Varför håller arbetarrörelsen på att förlora kampen om kulturarvet och historien till SD och andra mörka krafter? Ett av svaren är den egna, kortsynta politiken. Nu tänker man lägga ned biblioteksdelen av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB).

ARAB låg länge på Upplandsgatan i Stockholm i anslutning till LO-borgen, men sedan ett tiotal år finns det i Huddinge, nära Södertörns högskola. Ledningen har beslutat att minska personalen med åtta tjänster. Hela verksamheten drabbas hårt och allra mest biblioteket där samtliga tre tjänster försvinner. Det ska fortfarande vara möjligt att låna böcker, men alla nyförvärv av böcker och tidskrifter ska upphöra, ingen katalogisering ska ske, ingen personal med bibliotekskompetens som kan hantera bokbeståndet finns kvar.

I januari 2020 har biblioteket 79 887 poster i Libris, Sveriges nationella biblioteksdatabas. Av dem är biblioteket ensam ägare till 29 506 (37 procent). I det egna bibliotekssystemet finns närmare 111 000 poster. Posterna innefattar också digitalt tryckt material, det vill säga läsbart direkt från skärmen. Stordelen av detta fulltextmaterial är skrifter som kongressprotokoll, verksamhetsberättelser, rapporter, utredningar, program, broschyrer utgivna av institutionen närstående organisationer, exempelvis SAP, IF Metall, Kommunal, RFSU, V.

Nedläggningen motiveras av ekonomiska skäl. SAP och LO ansvarar för ARAB, sedan 1906, men staten är medintressent. Man anser sig inte ha råd.

Men har man råd att kasta bort sin historia? Ska det bli svårare och svårare att få tillgång till de diskussioner som förts inom arbetarrörelsen – i vid bemärkelse – i hundra år, att tränga in i de ideologier, begrepp, motsättningar, beslut, strategier, program, organisationer, teorier som arbetarrörelsen format och som format så mycket av det svenska samhället? Ja, då blir det också enklare och enklare för dem som vill se en helt annan historieskrivning att skaffa sig hegemoni.

En kraftfull arbetarrörelse med självförtroende skulle göra tvärtom. Hur kunde det se ut? De två nedersta våningsplanen i den legendariska LO-bogen vid Norra Bantorget är den givna byggnaden för den svenska arbetarrörelsens arkiv, bibliotek och museum. Muséet har permanenta och tillfälliga utställningar om arbetarrörelsens historia. Givetvis har det också en stor konstavdelning där en del av den högklassiga konst som i dag finns på parti- och förbundskanslier blir tillgänglig för allmänheten. Till museet kopplas biblioteket och arkivet med sina stora samlingar. Öppettiderna är generösa.

Det skulle naturligtvis bli ett jävla liv om det här museet: anklagelser för reformism, revolutionsromantik, historieförfalskning, självförhärligande, mörkläggning. Utmärkt! Så tar man tar kampen om historien. Alternativet till dessa strider är tystnaden. Och tystnaden om den svenska arbetarrörelsens historia är ett steg mot självutplånandet.

Nedläggningen visar också, förfärande tydligt, var makten över svensk kultur ligger i dag. Det finns stenrika fonder och stiftelser som sponsrar stora kulturella åtaganden: Wallenbergsstiftelserna, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Åke Wibergs stiftelse, Magnus Bergwalls stiftelse, Söderbergska stiftelserna och allt vad de heter. Mycket kan man få pengar till från dem, men inte ett arbetarrörelsehistoriskt arkiv och bibliotek. Miljardärer skapar egna museer, eller åtminstone utställningshallar, Sven-Harrys i Stockholm, Baby-Björns Artipelag på Värmdö. Men var finns den miljardär som lägger 100 miljoner på ett arbetarrörelsehistoriskt museum? 

Just för dagen är det kanske inte läge att projektera det stora arbetarrörelsehistoriska centret vid Norra Bantorget. Däremot är det sannerligen läge att protestera mot nedläggningen av ARAB:s bibliotek. Se till att det räddas!

{jcomments lock}

Kommentarer

0
José L. Ramírez
4 years ago
Nyheten om att biblioteket vid Arbetarrörelsens arkiv (den äldsta i världen i sitt slag) ska avskaffas känns som en tragedi av mig, som var anställd som bibliotekarie på 60-talet för att ta hand och få ordning på just det samlade biblioteket, som om-fattade många böcker från engagerade personer, ibland histor-iskt berömda, (som t.ex. familjen Myrdal) och köpta hos eller överlämnade av flera institutioner i världen. Det var jag som införde bibliotekets nyskapade svenska katalogsystem och fick alla böcker registrerade i ordning, på uppdrag av dåvarande arkivchefen Åke Wedin. Det blev ett viktigt forskningsbibliotek med en bred låntagarlista. Det var också jag som föreslog att benämningen "Arbetarrörelsens Arkiv" skulle kompletteras och heta "Arkiv och Bibliotek". Vi bedrev en omfattande insamling från olika personer och institutioner. Jag fick t.o.m. åka till Paris för att komma överens med en institution (La Brevière) som hade engagerat SAP och få tillbaka till Sverige en omfattande samling deponerade svenska böcker. Om detta uppdrag (och de återlämnade böckerna) finns registrerad dokumentation i arki-vets handlingar. Den nu avsedda nedläggningen av arkivets bi-bliotek upplever jag som en personlig kränkning, men framför-allt som en kränkning av svensk arbetarrörelses historia.
Vad spanska inbördeskriget och dess arbetarrörelse anbelan-gar kan jag nämna den omfattande mängd dokumentation, affi-scher och böcker som samlades i ARAB och låg till grund för en utställning som ordnades av Stockholms Spanska Kulturinstitut.
VI MÅSTE STOPPA DETTA PLANERADE FASCISTLIKNANDE NED-LÄGGNING och kräver en förklaring av de ansvariga till det avi-serade nedläggning av arkivets viktiga bibliotekssamling.
Like Like Citera
0
Yngve Johnsson
4 years ago
Kunde inte AKS och BiS tillfälligt organisera den dagliga driften för att skapa rådrum till dess att verksamheten har säkrats igen?
Like Like Citera
6
Per Falk
4 years ago
Från ljuset sjunka vi mot mörkret.
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.