Jan Myrdal, 19 juli 1927 - 30 oktober 2020. Foto (c) Clarté.

Jan Myrdal avled på Varbergs sjukhus på förmiddagen den 30 oktober. Hans författarskap var ett av de allra viktigaste i svensk litteratur och debatt under 1900-talets andra hälft,  och fick stor betydelse för ett par generationer svensk vänster. Som kanske ingen annan gjorde han tredje världen synlig och företrädde en konsekvent antiimperialistisk hållning, till exempel i böcker som Kulturers korsväg (1960, återutgiven 1966 som Resa i Afghanistan), Rapport från kinesisk by (1963) och Indien väntar (1980). Genomgående i Myrdals författarskap är också kravet på intellektuella att ta sitt ansvar och gå till politisk handling, såsom i Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell (1964). Jag-romanerna Barndom (1982), En annan värld (1984) och Tolv på det trettonde (1989) hör till de stora barndomsskildringarna. Från 1940-tal till 2010-tal medverkade Jan Myrdal då och då i tidskriften Clarté.

Olle Josephson
Clartéredaktör

{jcomments lock}

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.