Ulf Kristersson. Foto: European People's Party [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Moderatledaren Ulf Kristersson började Almedalsveckan med ett utspel om ”språkreform”. Läs det noga, och lär hur Sveriges största oppositionsparti – som en gång sa ”Öppna dina hjärtan” – nu glider från en hårt restriktiv invandringspolitik till rasism i modern, dvs. icke biologisk, tappning. Fundera på vad vi står för i texten!

Fundera också på om någon grupp människor i texten utmålas som lata, ansvarslösa och i behov av disciplinering (ungefär såsom reaktionära delar av borgerskapet beskrev arbetare för hundra år sedan). Gör experimentet att byta ut orden språket och svenskan mot ett vårdat språk! Byt ut den som kommer till Sverige och nyanländ mot till exempel arbetslös! Strax blir det lite tydligare vilket spel som pågår.

Artikeln börjar med några självklarheter – vid närmare eftertanke dock inte alldeles självklara. ”Det gemensamma språket är grundläggande för sammanhållningen i vårt land.” Jo, visst är det så, men är inte jämlika ekonomiska villkor eller jämlika möjligheter att hävda sig politiskt minst lika grundläggande? Vad blir det för slags sammanhållning när de brister och bara språket är sammanhållande faktor?

Sen kommer en lögn: ”Rätten till hemspråk har varit starkare än skyldigheten att lära sig svenska.” Minst tre timmars svenskundervisning, ofta mer, är obligatorisk i alla årskurser i svensk grundskola. Den skola som tog bort svenskämnet från sitt schema skulle nog stängas ögonblickligen.  En elev har rätt till modersmålsundervisning (som termen lyder, beteckningen hemspråk försvann på 90-talet) om fem elever eller mer i kommunen (ibland del av kommunen) så önskar, och skolan kan hitta kompetent lärare. Omfattningen är en, högst två veckotimmar. Den skola som inte hörsammar tre woloftalande barns önskemål om modersmålsundervisning riskerar ingenting.

Därefter följer artikelns egentliga innehåll, fem förslag. De två sista är fullt möjliga att diskutera. De tre inledande tjänar främst två syften: att framhålla att nyanländas bristande svenskkunskaper beror på deras lättja och ansvarslöshet, och att bidra till uppbygget av ett rättslöst subproletariat med etniska särdrag i Sverige. Förslagen är som följer:

Skärp kraven på sfi. Därmed avses inte, som man kunde tro, skärpta krav på lärarkompetens – i dag är endast 39 procent behöriga - eller på utbildningsanordnarna så att undervisningskvaliteten blir acceptabel (läs LR-ordföranden Åsa Fahléns replik). Nej, det är eleverna som ska skärpa sig. Var och ska få en individuell prestationsplan, och fullföljs den inte dras bidragen in eller reduceras. De redan nu överbelastade sfi-lärarna ska alltså sätta sig och skriva individuella planer och ta ännu mer tid från undervisningen. Och vad händer med de många elever som inte kommer att klara sina planer och blir utan bidrag? Ska de kastas ut i svartjobben med sin svaga svenska?

Godkända kunskaper i svenska för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Politisk förföljelse och dödshot, religiös terror, rasistpogromer, barn-förälder, make-maka – allt detta faller som skäl för permanent uppehållstillstånd om man inte kan svenska tillräckligt bra. Skicka tillbaka gamla mormor, fast hon blir ihjälslagen, om hon inte kan uttala skillnaden mellan rut och rot! Och blir hon kvar ska hon i alla fall inte ha rösträtt. Det är hennes eget fel som inte velat lära sig tillräckligt. (Det är konstigt att allt detta tal om invandrare som inte vill lära sig svenska inte kan styrkas med en enda undersökning. De studier som gjorts visar att de allra flesta inte vill något hellre.)

Ingen rätt till betald tolk för den som har permanent uppehållstillstånd. Också den som kan ganska bra svenska kan nog vilja luta sig mot sitt modersmål i livsavgörande situationer på förlossningskliniken, inför canceroperationen eller till och med föräldramötet om valet efter nian. (På ett vanligt föräldramöte på grundskolan i till exempel Blackeberg, som inte är Stockholms invandrartätaste förort, behövs tolkning till 25 språk.) Man kunde tycka att tolkning är samma typ av välfärdstjänst som hörselslingor, teckenspråkstolkning, funktionsanpassning med mera., Men, nej, just bristande språkfärdighet är ju bara individens eget fel. Vi ska helt gå över till ordningen med egna barn som gratistolkar inför mammas hjärnoperation.

Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända om 15 timmar i veckan från och med tre års ålder. Som sagt, ett i alla fall tänkbart förslag. Moderatledaren är förhoppningsvis medveten om att det kräver ordentliga satsningar på att utbilda förskolepersonal; språkutvecklande verksamhet är rätt svårt och kräver specialkunnande.

I grundskolan avskaffas ”Elevens val” och timmarnas fördelas över de ämnen där eleven har störst behov. Möjligen också det en god idé, fast den har sina komplikationer. Tanken med ”Elevens val” är ju att eleverna ska få utveckla det de är särskilt bra eller särskilt intresserades av men som inte kan ta plats på schemat: dans, biologisk artkunskap, dataspelsutveckling, grafisk formgivning, gitarrspel etc etc. Det är nog bra både för individ och samhälle att skolan ger vist utrymme att utveckla specialintressen. Men Moderatförslaget är i stället att man ska komma i kapp där man är dålig.

Allt i moderatförslagen är alltså inte idioti. De kan kanske tilltala en del som uppriktigt värnar om att nyanlända ska få chansen att så snabbt som möjligt lära sig mycket svenska. Men det överordnade budskapet är ett annat: det är i huvudsak de nyanländas fel om de inte lär sig tillräckligt med svenska. De måste hållas hårdare.

Och det riktigt otäcka är att detta lyfts fram som den stora motsättningen i det svenska samhället. Den går inte mellan demokratins försvarare och motståndare, än mindre mellan arbete och kapital. Det är inte folket mot överheten, arbetarklassen mot kapitalisterna, demokraterna mot fascister, nationen mot imperialismen. Nej, det är vi mot de nyanlända som gäller. Så var Moderaterna framme vid rasismen.

{jcomments lock}

Kommentarer

3
MargaretaZetterström
3 years ago
Tack för en utmärkt artikel! Hoppas att den når långt utanför clartéisternas krets.
Like Like Citera
1
Lucas Paschalides
3 years ago
Bra skrivet! Många håller ögonen på SD & deras opinionssiffror, det är betydligt färre som håller ögonen på att deras ideologi & perspektiv har spritt sig ända bort till S. Om Kristersson & Co. är rasister eller inte spelar inte så stor roll ur ett samhällsperspektiv, de främjar den ändå med denna samhällspolitiska taktik som sätter enbart fokus på kulturer & andra icke-klassidentiteter. Det följer deras huvudsyfte, vilket är och har alltid varit att försvara kapitalets intressen.

Bostadsmarknaden är förmodligen den mest centrala frågan vad gäller segregationen, det är nog därför nästan ingenting nämns om den :)
Like Like Citera

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.