De palestinska flyktingarnas rop: “Vi glömmer inte – vi har rättigheter och vi kommer att återvända!”

I åminnelse av massakrerna i Sabra och Shatila kallar Samidoun Göteborg till globala aktioner för palestinska flyktingars rätt till återvändo och för Palestinas befrielse 18-26 september 2020. Dessa aktionsdagar syftar till att försvara palestinska flyktingars rätt att återvända till sina hem i Palestina genom kamp, med enat och folkligt deltagande, i konfrontation med normalisering och alla försök att utplåna den palestinska saken.

Läs mera på Samidoun Göteborgs hemsida!

{jcomments lock}

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.