Pål Steigan svarar på Benny Anderssons artikel Steigan flörtar med klimatkrisförnekarna som publicerades den 24 februari. Debatten kommer att fortsätta med ytterligare artiklar av Pål och Benny. Denna artikel var ursprungligen publicerad på webbplatsen Steigan.no, där också denna debatt publiceras.

Clartéveteranen Benny Andersson har publisert en artikkel i det svenske tidsskriftet Clarté som vi har bedt om å få publisere her. Den inneholder en kritikk av det man i Clarté-kretser i Sverige har kalt «Steigans klimatåsikter». Den har tittelen Steigan flörtar med klimatkrisförnekarna. Det er veldig bra at Andersson har tatt seg tid til å skrive denne artikkelen, og det kan kanskje bidra til en interessant diskusjon både i Sverige og Norge.

Hva er «Steigans klimatåsikter»?

På vegne av redaksjonen i steigan.no skrev jeg følgende om dette 4. februar i år:

Vi mener at det er grunnlag for å si at det pågår en global oppvarming og at for første gang i historien er den menneskelige påvirkninga så stor at den bidrar til denne globale oppvarminga.

Og jeg føyde til:

Vi mener også at det pågår en så massiv rovdrift på hele økosystemet at det kan føre til sivilisasjonssammenbrudd i vårt århundre. Drivkraften bak dette er kapitalismens systemnødvendige evige vekst. Hvis man advarer mot menneskeskapt påvirkning av klimaet, og ikke vil avskaffe kapitalismen, så er man ikke seriøs. En «grønn kapitalisme» er en umulighet.

I vår redaksjon kan det finnes ulike synspunkter på ulike sider av klimaspørsmålet, men disse punktene er en fellesnevner for der vi står.

Som man ser er det ikke grunnlag for å hevde at vi mener 1. at det ikke pågår en global oppvarming eller 2. at menneskene ikke bidrar til dette.

Benny Andersson skriver med bakgrunn i en Exxon-rapport (som han ikke lenker til) at «den globala upphettningen var verklig och orsakad av människan». Hvis jeg forstår ham riktig, så mener han at det bare er mennesket som skaper den globale oppvarminga. Det er i hvert fall det han skriver. Jeg oppfatter det som et oppsiktsvekkende standpunkt, for det må bety at naturen ikke lenger spiller noen rolle i klimavariasjonene på kloden. Dette er i så fall første gang i planetens historie, og må nok begrunnes bedre enn det Andersson gjør for at man kan feste lit til det.

Våre artikler nå handler i hovedsak ikke om klima, men om klassekamp

Det som imidlertid er det sentrale i våre nyeste artikler er ikke den vitenskapelige diskusjonen om global oppvarming, klima og menneskenes rolle. De handler tvert i mot om at «klima» brukes som slegge mot folkets interesser av våre herskere, enten de befinner seg i den norske og svenske regjeringa, i Nordea eller DNB, eller i EU-kommisjonen og World Economic Forum. De rikeste av de rike og deres politiske marionetter har funnet ut at «klima» er et fint påskudd til å gjøre omtrent hva de vil, som nær sagt ingen hadde godtatt hvis det ikke på forhånd var skapt en panikk.

Dette påviser vi med dokumenter, kilder og sitater, og ikke noe av dette blir motbevist av Andersson. Han presenterer derimot et helt annet verdensbilde enn det vi og jeg står for. I Norge brukes «klima» helt konkret for å plyndre norsk natur og ødelegge norsk landbruk.

Google, Facebook og BlackRock skal ødelegge mer norsk natur med vindfarmer

«Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

I Anderssons verden er motstanderne Trump og «den mäktiga fossilindustrin», mens på «vår side» finner vi «borgarklassens ledande miljöreformister».

Andersson kan umulig ha forsøkt å sette seg inn i dette. Dette er en falsk motsetning, og det er et uttrykk for en gammeldags og utdatert analyse å tenke slik.

Hvordan kan jeg si det? Metoden er å undersøke hvem som eier «fossilindustrien». Jeg har sett på tre av de største oljeselskapene i verden, nemlig Exxon, BP og Total. Hvem er de største eierne i disse tre selskapene?

I Total, som er franskbasert er den definitivt største eieren BlackRock, som har 6,1% av aksjene. Største eiere i Exxon er Vanguard 8,3%, BlackRock 6,7% og State Street 4,7%. Blant de fem største aksjonærene i BP finner vi State Street, Fidelity og BlackRock.

Dette er simpelthen de samme kapitalgruppene som eier våpenindustrien, medieindustrien, sosiale medier og, ikke minst for BlackRocks del også vindindustrien.

Tre selskaper eier de største korporasjonene i USA

Det er klart at det er motsetninger mellom for eksempel «fossilindustrien» og leskedrikkindustrien. Men det er på managernivå. Sjefen for CocaCola vil gjerne selge mest mulig sukkerholdig drikke, og administrerende direktør i Exxon vil selge mer olje, men eierne er først og fremst opptatt av profitten. Hvis de finner ut at Coca-Cola vil tjene mer på å rane drikkevann rundt i verden og selge det på flaske, så gjør de det. (Og sannelig er de i gang, gjennom det FN-systemet Andersson skriver så positivt om. Les om det her.) Og Exxon kjøper opp vind- og solindustri.

Alle de store industrikorporasjonene i dag er eid av finanskapitalen, og denne finanskapitalen er igjen konsentrert i noen ytterst få gigantiske kapitalgrupper.

Tre selskaper eier de største korporasjonene i USA

Det at finanskapitalen tok hegemoniet i forhold til industrikapitalen var en av de hovedkonklusjonene Lenin kom fram til i boka Imperialismen i 1916. Men nå er det gått mer enn ett århundre, og kapitalen er enda mer konsentrert, og nå har finanskapitalen tatt fullstendig kontroll. Det er meningsløst å skille mellom «fossilindustrien» og «borgarklassens ledande miljöreformister». De eies av den samme finanskapitalen.

Les: De eier bankene, våpenindustrien, merkevarene, mediene og teknogigantene

De sistnevnte er dessuten toppene i finanskapitalen. En av disse «ledende reformistene» er Larry Fink, som er sjef for BlackRock. Han spilte en framtredende rolle på det siste møtet i World Economic Forum, og det er hans fondskapital som gjør megaprofitt på å ødelegge norsk natur med vindindustri og pløye den ned i skatteparadiser. Jeg skrev «hans fondskapital», men i virkeligheten er han bare en frontmann for de rikeste dynastiene i USA.

Anderson skriver om dette:

«Steigans teori är oroväckande lik de högerpopulistiska myterna om ett statslöst globalt finanskapital som samlat sig för att konspirera mot nationellt oberoende och demokrati.»

Dette har ingenting med myter eller konspirasjonsteori å gjøre. Dette handler om eierskap. Den som eier kapitalen bestemmer. Dette er grunnleggende marxistisk samfunnsanalyse.

Les: Massiv satsing på vindkraft i Sverige – Tyskland (og BlackRock) dominerer

Hvis det gir mening å snakke om en global herskerklasse, et sjikt av monopolkapitalister som plyndrer jordas ressurser og utbytter de fleste av oss, så ledes denne herskerklassen av Andersons «ledande miljöreformister». De har til og med lagd sin egen «klimaallianse» – Alliance of CEO Climate Leaders. Her er medlemslista. ABB, Bayer, Lafarge, Microsoft, Nestlé, PepsiCo, Dow Chemicals. Velbekomme. Det er en allianse som vi i steigan.no vil bekjempe med nebb og klør.

Greta Thunbergs program

Andersson synes at jeg er urimelig i kritikken av Greta Thunberg. Verken jeg eller steigan.no har noen gang vært urimelige mot Thunberg. Vi har aldri forfalt til personangrep på henne og vi har til og med rost henne for hennes mot og for noen av hennes standpunkter. Men har Andersson lest hennes tale på World Economic Forum? Har han tenkt over hennes program og hva det innebærer? Les: «Dere hører på meg, men dere lytter ikke!»

Thunberg krevde blant annet at selskaper og land skulle «umiddelbart og fullstendig trekke seg ut av fossil energi.» Og det skulle ikke «gjøres innen 2050, 2030 eller til og med 2021, vi vil at dette skal gjøres nå.»

Denne grafen viser først og fremst at verdens totale primære energibruk øker voldsomt og at den «fornybare» energien utgjør en bitteliten del av totalen. Kilde: BP.

I dag kommer omlag 85% av verdens primærenergi fra kull, olje og gass. Dessuten trenger en del av den såkalt «fornybare» energien fossil energi som balanseenergi (når det ikke blåser eller er sol). Å kutte ut all bruk av fossil energi i 2020, slik Thunberg krever, vil føre til at all havgående og svært mye av landgående transport stanser, at alt industrijordbruk stopper opp, at de fleste millionbyene i verden vil bli uten strøm, oppvarming og vannforsyning, at de fleste kjøle- og frysesystemer i verden stanser. Alle gruver og nesten all industri vil stanse. Sivilisasjonen sik vi kjenner den ville bryte sammen, og milliarder av mennesker ville dø. Thunbergs krav om umibbelbar stans i utvinning og bruk av fossil energi er ikke progressivt i det hele tatt. Det er et ytterliggående og reaksjonært krav.

Benny Andersson sammenlikner Thunbergs bevegelse med den «antiimperialistiska massrörelsen i slutet av 1960-talet för att hitta något liknande». Men hva mener han om disse absolutte kravene fra Thunberg? Kan Andersson virkelig stille seg bak og støtte slike krav?

I neste artikkel vil jeg skrive om klima, vitenskap og holdninger til forskning, og om kampen for nasjonal sjølråderett.

---

Tidigare artiklar i debatten:

Benny Andersson: Steigan flörtar med klimatkrisförnekarna (24 februari 2020)

---

12 mars 2020 kl 12:00 / Efter en intensiv debatt i detta ämne har vi nått en punkt där fortsatt diskussion inte lär leda till ytterligare fördjupning. Ämnet har omfattat totalt fem artiklar och diskussionen har förts under flera av dessa, t ex Benny Anderssons artikel Är klimatkrisförnekarna vår tids hjältar?. Webbredaktionen sätter streck i diskussionen om denna artikel. Vi tackar för intresset!

{jcomments lock}

Kommentarer

0
Fred Torssander
3 years ago
Visst är jag en slags stolle när jag tror att kapitalistklassen agerar i enlighet med sina klassintressen. Varför detta är stolligt förklarade Marx synnerligen grundligt i "Den Tyska Ideologin":
Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna, d.v.s. den klass, som är den härskande materiella makten i samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt. Den klass, som förfogar över de materiella produktionsmedlen, förfogar därmed också över de andliga produktionsmedlen, så att deras tankar, som måste undvara de andliga produktionsmedlen, därmed också genomgående är underkastade de förras tankar. De härskande tankarna är heller ingenting annat än det ideella uttrycket för härskande materiella förhållandena, de härskande materiella förhållandena uttryckta i tankar; alltså de förhållanden som just gör denna klass till den härskande, alltså tankarna om dess herradöme. De individer, som utgör den härskande klassen, har bl.a. också medvetande och tänker därmed; i och med att de härskar som klass och bestämmer en historisk epoks hela omfång, så är det självklart att de gör detta i alla avseenden, d.v.s. de härskar också som tänkare och som producenter av tankar och reglerar sin tids produktion och distribution av tankar; deras tankar är alltså epokens härskande tankar."

De båda tankarna att a) kapitalistklassen skulle agera så att mänsklighetens överlevnad hotas genom att fortsätta utsläppen av växthusgaser, respektive b) i stället för att likvidera sin egen klass och rädda mänskligheten skulle använda den allmänna vetskapen om miljöhotet till att ytterligare befästa och förlänga sitt herravälde, är alltså otänkbara, stolliga och kommer att vara detta så länge kapitalets herravälde varar. Det är ett av de problem som gör att jag ser avsevärda hinder för att mänskligheten ska kunna rädda sig. Hur ska tillräckligt många bli tillräckligt stolliga tillräckligt snart för att detta skall kunna påverka tillväxten av CO2 i atmosfären. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/trends/co2_data_mlo.pdf
Like Like Citera
2
Ola Inghe
3 years ago
Det verkar vara konspirationsteoretikernas julafton.

Stolle nr 1: Den globala eliten av multimiljardärer har kidnappat WEF och FN och använder dem för att med klimatalarmism som förevändning driva igenom en gigantisk systemförändring för att omfördela rikedomar till sig själva och krossa de sista resterna av nationell självständighet och demokrati. Och – som kronan på verket – Norge ska raseras!

Stolle nr 2: Det är i kapitalistklassens gemensamma intresse att framställa saken som att om förbrukningen av fossila bränslen minskas genom någon typ av politiska ingripanden, så går jorden under. Detta på det att staten ska subventionera kapitalet och inte ingripa på något sätt som riskerar att minska någon lönsamhet för något kapital.

Här inses lätt att det krävs ett högre intellekt för att skingra dimmorna och bringa klarhet i dessa tillsynes motsägelsefulla skeenden. Sannerligen, sannerligen säger jag därför till såväl Stolle nr 1 som Stolle nummer 2 och deras talrika lärjungeskaror:

Ni är båda bakom ljuset förda brickor i frimurarnas dolska spel för totalt världsherravälde! Den diaboliska planen är att splittra såväl folken som deras ledare till att slåss mot varandra i den så kallade klimatfrågan. Under tiden ser de via sina agenter i alla världens regeringar till att 5G-nätet byggs upp världen över. När så skett kan de låta sända ut signaler rakt in i våra hjärnor och manipulera våra tankar så att vi frivilligt underkastar oss den nya världsordningen. Via mitt Swish-nummer kan ni ge bidrag till kampen att i sista stund hindra detta!
Like Like Citera
0
Fred Torssander
3 years ago
Det finns (minst) två inflytelserika grupperingar av energiproducerande kapitalister som har intresse av att framställa saken som att om förbrukningen av fossila bränslen minskas genom någon typ av politiska ingripanden så går jorden under. För det första givetvis fossilbränslekapitalisterna. Men för det andra övriga energiproduktionskapitalister som genom detta får garantier för statliga subventioner för sin verksamhet. Och för det tredje dessa båda tillsammans som om jorden annars skulle gå under kan få gehör för vilka tillväxtprognoser som helst inom sektorn energiproduktion. Samt utrymme för att profitera på denna.
Dessutom finns kapitalistklassens gemensamma intresse av att staten subventionerar kapitalet och inte på något sätt ingriper på något sätt som riskerar att minska någon lönsamhet för något kapital. Detta är också innehållet i IEA:s Stated Policies Scenario vilket JP Morgans ekonomer konstaterar " " ... help to explain why companies are still exploring for new oil and gas deposits, despite some dire warnings about stranded assets." https://thenextrecession.wordpress.com/2020/02/11/the-climate-and-the-fat-tail-risk/
Like Like Citera
1
Sven Andersson
3 years ago
Det är märkligt att när det talas om fosila bränslen och växthusgaser så leder det alltid till svar som innebär jordens undergång. Alla transporter kommer att upphöra, all industri osv osv. Jag hör aldrig någon nämna att det räcker med https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carbon_neutrality dvs koldioxidneutralitet dvs att det inte får släppas ut mer växthusgaser än naturen kan ta hand om. Naturen, skog och hav har en otrolig förmåga att absorbera växthusgaser bara den får en chans. T.ex trädplantering skulle kunna vara ett avgörande bidrag. Costa Rica har nästan nått koldioxidneutralitet och om ett fattigt land i Latinamerika kan klara det, varför inte resten av världen?
Like Like Citera
2
Ola Inghe
3 years ago
Pål Steigan påstår att Greta Thunbergs (och hela "divestment"rörelsens) krav innebär omedelbart produktionsstopp av fossila bränslen och därmed civilisationens undergång. Detta är bara illvillig skräckpropaganda, värdig den mörkbruna högern. Jag tror att de flesta normalt funtade människor vet att i vardagligt bruk är investering något annat än löpande kostnader för produktion och enklare underhåll. Därför kommer inte några olje- och gaskranar stängas direkt, ens om kampen för "divestment" vore 100% framgångsrik omgående. Läs mera om divestmentrörelsen på Wikipedia (engelska): https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel_divestment#Economic_risks_of_divestment_from_fossil_fuels
Like Like Citera

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.