjts kraftigt.

Men nu har arbetarklassen och folket i Argentina tröttnat. Fackföreningar, studentorganisationer, kulturföreningar, oppositionella politiska partier samarbetar för att mobilisera mot regeringens politik.

{jcomments lock}

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.