Foto: Francis Clarke, Birmingham, United Kingdom (Wikimedia Commons).
Foto: Francis Clarke, Birmingham, United Kingdom (Wikimedia Commons).

Mycket tyder på att de åtgärdspaket regeringen och Riksbanken inledningsvis kom med till stora delar var väl förberedda. Att Riksbanken hostade upp 500 miljarder till bankerna efter några dagars börsfall fick nog många ekonomijournalister att sätta eftermiddagskaffet i vrångstrupen. Men riksbankens åtgärd grundar sig antagligen på erfarenheterna från krisen 2008/2009. Då uppstod nämligen en svår likviditetskris i och med att bankerna inte längre vågade låna ut pengar till varandra. Denna låneverksamhet är själva grunden för banksystemet. De svenska bankerna lånade, och lånar, väldigt mycket på den amerikanska finansmarknaden och när denna inte längre fungerade blev det kris också i Sverige. Det tog ett bra tag under krisen 2008/2009 innan statsmakterna började skjuta till pengar.

Nu är det annorlunda. Kriser, som den vi idag är i början på, är med största sannolikhet inkalkylerade hos finanskapitalet, Riksbanken och regeringen. Staten är inte längre kapitalets hjälpgumma. Staten har fått en ny roll. Staten och finanskapitalet befinner sig i ett intimt samarbete. Staten ska vara finanskapitalets stabila bro över till nästa konjunkturuppgång. Under överfarten ska så lite profit som möjligt gå till spillo.

Kajsa Ekis Ekman i skriver i en ledare i ETC (Luften går ur kapitalismen) att krisen är orsakad av en extern faktor. Jag förmodar att hon menar att den är orsakad av coronavirusets verkningar. Hon förnekar att det skulle vara en kapitalismens kris. Jag hävdar dock att krisen i allra högsta grad är orsakad av interna faktorer. Coronavirusets verkningar har fördjupat och påskyndat krisen, men inte orsakat den. En viktig orsak till krisen är den spekulationsekonomi som byggts upp under ett antal decennier. I spekulationsekonomin görs de riktigt stora profiterna på bland annat aktier och andra värdepapper, kommersiella fastigheter och utlåning till hushållen. Mindre profiter görs på produktiv verksamhet. Investeringarna går också till spekulation och inte produktion. Värdet som byggs upp är ett fiktivt värde, det vill säga det har inget samband med det verkliga värdet som kommer från produktionen, utan istället från förväntningar på stigande aktiebörser och fastighetsvärden. Det är utgör en bubbla och den måste spricka förr eller senare. Omkring 20 procent av bankernas utlåning går till fastighetsspekulation. Branschen har haft en extrem lönsamhet. 2016 hade fastighetsbranschen en lönsamhet på 19,2 procent medan tillverkningsindustrin hade en lönsamhet på 2,9 procent och handeln en lönsamhet på 2,7 procent. En annan bubbla som riskerar att spricka är bolånebubblan. Ungefär 50 procent av bankernas utlåning går till bostadslån. De förmögenheter i form av villor och bostadsrätter som löntagarna sitter på kommer att visa sig bestå av väldigt mycket luft. Lånen däremot är inte luft, de ska betalas tillbaka till bankerna.

Under den senaste allvarliga krisen i Sverige i början på 1990-talet var det inte minst följdverkningar som var svårartade, framför allt för vanliga löntagare. Krisen började med ett kraftigt fall på fastighetsmarknaden. Värdena på fastigheter föll med 70 procent och därmed var hela ekonomin indragen i krisen. 2 000 fastighetsbolag och 200 finansbolag gick i konkurs. Industrins investeringar halverades. Arbetslösheten ökade från 3 procent till 10 procent. Staten betalade ut 63 miljarder till Nordbanken. Staten Sverige fick ett budgetunderskott på 110 procent. Finansministern Göran Perssons besparingsåtgärder ledde till massuppsägningar inom hälso- och sjukvård, skolor och statliga bolag.

Kajsa Ekis EkmanKajsa Ekis Ekman på Göteborg Book Fair 2013. Foto: Mattias Blomgren (Wikimedia Commons)

Dagens kris är sannolikt också en överproduktionskris, vilken går tillbaka på motsättningen mellan arbete och kapital där kapitalet vill sänka lönerna så mycket som möjligt. Och utan pengar ingen konsumtion. Liksom Ekis Ekman ger jag dock inte mycket för den trotskistiska hemsidan marxist.com`s analys av krisen. Bland annat påstår man att det kapitalistiska systemet upplever sin värsta kris någonsin och att det här är slutet för kapitalismen. Påståendet grundar sig inte på fakta, utan är bara en önskedröm.

Ekis Ekmans artikel har som rubrik ”Luften går ur kapitalismen”, vilket är en felaktig beskrivning. Luften går ur de bubblor som skapats. Men finanskapitalets män och kvinnor är inte så korkade att de inte inser att bubblor spricker och kriser utlöses med jämna mellanrum. Frågan är istället hur krisen ska hanteras så att skadorna på kapitalet blir så små som möjligt. Och det är här staten, med sina krispaket kommer in i bilden. När krisen är över och statens är skuldsatt upp över öronen är det de vanliga löntagarna som får betala i form av nedskärningar av den offentliga sektorn och massavskedanden.  

Kajsa Ekis Ekman hävdar också att arbetarklassen, nu när kapitalet blöder, har chansen att flytta fram sina positioner. Det är inte omöjligt. Men vilka är utgångspunkterna? Vi måste inse att arbetarklassen i Sverige befinner sig i en mycket dålig situation och den kommer inte att förändras på grund av en tillfällig konjunkturkris. Det krävs år och decennier att bygga upp en arbetarrörelse.

Den historisk erfarenheten visar att välfärdssamhället bara kan byggas på en ökande löneandel på profitens bekostnad och omfattande strejkkamp. Den ökande löneandelen är en värdeökning till arbetarklassens förmån som baserar sig på den reella värdeökningen, det vill säga den som uppstår i produktionen. Den ökande löneandelen är en någorlunda bestående värdeökning. Det var på grund av detta Karl Marx så hårt betonade vikten av arbetarklassens fackliga lönekamp. Under åren 1942-1947 fördes en omfattande strejkkamp i Sverige. Detta resulterade en brant stigande löneandel under 1950-talet. På detta byggdes välfärdssamhället. Men från och med slutet av 1970-talet har löneandelen stadigt sjunkit i Sverige.  

Att påstå att man kan återskapa välfärdssamhället enbart med statlig omfördelningspolitik, vilket Reformisterna, Västerpartiet och Göran Greider gör, är avancerat illusionsmakeri. Ensidig inriktning på en statlig omfördelningspolitik är en återvändsgränd om löneandelen samtidigt sjunker och arbetarklassens strejkkamp befinner sig på noll. För att vända situationen måste en kraftig lönekamp och annan facklig kamp sättas in. I Vänsterpartiets förslag till nytt partiprogram används begreppet facklig bara i historiska sammanhang. Det säger en del om partiets inriktning. 13 procent av partiets medlemmar är LO-medlemmar. Partiets arbetarpolitik består i att ”nå ut till fler LO-medlemmar”. Med vad? frågar man sig.

Vänstern tycks tro att vi har befunnit oss i någon slags stiltje i klasskampen där slaget gäller statens politik. Men det finns ingen stiltje i klasskampen. Antingen tar arbetarklassen kamp för sina intressen och då ökar löneandelen på profitens bekostnad. Eller också är kapitalet på offensiv och då ökar profiten på lönernas bekostnad. Och det är det senare vi ser idag. Kapitalet är på offensiv, arbetarklassen är till största del passiv; löneandelen sjunker, arbetsförhållanden och arbetsmiljön försämras, stressen på arbetsplatserna ökar, arbetslagstiftningen urholkas, nyliberala reformer införs. Det finns dock ljusglimtar i mörkret. Den viktigaste är den utomparlamentariska upprorsrörelsen som redan har börjat driva på den fackliga kampen till att bli mer offensiv. Upprorsrörelsen tvingas ta paus nu under Corona-krisen, men kommer när krisen är över sannolikt få än större omfattning. Den andra ljusglimten är att LO och fackförbunden så tydligt tagit ställning mot januariavtalet. 

Ekis Ekman skriver att ”i kriser mäts arbetarklassens styrka mot kapitalets. Den som avgår med segern kan kamma hem reformer och landvinningar till sin fördel”. Det är en vag och diffus beskrivning. Det är inte omöjligt att arbetarklassen kan stärka sina positioner under en lång krisperiod. Men det är ju bland annat beroende av hur vänster och inte minst den fackliga rörelsen agerar. ”Att kamma hem reformer” tror jag dock kan ske först efter många års kamp. För arbetarklassens del handlar det nu framför allt om en försvarskamp; att undvika ännu större försämringar, att se till så att inte löntagarna blir de stora förlorarna i krisen, att ta kamp för välfärden överallt där den riskerar att skäras ner och försämras, att kämpa för löneökningar på profitens bekostnad. Att vända kampen från defensiv till offensiv är ett långsiktigt arbete. Har vänstern insett det?

{jcomments lock}

Comments for this post are closed

Mest läst av skribenten

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.