Magnus Bäck [Public domain], via Wikimedia Commons
Lunds universitet. Foto: Magnus Bäck [Public domain], via Wikimedia Commons

I Lunds universitets studentkårers tidning Lundagård nummer 8 2019 oroar sig den utbildningspolitiske krönikören Fredrik Banke över framtiden. Ministern för högre utbildning och forskning har nämligen förespråkat satsningar på distansutbildning för att göra det lättare för folk att studera vid högskola oavsett var i landet de bor.

För de flesta av oss låter förslaget säkert bra. Men enligt Banke är det jättedåligt. Han tänker att ”snart kommer varenda en förväntas ha en universitetsutbildning” och undrar hur det kommer att ”påverka hur utbildningar värderas av arbetsmarknaden”. ”Vi vill inte ha en situation där värdet av utbildning urgröps på grund av överflöd”, jämrar sig Banke.

I en annan tid och vid ett annat lärosäte krävde studenterna att judiska läkare inte skulle tillåtas att invandra till Sverige. Det kravet står idag som symbol för studentrasism, men det hade naturligtvis också en klassdimension. Precis som Banke var studenterna rädda för att ett överflöd av utbildade personer skulle sänka värdet av de egna studierna. De försvarade alltså en privilegierad grupps ekonomiska intressen.

Högre utbildning är fortfarande ett klassprivilegium. Vid Bankes lärosäte, Lunds universitet, har exempelvis en stor majoritet av studenterna högutbildade föräldrar. Den vidgning av den högre utbildningens sociala bas som skedde från och med 1960-talet tycks ha avstannat. I takt med att den svenska skolan blir allt mer segregerad finns det dessutom anledning att befara att situationen kan komma att förvärras ytterligare.

Om man vill skapa ett mer jämlikt samhälle är det viktigt att motverka den sociala snedrekryteringen till högskolor och universitet, exempelvis genom att satsa på distansutbildning. Men om man istället vill behålla eller förstärka ojämlikheten ska man naturligtvis motsätta sig sådana förslag.

Idag är många byggnadsarbetare, lastbilschaufförer och industriarbetare oroade av konkurrens från utländsk arbetskraft. Från högerhåll anklagas de för välfärdschauvinism. Lite konkurrens ska väl en arbetare tåla, menar man. Men gud förbjude att det skulle bli trängre kring de egna köttgrytorna.  

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.